Skip to main content

Taggar

experter stockholms universitet

klimat

Stockholms universitet 53 forskning 18 dsv 5 lärarutbildning 5 klimat 5 almedalen 4 data- och systemvetenskap 4 forskningsanslag 4 Östersjön 4 wallenberg academy fellows 4 fysik 3 utbildning 3 stockholm business school 3 stockholm resilience centre 3 avhandling 3 knut och alice wallenbergs stiftelse 3 arkeologi 3 stockholm university press 2 korta vägen 2 universitetsrankning 2 miljö 2 Jan Conrad 2 läkemedelsutveckling 2 nature 2 nyanlända 2 företagsekonomiska institutionen 2 stenåldern 2 rankning 2 bergianska trädgården 2 öppna föreläsningar 2 arktis 2 mörk materia 2 företagsekonomi 2 biokemi 2 statistik 2 albano 2 pedagogik 2 sbs 2 juridiska institutionen 2 klimatforskning 2 biofysik 2 nobelpris 1 kurdiska invandrare 1 brukssamhälle 1 vårdbehov 1 institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik 1 angela adamo 1 su 1 språkinlärning 1 stökiga pojkar 1 jurist 1 turkiska invandrare 1 bostadsarkitektur 1 che rankning 1 mellanöstern 1 konferens 1 håkan fischer 1 stockholm resilience centr 1 lärarstudent 1 it-verksamhet 1 ämneslärarprogrammet 1 helcom 1 Per Gösta Andersson 1 övningsskolor 1 metanutsläpp 1 stockholms universitetsbibliotek 1 open education 1 petr vasiliev 1 osteologi 1 utbildningsvetenskap 1 bergianska 1 romanska och klassiska institutionen 1 utländska lärares 1 david drew 1 petter asp 1 jungfru marie bebådelsedag 1 stephen hawking 1 bahar baser 1 kent fredholm 1 teaterämnet 1 yrkesutbildning 1 elektronpar 1 advokatvännerna 1 svealandskusten 1 skolforskningsnämnden 1 pisa 1 elitforskning 1 affärssystem 1 jul 1 malmberget 1 perfluorerade kemikalier 1 hjärnan 1 meteorologiska institutionen 1 nordita 1 hans adolfsson 1 utländska lärare 1 litteraturpris 1 psykolog 1 eva lindroth 1 johan rockström 1 Visa alla taggar
Så kan man lösa problem med svarsbortfall

Så kan man lösa problem med svarsbortfall

Nyheter   •   Apr 26, 2016 15:11 CEST

​Att få tillförlitliga resultat från stora undersökningar är viktigt för beslutsfattare – och i förlängningen även för demokratin. Men när färre och färre svarar på viktiga undersökningar blir kvaliteten på resultaten allt sämre. Per Gösta Andersson, Stockholms universitet, och Carl-Erik Särndal, Statistiska centralbyrån, arbetar på en metod som mildrar effekten av svarsbortfall.

Media-no-image

Universitetet ska hitta jobb åt utländska akademiker på Gotland

Nyheter   •   Apr 25, 2016 14:56 CEST

Den 25 april drar Stockholms universitet igång Korta vägen Gotland, en arbetsmarknadsutbildning med målet att synliggöra utländsk kompetens och förkorta etableringstiden på svensk arbetsmarknad.

”Skola för alla från första dagen” får utökat forskningsstöd

”Skola för alla från första dagen” får utökat forskningsstöd

Nyheter   •   Apr 06, 2016 11:13 CEST

​Ett helt nytt samarbete ska stärka nyanlända elever i sitt lärande, samtidigt som skolor och lärare får ett verktyg för att kunna stötta dessa elever. Projektet ”Skola för alla från första dagen” utvecklar verktyg, metoder och kunskap för att bättre hjälpa nyanlända elever med språk och ämnesundervisning.

