Tags

Swerus-c3

Experter stockholms universitet

stockholms universitet 429 forskning 152 avhandling 28 företagsekonomiska institutionen 23 klimat 22 utbildning 21 lärarutbildning 20 östersjön 20 dsv 19 su 19 miljö 19 stressforskningsinstitutet 16 almedalen 15 klimatforskning 14 astronomi 13 psykologi 13 data- och systemvetenskap 13 klimatförändringar 13 bergianska trädgården 11 stockholm resilience centre 11 östersjöcentrum 11 genus 10 zoologi 10 biokemi 10 nature 9 kth 9 kriminologi 9 fysik 9 albano 9 swerus-c3 9 skola 9 företagsekonomi 9 scilifelab 9 antagning 9 cern 8 alkoholkonsumtion 8 astrid söderbergh widding 8 sorad 8 kåre bremer 7 statsvetenskap 7 arktis 7 åke bergman 7 oskar klein centre 7 stress 7 historia 7 fysikum 6 arkeologi 6 cancer 6 experter stockholms universitet 6 knut och alice wallenbergs stiftelse 6 örjan gustafsson 6 institutionen för socialt arbete 6 institutionen för data- och systemvetenskap 6 havsmiljö 6 alkohol 6 äldreomsorg 6 johan rockström 6 sociologi 6 självmord 6 hälsa 6 pedagogik 6 juridik 6 miljögifter 5 socialpsykologi 5 hedersdoktorer 5 läkemedel 5 historiska institutionen 5 studera 5 sofi 5 statsvetenskapliga institutionen 5 socialt arbete 5 almedalsveckan 5 biofysik 5 mattias klum 5 psykologiska institutionen 5 arbetsliv 5 mörk materia 5 juristprogrammet 5 hedersdoktor 5 forskningsanslag 5 konferens 5 ipcc 5 forskardagarna 5 zoologiska institutionen 5 kulturgeografi 4 mode 4 ansökan 4 jesper sollerman 4 peter higgs 4 permafrost 4 karolinska institutet 4 istid 4 dna 4 naturgeografi 4 jämställdhet 4 jul 4 chess 4 östersjöforskning 4 celler 4 als 4 Visa alla taggar
Media-no-image

Läsförståelseprov för nya lärarstudenter ingen prognos för fortsatta studieresultat

Nyheter   •   2015-01-26 07:15 CET

Medelvärdet på ett läsförståelseprov som nya språklärarstudenter fick göra blev lågt, men resultatet kan inte kopplas till fortsatt låga studieresultat under utbildningen. Däremot var avhoppen betydande. Det visar en licentiatuppsats från Stockholms universitet.

Forskare aktuella under World Economic Forum 2015

Forskare aktuella under World Economic Forum 2015

Nyheter   •   2015-01-22 11:34 CET

Stockholms universitet har både forskare på plats i Davos och forskare som forskar på World Economic Forum

Stockholms universitet har ny vicerektor

Stockholms universitet har ny vicerektor

Nyheter   •   2015-01-19 11:30 CET

Karin Helander har tillträtt som vicerektor för humaniora och samhällsvetenskap vid Stockholms universitet. Karin Helander är professor i teatervetenskap och tidigare föreståndare för Centrum för barnkulturforskning och prodekan för Humanistisk fakultet. Hon har en bakgrund som verksam inom teatervärlden och skriver teaterkritik i Svenska Dagbladet.

Stora förändringar skapar ärr i landskapet

Stora förändringar skapar ärr i landskapet

Nyheter   •   2014-12-18 14:25 CET

Den moderna samhällsutvecklingen har lämnat spår i form av övergivna fabriker och förgiftade marker i våra landskap. Men även möjligheter för nya framväxande användningsområden. Nya betydelser och ny mening kan få fäste på platser där produktionen upphört och där den lokala identiteten utmanats av förändringarna skriver Anna Storm, forskare vid Stockholms universitet, i en ny bok.Journaliststudenter vid Stockholms universitet gör Dokument inifrån

Journaliststudenter vid Stockholms universitet gör Dokument inifrån

Nyheter   •   2014-12-17 11:18 CET

Tre journaliststudenter vid Stockholms universitet har granskat Svenska Spels satsning på nätkasino. Resultatet visas i Dokument inifrån på torsdag den 18 dec.

22 000 erbjuds plats vid Stockholms universitet till våren

22 000 erbjuds plats vid Stockholms universitet till våren

Nyheter   •   2014-12-11 12:47 CET

Närmare 22 000 sökande erbjuds utbildningsplats vid Stockholms universitet till vårterminen 2015. Jurist, psykolog, socionom och företagsekonomi är de mest eftertraktade utbildningarna.

Media-no-image

Ny forskning på DNA från vikingar och stenålderslämningar

Nyheter   •   2014-12-09 22:21 CET

Den vetenskapliga tidskriften Proceedings of the Royal Academy of Sciences har publicerat ett specialnummer inriktat på DNA ifrån förhistorisk vävnad. Två artiklar från Stockholms universitet är med i tema-numret. Den ena handlar om norska vikingar och hur deras genetik relaterar till dagens islänningar, och den andra artikeln handlar om hur jordbruk och djurhållning spreds över Europa.

