Tags

Swerus-c3

stockholms universitet 30 forskning 7 dsv 5 swerus-c3 5 data- och systemvetenskap 4 forskningsanslag 3 knut och alice wallenbergs stiftelse 3 almedalen 2 arktis 2 klimatforskning 2 läkemedelsutveckling 2 utbildning 2 biokemi 2 albano 2 företagsekonomiska institutionen 2 nature 2 universitetsrankning 2 biofysik 2 stockholm resilience centre 2 rankning 1 angela adamo 1 cancer 1 juridik 1 hemtjänst 1 mth1 1 hållbar utveckling 1 anders karlhede 1 kommersiell rätt 1 johan rockström 1 avhandling 1 egovlab 1 civilekonomexamen 1 utländska akademiker 1 juridiska institutionen 1 jungfru marie bebådelsedag 1 utbildningsdepartementet 1 almedalsveckan 1 miljöeffekter 1 polarexpedition 1 open education 1 laserpuls 1 christoph humborg 1 vårdbehov 1 studieavgifter 1 it-projektledning 1 estetiskt program 1 korta vägen 1 oscar klein centre 1 mia åkestam 1 eva lindroth 1 icecube 1 teaterämnet 1 david drew 1 petter asp 1 pernilla ahlstrand 1 jägare/samlare 1 stockholm business school 1 cancerbehandling 1 metanutsläpp 1 dramapedagogik 1 pedagogik 1 gunnar von heijne 1 skl 1 scilifelab 1 förskollärarutbildning 1 neutriner 1 che rankning 1 arkeologi 1 ämneslärarprogrammet 1 anders götherström 1 global carbon project 1 fysikum 1 örjan gustafsson 1 stenåldern 1 genusvetenskap 1 itm 1 stockholm centre for commercial law 1 sigrid arrhenius’ stipendium 1 jan conrad 1 grundlärarprogrammet 1 skola arbetsliv arbete 1 sbs 1 våffeldagen 1 remissvar 1 elitforskning 1 affärssystem 1 ansökningsstatistik 1 mooc 1 elektronpar 1 yrkesutbildning 1 pisa 1 fysik 1 jul 1 lärarutbildning 1 tarfala forskningsstation 1 arbetsförmedlingen 1 thomas helleday 1 nasa 1 stenåldersmänniskor 1 klas hultqvist 1 Visa alla taggar
Media-no-image

Fortsatt ökat intresse för lärarutbildningar vid Stockholms universitet

Nyheter   •   2014-10-17 14:39 CEST

Förskollärarprogrammet är landets mest sökta lärarutbildning - igen. Allt fler söker sig också till grundlärarprogrammen.

När kungarikena Danmark, Norge och Sverige blev stater

När kungarikena Danmark, Norge och Sverige blev stater

Nyheter   •   2014-10-15 09:15 CEST

En ny avhandling i historia från Stockholms universitet jämför för första gången lagbestämmelserna som reglerade kungamaktens omvandling till statsmakt i det medeltida Danmark, Norge och Sverige. Historikern Fredrik Charpentier Ljungqvist visar hur en omfattande statsbildningsprocess ägde rum i de nordiska länderna redan under 1200-talet.

Media-no-image

Global hållbarhet i Stockholms universitets första MOOC

Nyheter   •   2014-10-03 06:00 CEST

Genom aktuell forskning och pågående samhällsdebatt kommer Stockholms universitets första MOOC behandla globala trender och effekter gällande de miljöförändringar som orsakas av människan. Kursen ges av Stockholm Resilience Centre och startar i november.

Kraftsamling för ny kunskap om membranbundna proteiner

Kraftsamling för ny kunskap om membranbundna proteiner

Nyheter   •   2014-10-02 10:03 CEST

David Drew, forskare vid Institutionen för biokemi och biofysik, beviljas 29 miljoner kronor för ett projekt där flera forskargrupper gemensamt ska forska om membranbundna proteiner. David Drew, Erik Lindahl, Arne Elofsson och Jan-Willem de Gier vid Stockholms universitet ska samla kunskaperna i syfte att bestämma både struktur och funktion för de mänskliga varianterna av membranbundna proteiner.

Ny teknik för strukturbestämning av proteiner

Ny teknik för strukturbestämning av proteiner

Nyheter   •   2014-10-02 10:02 CEST

Ett projekt lett av Gunnar von Heijne, professor vid Institutionen för biokemi och biofysik, beviljas 31 miljoner kronor för ett nytt laboratorium för strukturbestämning av proteiner med hjälp av den nya tekniken ”single particle cryo-EM” (SP-CEM). Dessutom beviljas von Heijne 68 miljoner kronor i fortsättningsanslag för den nationella infrastrukturen WABI vid SciLifeLab.

Studier under jord av rymdens mörka materia

Studier under jord av rymdens mörka materia

Nyheter   •   2014-10-02 10:01 CEST

Ett projekt som ska undersöka den mörka materians partiklar i laboratoriemiljö, under ledning av Jan Conrad, professor vid Fysikum, har beviljats 29 miljoner kronor. Det vi kallar för materia utgör mindre än fem procent av universum. Resten är osynlig, mörk materia. Jan Conrad är forskaren som försöker spåra den mörka materien och öppna ett nytt fönster mot universum.

Stockholms universitet bland topp 100 i världen

Stockholms universitet bland topp 100 i världen

Nyheter   •   2014-10-01 23:33 CEST

Stockholms universitet går åter framåt i Times Higher Education World University Rankings. I THE-rankningen som publicerades 1 oktober tar sig universitetet in bland de 100 främsta i världen.