Arbetsrelaterad ohälsa – inte ett ”kvinnoproblem”

Arbetsrelaterad ohälsa – inte ett ”kvinnoproblem”

Nyheter   •   Apr 05, 2016 11:19 CEST

Vad finns det för samband mellan organisatoriska faktorer, psykosocial arbetsmiljö och hur vi mår? Och varierar det mellan kvinnor och män? På uppdrag från Arbetsmiljöverket har en forskargrupp vid Stockholms universitet sammanställt befintlig forskning och statistik på området för att få svar.

Sverige, migration och flyktingskap. En samtalsserie i sju delar

Sverige, migration och flyktingskap. En samtalsserie i sju delar

Nyheter   •   Apr 04, 2016 08:46 CEST

Under våren bjuder Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet, in till en öppen samtalsserie i sju delar med fokus på Sverige, migration och flyktingskap. I samtal med forskare och masterstudenter vid institutionen ges fördjupad kunskap, olika perspektiv och ett vidare sammanhang på dagens situation.

Stora forskningsanslag till projekt om tinande permafrost och social ekonomi

Stora forskningsanslag till projekt om tinande permafrost och social ekonomi

Nyheter   •   Mar 22, 2016 15:49 CET

Två forskare vid Stockholms universitet får stora anslag från europeiska forskningsrådet, ERC.. Örjan Gustafsson, professor vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi, undersöker tinande permafrosts möjliga inverkan på klimatet. Torsten Persson, professor vid Institutet för internationell ekonomi, forskar om hur samspelet mellan ekonomiska och sociala motiv styr individuella beslut.

Femton ämnen vid Stockholms universitet rankas inom topp hundra

Femton ämnen vid Stockholms universitet rankas inom topp hundra

Nyheter   •   Mar 22, 2016 01:01 CET

Stockholms universitet har femton ämnen på topp hundra i världen. Detta enligt QS World University Rankings by Subject 2016.

Teknikvägen – nytt mentorskapsprogram för nyanlända ingenjörer

Teknikvägen – nytt mentorskapsprogram för nyanlända ingenjörer

Nyheter   •   Mar 18, 2016 13:39 CET

Den 17 mars hölls första träffen inom Teknikvägen. Det är ett mentorskapsprogram för nyanlända ingenjörer som drivs av Korta vägen vid Stockholms universitet och Sveriges Ingenjörer.

Det lyser för mycket om Stockholm

Det lyser för mycket om Stockholm

Nyheter   •   Mar 14, 2016 13:57 CET

De ökade ljusföroreningarna i storstäder får konsekvenser för människors hälsa och för naturen, det skriver Johannes Puschnig, doktorand i astrofysik vid Institutionen för astronomi, Stockholms universitet i tidningen Populär Astronomi nr 1, 2016.

Media-no-image

Hög grad av extern rekrytering av lärare vid universitetet

Nyheter   •   Jan 29, 2016 10:49 CET

Ny statistik visar att en majoritet av de lärare som rekryterats till Stockholms universitet de senaste fem åren har disputerat och varit anställda vid andra lärosäten.

Folksam ger stöd till forskning om organisationsformer

Folksam ger stöd till forskning om organisationsformer

Nyheter   •   Jan 25, 2016 07:27 CET

Folksam och Stockholms universitet har undertecknat ett nytt femårigt samarbetsavtal. Bolaget går in med 10 miljoner i stöd till forskningsprogrammet ”Syfte, styrning och reglering för olika organisationsformer”.

Droppstenar från grottor skriver ny klimathistoria

Droppstenar från grottor skriver ny klimathistoria

Nyheter   •   Jan 14, 2016 08:13 CET

För att förstå hur klimatförändringarna kan komma att påverka oss i framtiden behöver vi titta tillbaks i tiden på tidigare klimatförändringarna och hur de påverkade mänskligheten då. En ny avhandling som har studerat droppstenar från grottor där människor levde ger nya ledtrådar.