Astronom och fysiker blir Wallenberg Academy Fellows

Astronom och fysiker blir Wallenberg Academy Fellows

Nyheter   •   2014-12-04 10:21 CET

Inom ramen för karriärprogrammet Wallenberg Academy Fellows får lovande unga svenska och utländska forskare långsiktig finansiering. Två av de nya forskarna inom programmet finns vid Stockholms universitet.

Fågelperspektiv på tillståndet i havsmiljön

Fågelperspektiv på tillståndet i havsmiljön

Nyheter   •   2014-12-03 12:13 CET

Avhandling från Stockholm Resilience Centre använder havsfåglar som indikatorer på förändringar i havsmiljön.

Så ändrades synen på förvaltning av Östersjön

Så ändrades synen på förvaltning av Östersjön

Nyheter   •   2014-12-02 12:08 CET

Hösten 2007 enades länderna runt Östersjön och EU, inom ramen för Östersjösamarbetet Helcom, om en gemensam åtgärdsplan för Östersjön, Baltic Sea Action Plan. Åtgärdsplanen bygger på ekosystembaserad förvaltning, vilket innebär en dramatisk förändring från en klassisk toppstyrd och sektorbaserad förvaltning. Hur gick det till när organisationen ändrade sin syn på hur Östersjön bäst förvaltas?

Media-no-image

Forskare vid Stockholms universitet aktuella inför nobelveckan

Nyheter   •   2014-12-01 13:59 CET

Forskare vid universitet som antingen har forskat på någon av nobelpristagarna, själva nobelpriset eller ett ämne relaterat till årets forskningsområden.

Konferens om kvinnors delaktighet i det offentliga livet

Konferens om kvinnors delaktighet i det offentliga livet

Nyheter   •   2014-11-24 16:56 CET

Center of Arab Women for Training and Research (CATWTAR) och Stockholms universitet arrangerar konferensen ”The Roles of Feminists Movements during Regime Change”.

Media-no-image

Stockholm Resilience Centre drar igång universitets första MOOC

Nyheter   •   2014-11-17 14:17 CET

Nu startar universitetets första MOOC, Massive Open Online Course. En MOOC-utbildning eller kurs är helt öppen för alla att delta och ges online. MOOC-kursen Planetary Boundaries and Human Opportunities: The Quest for Safe and Just Development on a Resilient Planet handlar om globala miljöförändringar och hur vi kan vända den nuvarande utvecklingen och säkra en hållbar utveckling.

Media-no-image

Felaktiga uppgifter om mätningar av luften i Stockholm

Nyheter   •   2014-11-07 17:33 CET

Forskare dementerar uppgifter i artikeln ”Vedeldning är mycket värre än dubbdäcken” som publicerades i Aftonbladet den 6 november. På grund av inkommande reaktioner med anledning av hänvisning i artikeln till forskning vid Stockholms universitet vill forskarna tydliggöra att dessa uppgifter är felaktiga.

Media-no-image

Tillfället gör brottslingen – teorin bakom effektiv brottsprevention belönas

Nyheter   •   2014-11-05 15:10 CET

De brittiska kriminologerna Ronald V. Clarke och Patricia Mayhew är vinnare av Stockholmspriset i kriminologi 2015.

Både nederbörd och temperatur påverkar kolets kretslopp

Både nederbörd och temperatur påverkar kolets kretslopp

Nyheter   •   2014-10-28 10:52 CET

Nederbörd är minst lika viktigt som temperaturen för att bestämma tidpunkt för koldioxidomsättning, visar en rapport som publiceras i Nature. Rapporten slår också fast att mer kol än man tidigare har trott lagras i markens ekosystem – särskilt i jord. Resultaten av studien kan bidra till att förbättra globala klimatmodeller.

Media-no-image

Fortsatt ökat intresse för lärarutbildningar vid Stockholms universitet

Nyheter   •   2014-10-17 14:39 CEST

Förskollärarprogrammet är landets mest sökta lärarutbildning - igen. Allt fler söker sig också till grundlärarprogrammen.

När kungarikena Danmark, Norge och Sverige blev stater

När kungarikena Danmark, Norge och Sverige blev stater

Nyheter   •   2014-10-15 09:15 CEST

En ny avhandling i historia från Stockholms universitet jämför för första gången lagbestämmelserna som reglerade kungamaktens omvandling till statsmakt i det medeltida Danmark, Norge och Sverige. Historikern Fredrik Charpentier Ljungqvist visar hur en omfattande statsbildningsprocess ägde rum i de nordiska länderna redan under 1200-talet.

Media-no-image

Global hållbarhet i Stockholms universitets första MOOC

Nyheter   •   2014-10-03 06:00 CEST

Genom aktuell forskning och pågående samhällsdebatt kommer Stockholms universitets första MOOC behandla globala trender och effekter gällande de miljöförändringar som orsakas av människan. Kursen ges av Stockholm Resilience Centre och startar i november.

Kraftsamling för ny kunskap om membranbundna proteiner

Kraftsamling för ny kunskap om membranbundna proteiner

Nyheter   •   2014-10-02 10:03 CEST

David Drew, forskare vid Institutionen för biokemi och biofysik, beviljas 29 miljoner kronor för ett projekt där flera forskargrupper gemensamt ska forska om membranbundna proteiner. David Drew, Erik Lindahl, Arne Elofsson och Jan-Willem de Gier vid Stockholms universitet ska samla kunskaperna i syfte att bestämma både struktur och funktion för de mänskliga varianterna av membranbundna proteiner.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.