Så blev yrkesutbildningen skola

Så blev yrkesutbildningen skola

Nyheter   •   2014-09-16 07:02 CEST

Hur fyllde yrkesskolorna sina praktiker med pedagogiskt innehåll – kom idéerna från arbetet eller från skolan? Det undersöker Åsa Broberg i en ny avhandling från Stockholms universitet. Avhandlingen är en historisk tillbakablick på de praktiska ungdomsskolorna som var dåtidens statligt reglerade yrkesskolor.

Att förklara elevers teaterkunnande

Att förklara elevers teaterkunnande

Nyheter   •   2014-09-15 06:58 CEST

Lärare behöver kunna förklara vilka förmågor eleverna ska utveckla. Det kunnande som utvecklas behöver artikuleras i ett ämnesdidaktiskt språk. En ny avhandling från Stockholms universitet undersöker vad en gestaltande förmåga kan innebära när teater blivit ett ämne inom gymnasieskolan.

Media-no-image

Stockholms universitet rekryterar toppforskare

Nyheter   •   2014-08-25 10:54 CEST

Vetenskapsrådet har beslutat att ge ett bidrag till Stockholms universitet för rekrytering av professor John Wettlaufer, som ska forska vid Stockholms universitet och Nordita, det nordiska institutet för teoretisk fysik. John Wettlaufer är för närvarande verksam vid Yale där han innehar Batemanprofessuren i geofysik, fysik och matematik, vilket illustrerar hans ovanliga vetenskapliga bredd.

SWERUS-C3: Första mätresultaten av metanläckage

SWERUS-C3: Första mätresultaten av metanläckage

Nyheter   •   2014-07-28 09:34 CEST

Forskarna på Arktisexpeditionen SWERUS-C3 ombord på isbrytaren Oden har i dagarna uppmätt stora mängder metan som frigörs från havsbottnen i Laptevhavet norr om Ryssland.

Forskningsexpeditionen SWERUS-C3 nu på väg mot Arktis

Forskningsexpeditionen SWERUS-C3 nu på väg mot Arktis

Nyheter   •   2014-07-08 09:47 CEST

Den internationella forskningsexpeditionen SWERUS-C3 har nu avrest. Expeditionens övergripande forskningsfrågor berör sambanden mellan klimat, kryosfär och kol – därav namnet C3 (climate, cryosphere, carbon). Första etappen som leds av Örjan Gustafsson, professor i biogeokemi vid Stockholms universitet, ska undersöka den tinande permafrosten och de ökade utsläppen av växthusgaser.

Media-no-image

Universitetet part i satsning på framtidens kompetenser hos unga

Nyheter   •   2014-07-03 14:53 CEST

Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) är forskningspart i en ny satsning som syftar till att säkra att unga som kommer ut på arbetsmarknaden har de bästa möjliga förutsättningarna för en anställning. Utbildningsdepartementet har beviljat medel för projektet som planeras pågå under tre år.

SWERUS-C3 avreser till Arktis på isbrytaren Odens tjugonde polarforskningsexpedition

SWERUS-C3 avreser till Arktis på isbrytaren Odens tjugonde polarforskningsexpedition

Nyheter   •   2014-07-02 13:00 CEST

I Tromsö i Norge inleds 6 juli den internationella forskningsexpeditionen SWERUS-C3, ett svensk-rysk-amerikanskt samarbete med forskningsledning från Stockholms universitet. Ett 80-tal forskare kommer finnas ombord på isbrytaren Oden och ska under två etapper studera hur Arktis klimat och miljö utvecklas.

Media-no-image

Utökat samarbete mellan forskningen och utbildningen

Nyheter   •   2014-06-16 10:33 CEST

Idag den 16 juni skrev Stockholms universitet och Stockholms läns landsting på en ett avtal för ökad samverkan inom forskning och utbildning.

Media-no-image

Blank Space – Ny skriftserie om rollen som curator

Nyheter   •   2014-06-02 08:00 CEST

Vad curating är och kan vara är inne i en process av snabb förändring. Nu kommer en ny skriftserie, Studies in Curating Art, som analyserar rollen som curator. Blank Space är det första numret och utkommer den 4 juni.

Media-no-image

Advokatvännernas uppsatsstipendium i kommersiell rätt - SCCL Priset

Nyheter   •   2014-05-27 16:56 CEST

För fjärde året har Stockholm Centre for Commercial Law (SCCL) glädjen att dela ut Advokat-vännernas uppsatsstipendium i kommersiell rätt – SCCL-priset – om 20 000 kronor. Ett stort antal spännande uppsatser har inkommit från lärosäten över hela landet. Priset har för år 2013 tilldelats Emil Brengesjö för hans examensarbete i skiljemannarätt vid Juridiska fakulteten.

Hjälp efter behov – eller efter ålder?

Hjälp efter behov – eller efter ålder?

Nyheter   •   2014-05-22 07:30 CEST

Enligt Sveriges välfärdsmodell ska resurserna fördelas efter behov. En ny studie visar dock att den hjälp som äldre och yngre hjälpsökande får inte bara beror på funktionsförmåga och hjälpbehov utan även på den sökandes ålder.

Media-no-image

Ny testmiljö för e-tjänster ska föra Sverige i topp

Nyheter   •   2014-05-13 10:27 CEST

Satsning på nationell demonstrations- och testmiljö för offentliga e-tjänster ska göra svenska myndigheter bäst i världen på e-förvaltning. Stockholms universitet bygger upp en test- och demomiljö för att utveckla och effektivisera arbetsprocesser och e-tjänster inom offentlig verksamhet.

Film om kommande Arktisexpeditionen

Film om kommande Arktisexpeditionen

Nyheter   •   2014-05-07 12:30 CEST

SWERUS-C3 är namnet på 2014 års forskningsexpedition till Arktis. Här kan du se en film där epeditionsledarna Örjan Gustavsson och Martin Jakobsson berättar om expeditionen och forskningen.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.