Inkubatorbolaget Weavler vinner PTS innovationstävling

Inkubatorbolaget Weavler vinner PTS innovationstävling

Nyheter   •   Dec 15, 2015 15:52 CET

E-handelsplattformen Weavler, som ingår i SU Inkubator, får 1,6 miljoner kronor av Post- och telestyrelsen (PTS). Pengarna ska användas för att anpassa bolagets marknadsplats för användare med olika former av funktionsnedsättningar, läs- och skrivsvårigheter eller låg datorvana.

Media-no-image

Så förbättrade Universitet i Oslo sin lärarutbildning

Nyheter   •   Dec 08, 2015 07:02 CET

I dag, tisdagen den 8 december, får lärarutbildningen vid Stockholms universitet besök av professor Kirsti Klette, Institutet för lärarutbildning och skolforskning vid Universitetet i Oslo.

Matematik som kan bana väg för kvantdatorer

Matematik som kan bana väg för kvantdatorer

Nyheter   •   Dec 03, 2015 10:10 CET

Om forskare lyckas bygga kvantdatorer kommer dagens datorer att framstå som lika hopplöst omoderna som skrivmaskiner gör idag. Wallenberg Academy Fellow Emil Bergholtz tar fram matematiska teorier som kan guida utvecklingen av en viss form av kvantmateria, vars speciella egenskaper forskare tror kan ligga till grund för kvantdatorer.

Hur avlägsnas partiklar från luft och atmosfär?

Hur avlägsnas partiklar från luft och atmosfär?

Nyheter   •   Dec 03, 2015 10:03 CET

Mängden partiklar i atmosfären är avgörande för vår hälsa och jordens klimat. Forskare har ägnat mycket tid åt att kartlägga vad som orsakar utsläpp av partiklar, men kunskaperna om hur de försvinner ur atmosfären är mer bristfälliga. Ilona Riipinen, forskare vid Stockholms universitet och ny Wallenberg Academy Fellow, ska nu studera hur till exempel moln och nederbörd bidrar till en renare luft.

Forskare undersöker gästfrihetens villkor och gränser

Forskare undersöker gästfrihetens villkor och gränser

Nyheter   •   Dec 03, 2015 10:01 CET

Flyktingkrisen är en av vår tids viktigaste medborgarrättsliga frågor. Fataneh Farahani är forskare vid Stockholms universitet och ny Wallenberg Academy Fellow. Hon ska jämföra arbetet med asylsökande och migranter, och undersöka vad som formar gästfrihet i tre multikulturella städer: London, Stockholm och Sydney.

Minskade utsläpp kan hålla permafrostens växthusgaser kvar i marken

Minskade utsläpp kan hålla permafrostens växthusgaser kvar i marken

Nyheter   •   Dec 02, 2015 17:04 CET

Enorma mängder kol har under årtusenden bevarats i nordlig permafrost. Nu hotar den globala uppvärmningen att utlösa ett förlopp där mycket stora mängder växthusgaser bildas då permafrosten tinar. Ny forskning visar att det inte är för sent att begränsa denna utveckling. Under omfattande och snabba åtaganden att begränsa mänskliga utsläpp kan utsläppen av växthusgaser minska till en tredjedel.

Linda Carlsson ny kommunikationschef vid Stockholms universitet

Linda Carlsson ny kommunikationschef vid Stockholms universitet

Nyheter   •   Nov 30, 2015 12:22 CET

Ny kommunikationschef vid Stockholms universitet är Linda Carlsson. Hon har tjänstgjort som tf kommunikationschef sedan mars i år och tillträder därmed tjänsten omgående.

 Stockholm Business School partner till europeiska fotbollsklubbar

Stockholm Business School partner till europeiska fotbollsklubbar

Nyheter   •   Nov 27, 2015 16:39 CET

Stockholm Business School har signerat ett partneravtal med fotbollsorganisationen European Club Association. SBS kommer att som enda akademiska partner medverka i ECA:s managementprogram.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.