Skip to main content

Tio år efter 11 september: Var står Sverige och världen idag?

Evenemang

12
SEP
Lokal: Stockholms universitet, Aula Magna, vänster hörsal. Moderator: John Chrispinsson
  -
I ett panelsamtal möts tre jurister för att ge sin syn på var Sverige och världen står idag mot bakgrund av terrorattackerna den 11 september 2001. Vad har hänt under de senaste tio åren kring internationellt bruk av våld, kampen mot internationell terrorism och främjandet av demokrati? Medverkande: Said Mahmoudi – professor i internationell rätt och dekanus för Juridiska fakulteten, Stockholms universitet. Said Mahmoudis forskningsområden berör bland annat internationellt bruk av våld och internationella organisationer. Hans pågående forskning handlar om förhållandet mellan islam och folkrätt. Ove Bring – professor emeritus i internationell rätt vid Stockholms universitet och i folkrätt vid Uppsala universitet och Försvarshögskolan. Ove Brings specialområden är bland annat folkrätt och säkerhetspolitik, FN-stadgans folkrätt, fredsbevarande och fredsframtvingande operationer, internationell humanitär rätt i väpnade konflikter och nedrustningsrätt. Hans Corell – FN:s undergeneralsekreterare för rättsliga frågor och FN:s rättschef mars 1994 - mars 2004, alltså under den aktuella tiden för både för Afghanistan- och Irakkriget. Hans Corell var även själv ögonvittne till terrorattacken den 11 september 2001. Han är även hedersdoktor vid Stockholms universitet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy