Tags

Swerus-c3

stockholms universitet 358 forskning 105 företagsekonomiska institutionen 23 klimat 21 utbildning 21 su 19 lärarutbildning 17 dsv 17 stressforskningsinstitutet 16 östersjön 15 avhandling 14 almedalen 14 klimatförändringar 13 data- och systemvetenskap 13 astronomi 12 miljö 11 stockholm resilience centre 10 zoologi 10 skola 9 klimatforskning 9 bergianska trädgården 9 psykologi 9 cern 8 albano 8 kth 8 sorad 8 alkoholkonsumtion 8 fysik 8 genus 8 företagsekonomi 7 scilifelab 7 östersjöcentrum 7 antagning 7 kåre bremer 7 biokemi 7 nature 6 astrid söderbergh widding 6 åke bergman 6 hälsa 6 alkohol 6 äldreomsorg 6 cancer 6 oskar klein centre 6 institutionen för data- och systemvetenskap 6 johan rockström 6 sociologi 6 institutionen för socialt arbete 6 stress 6 självmord 5 hedersdoktorer 5 hedersdoktor 5 statsvetenskapliga institutionen 5 zoologiska institutionen 5 mattias klum 5 studera 5 kriminologi 5 psykologiska institutionen 5 miljögifter 5 socialpsykologi 5 arktis 5 sofi 5 ipcc 5 juristprogrammet 4 utbildningsvetenskap 4 historia 4 almedalsveckan 4 fysikum 4 koldioxid 4 politik 4 havsmiljö 4 socialt arbete 4 mode 4 kina 4 rymden 4 als 4 historiska institutionen 4 peter higgs 4 ansökan 4 mörk materia 4 forskardagarna 4 institutet för internationell ekonomi 4 konferens 4 statsvetenskap 4 permafrost 4 istid 4 integration 4 östersjöforskning 4 chess 4 läkemedel 4 pnirs scientific meeting 3 cancerbehandling 3 dna 3 sista ansökningsdag 3 martin högbom 3 institutet för social forskning 3 kebnekaise 3 jämställdhet 3 kemi 3 nobelpris 3 kulturgeografi 3 korta vägen 3 miljöforskning 3 protein 3 juridik 3 global uppvärmning 3 internet 3 göran scharmer 3 utländska akademiker 3 mats lekander 3 kiselalger 3 marknadsföring 3 naturvetenskap 3 solfysik 3 partikelfysik 3 jesper sollerman 3 ekologi 3 pedagogik 3 antarktis 3 sara strandberg 3 promotion 3 universum 3 mikroorganismer 3 juridicum 3 thomas helleday 3 alistair auffret 3 könsskillnader 3 institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi 3 icecube 3 karolinska institutet 3 knut och alice wallenbergs stiftelse 3 kaffeodling 3 centrum för modevetenskap 3 higgspartikeln 3 alpha 3 alkoholmissbruk 3 pedagogiska institutionen 3 modevetenskap 3 jmk 3 antimateria 3 martin jakobsson 3 fjärilar 3 rökning 3 nationalekonomi 3 tarfala forskningsstation 3 globalisering 3 mångfald 3 nature geoscience 3 eso 3 juridiska institutionen 3 lärarutbildningen 3 examensrätt 3 varumärke 2 forskningsanslag 2 cordelia edvardson 2 kön 2 biologisk mångfald 2 johan lind 2 strindbergs samlade verk 2 chinese bridge 2 hormonstörande kemikalier 2 övergödning 2 crosstalks 2 stjärnexplosioner 2 alumn 2 trädgård 2 nobelpris fysik 2 kundorientering 2 supernova 1987a 2 itm 2 meteorologiska institutionen 2 vfu 2 sara cousins 2 kvartärgeologi 2 higgs 2 mobile life vinn excellence centre 2 svante jonsell 2 miljökonsekvensbeskrivning 2 centrum för evolutionär kulturforskning 2 sigrid arrhenius’ stipendium 2 institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete 2 assar lindbeck 2 student 2 ipcc rapport 2 fåglar 2 institutionen för ekologi 2 matematik 2 solveig wikström 2 jul 2 sören nylin 2 kosmologi 2 ariel goobar 2 diagnos 2 ulrica von thiele schwarz 2 alzheimers 2 didaktik 2 forskare 2 nature methods 2 universitetet på plattan 2 jämställdhetspolitik 2 åldrande 2 neurotoxin 2 tovetorp 2 tobak 2 therese nordlund edvinsson 2 studie 2 fermi 2 barn 2 öppen föreläsning 2 hubbleteleskopet 2 näringsliv 2 kvantinformation 2 radioekologi 2 miljökonsekvensbeskrivningar 2 konsumentfrågor 2 demografi 2 kriminologipris 2 georgia destouni 2 humaniora 2 pnas 2 biokemiska processer 2 universitet 2 tommy möller 2 bröstcancer 2 cordelia edvardson-priset 2 studieavgifter 2 lvu 2 örjan gustafsson 2 atlas experimentet 2 supernovaexplosion 2 ansökningsdatum 2 jerzy sarnecki 2 oskar kihlborg 2 science 2 universitetsrankning 2 naturgeografi 2 jakt 2 inkubator 2 kultur 2 rovdjur 2 teckenspråk 2 kriminologiska institutionen 2 gunhild rosqvist 2 jan conrad 2 nätverksanalys 2 konsthistoria 2 lingvistik 2 boendesegregation 2 jenny madestam 2 mia åkestam 2 vattenåret 2 bromerade flamskyddsmedel 2 ekonomi 2 akademiska hus 2 arbete 2 biofysik 2 nasa 2 zeoliter 2 christoph humborg 2 arbetsliv 2 integrationspolitik 2 lennart aspegren 2 supernovor 2 julutställning 2 balticsea2020 2 vetenskapsrådet 2 placebo 2 stockholm resilence center 2 energi 2 privatisering 2 konstvetenskap 2 françois englert 2 hanne løvlie 2 skiftarbete 2 dataspelande 2 bert bolin center 2 cms experimentet 2 åsa romson 2 maria wendt 2 hållbar utveckling 2 smuggelcigaretter 2 milda rönn 2 sigbrit franke 2 studentkåren 2 alkohol- och drogforskning 2 miljö och botanik 2 luktsinne 2 thomas hartman 2 joniserande strålning 2 arbetsförmedlingen 2 kvinnliga professorer 2 strukturbiologi 2 turkiet 2 alkoholpolitik 2 sydtoppen 2 su innovation 2 lina eklund 2 feminism 2 tiamin 2 matematikdidaktik 2 ungdomar 2 konstkritik 2 lukt 2 ryssland 2 socialpolitik 2 läkemedelsutveckling 2 mikael rostila 2 röntgenlaser 2 demenssjukdomar 2 nobelpristagare 2 allergi 2 miljöförstöring 2 havsförvaltning 2 celler 2 studentum 2 göran östlin 2 social forskning 2 ekonom 2 luktminne 2 botanik 2 sömn 2 naturreservat 2 bioinformatik centrum 2 cancermedicin 2 palle storm 2 higgs-bonsonen 2 arbetsmiljö 2 entreprenörskap 2 högskola 2 familjen erling-perssons stiftelse 2 pnirs 2 anna kaldal 2 svenska it-företag 2 svarta hål 2 biologisk forskning 2 utrikesjournalistik 2 hormonstörande ämnen 2 arkeologi 2 etnicitet 2 konsumtion 2 edvard andersons växthus 2 proceedings of the national academy of sciences 2 centrum för genusstudier 2 cyanobakterier 2 arvet efter strindberg 2 minnet 2 växthusgaser 2 hep2013 2 thor norström 2 psykoneuroimmunologi 2 eva melin 1 aleksander perski 1 psykiska problem 1 hugh dickinson 1 peptider 1 per henriksson 1 immunologi 1 växt 1 cecilia löfberg 1 idii4mes 1 institutionen för tillämpad miljövetenskap 1 erbil 1 james whelan 1 enzym 1 raoul galli 1 familjeplanering 1 stressrelaterade problem 1 chefsskap 1 institutet för rättsinformatik och ämnet allmän rättslära 1 läs- och skrivsvårigheter 1 läs- och skrivinlärning 1 dr. françoise burhenne-guilmin 1 lönemässig jämställdhet 1 edersdoktorer vid universitetets installations- och promotionshögtid 1 fiskar 1 validering 1 samarbete 1 interaktiv produktplacering 1 cyanobakterie 1 anna palmé 1 bert bolin 1 gammablixt 1 hanna lappalainen 1 mattias frihammar 1 sexualitet 1 internationella studenter 1 rattfylleri 1 Fredrik Uggla 1 jämställdhetsmål 1 sumithra velupillai 1 oskar klein center 1 konjunktur 1 av-huset upsize 1 birgitta bergman 1 kommersiellt nätverk 1 nature chemistry 1 perfluorerade ämnen 1 aromatas 1 crpr 1 europeiska unionen 1 hållbarhet 1 margaret mead award 1 kista 1 blood on the tracks 1 partikelacceleratorn lhc 1 gruvavfall 1 lesbisk 1 maria joão ramos 1 teresia stråberg 1 johan bureus 1 score 1 genetisk instabilitet 1 sigtuna 1 döva 1 3-d avatar 1 pfaa 1 studievägledning 1 gammastrålningsutbrott 1 direktörsfruar 1 växthuseffekten 1 jeff werner 1 global nedkylning 1 marcel grossmann 1 biogeokemi 1 kristina trygg 1 jessica conrah 1 boendestöd 1 experiencing games 1 svarta materia 1 miljörätt 1 günter grass 1 lhc 1 lärarutbildningarna 1 rekrytering 1 mattias viktorin 1 antonio muñoz molina 1 kunskapsluckor 1 översvämningskatastrof 1 livets uppkomst 1 tove pettersson 1 vindkraftverk 1 illona riipinen 1 skivindustrin 1 ”chefer i samarbete – om delat och utvecklande ledarskap” 1 mobile life 1 klimat- och miljöförändringar 1 växtfibrer 1 stockholms gymnasieskolor 1 konfuciusinstitutet 1 höns 1 sofia andersson 1 iies 1 familj 1 ulrica söderlind 1 hydrologisk övervakningsblindhet 1 marknad 1 musikvetenskap 1 omega 3 1 båtuppläggningsplatser 1 ängsvitvingar 1 michael wolf 1 aiko lundequist 1 musikproducent 1 higgs-boson 1 mats svegfors 1 sven isaksson 1 neem ice core drilling project 1 klimat- och energipolitik 1 termeh shafie 1 kristoffer hylander 1 stormaktstiden 1 satellit 1 albert contreras 1 skolhuvudmän 1 miljöpolitik 1 verksamhetsstyrning 1 daniel n. stern 1 kungliga dramatiska teatern 1 naturbetesmark 1 akademisk miljö 1 peter weiss 1 rum för barn 1 klmatforskning 1 strukturkemi 1 stefan wastegård 1 vatten 1 oskar juhlin 1 higgs-partikeln 1 pedagogik + matematik 1 journalsystem 1 olof leimar 1 bergianska 1 biomembranforskning 1 marie gustafsson sendén 1 miljökemi 1 fördommar 1 mätetal 1 metabolism 1 krister schönström 1 susanne kjällander 1 rättssäkerhet 1 sommarblomningar 1 klimatpolitik 1 ylva sjögren 1 maria bebådelsedag 1 oceanografi 1 kosmisk strålning 1 skarvar 1 pär schön 1 sara pudas 1 fotoner 1 andrea jacobsson 1 friluftsliv 1 strålningsbiologi 1 gia destouni 1 natasa petrovic 1 sighsten herrgård 1 assar lindbeck medaljen 1 mimikry 1 magnus axelsson 1 dödlighetsrisk 1 dataspel 1 denis gebauer 1 vetenskapsstaden 1 innovationsprocessen 1 polarexpedition 1 anna lindqvist 1 odling 1 kommunekolog 1 medeltiden 1 matte/no-biennetten 1 anhörigvård 1 kreditsäkerhet 1 elisabeth fura-sandström 1 bildretorik 1 en-sessionsbehandling 1 vanja alling 1 polarforskningssekretariatet 1 centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (sorad) 1 flerspråkighet 1 institut för social forskning 1 elektronmikroskopi 1 centrumföreståndardagarna 1 catarina ericson-roos 1 trötthet 1 diana amnéus 1 nationalupplagan 1 schimpansforskare 1 organisk kemi 1 kirkuk 1 om människors härledning 1 lhc experimenten 1 bodil elmhagen 1 röntgendiagnostik 1 einstein sitter säkert 1 invandring 1 proteiner påverkar 1 diagnoser och identitet 1 obama 1 sportfiske 1 patrick scott 1 astrid schlytters 1 äldre 1 karriären 1 läxor 1 nina-katri gustafsson 1 vinnmer 1 eps particle physics prize 1 östen axelsson 1 ekosystemen 1 utbrändhet 1 global delivery model 1 anders jacobsson 1 baharan kazemi 1 kognitiva funktioner 1 genusskillnader 1 organiska lämningar 1 religionspedagogik 1 kemisk fysik 1 mörk energi 1 oligonukleotider 1 ekosystem 1 droger 1 wenner-greens institut 1 det moderna genombrottet 1 artin arshamian 1 stockholms universitetsbibliotek 1 produktivitet 1 finansmarknad 1 mätstationer 1 växter 1 alasdair skelton 1 kärnkraftverksolycka 1 barn och våld 1 marie-luise kapsch 1 humanistiska fakulteten 1 kari haarder ekman 1 journalistpris 1 ada lovelace 1 nationalekonomiska institutionen 1 beteendeekonomi 1 linda ampel 1 georg drakos 1 sven hellroth 1 högskola+sökande 1 fettvävnad 1 belöning 1 grön kemi 1 kbt 1 klimatpåverkan 1 it-projektledning 1 fildelning 1 metanläckage 1 ulla rasmussen 1 gunnar ekelöf 1 globala nedkylningen 1 könspolitik 1 mona sahlin 1 östersjö 1 tomas ramberg 1 uv-filter 1 brott mot mänskligheten 1 aryo makko 1 miljögifter i uttrar 1 marcus dahlström 1 nervsjukdomar 1 lisa warsén 1 demokrati 1 kriminella nätverk 1 povel ramel 1 tsunamikatastrofen 1 kaffebuske 1 katja sarajeva 1 facebook 1 almedalen 2011 1 stormaktstid 1 kvarkgluon-plasma 1 klimatförhandlingar 1 margareta hedner 1 medborgarexpo 1 luftföroreningar 1 utplantering 1 kvävemonoxid 1 strindbergsåret 2012 1 torvmossar 1 peter kuhry 1 marina ekosystem 1 klimatföränändringar 1 balticstern. 1 doktorsavhandling 1 catharina grünbaum 1 egemen bağış 1 arbetskraftinvandring 1 strålningsdosimetri 1 manlig infertilitet 1 irene martinsson 1 susanne brandheim 1 elektronisk identifiering 1 litteratur 1 rättsvetenskap 1 iq 1 tvåspråkig 1 michele micheletti 1 centre for radiation protection research - crpr 1 frihandelszon 1 nazityskland 1 evolution 1 sod1 1 sexualbrott 1 höstterminen 2014 1 reklamvärld 1 ohälsa 1 monika k nordvik 1 wenner-grens institut 1 höstterminen 2010 1 masterstudenter 1 växtfärg 1 utställning 1 offentliga upphandlingar 1 algblomning 1 jungfru marie bebådelsebilder 1 lärande 1 neurokemi 1 prosa 1 institutionen för kvartärgeologi och naturgeografi 1 vulkanutbrott 1 filmvetenskapliga institutionen 1 peter clark 1 tv-spel 1 cancerdiagnostik 1 the strindberg legacy 1 kosmiska explosioner 1 interaktiv marknadsföring 1 betalande studenter 1 telomerer 1 dag jenssen 1 journal of aesthetics & culture 1 hedersmord 1 barbara cannon 1 nytt grepp på effektiv nervcellsdifferentiering inom regenerativ medicin 1 klimatutveckling 1 karin carlsson 1 socialdemokraterna 1 barnkonventionen 1 bytesdjur 1 lis-bodil karlsson 1 annika waern 1 gud 1 per stam 1 astrofysik 1 oden 1 wenner-gren center 1 nima chehrazi 1 max strandberg 1 eva insulander 1 nedbrytning 1 cecilia lindqvist 1 anders wijkman 1 kungl. vetenskapsakademien 1 moln 1 interkulturell affärskommunikation 1 uppsala universitet 1 likabehandling 1 rättens journalistpris 1 rödslam 1 latinamerika 1 livsåskådning 1 artificiellt enzym 1 familjebildning 1 forskardag 1 arbetsmarknadsstatistik 1 thomas rossby 1 irving kirsh 1 almedalen 2010 1 experimentbord 1 studenter 1 islam 1 stadsträdgård 1 tove sohlberg 1 stockholm business school 1 vräkt 1 interaktionsdesign 1 usa:s ambassad 1 andrea sundstrand 1 mukwege denis 1 storspigg 1 hanna zetterberg 1 daniel castillo 1 kristina langhammer 1 sten-åke stenberg 1 asyl 1 strand hotel 1 fossiler 1 warren m. washington 1 vegetationsform 1 informationsbelastning 1 reservplatser 1 social konstruktion 1 serievåldtäktsman 1 sofie tornhill 1 michael westerlund 1 båttvättar 1 tefra 1 hubble 1 alice munro 1 förtroende 1 mikael oliveberg 1 eu 1 masterprogram 1 modetrender 1 molekylär biologi 1 mark klamberg 1 språkkonsult 1 anita brodén 1 folkrörelse 1 shirin ebadi 1 ph 1 vattenångatransport 1 nature climate change 1 jungfru marie bebådelsedag 1 open education 1 margareta hansson 1 personlig medicin 1 petter asp 1 havsmiljöforskning 1 finansinspektionen 1 antagna 1 religion 1 solskydd 1 kristina höök 1 multitasking 1 svensk historia 1 stressforskningsinstitut 1 journal of occupational and organizational psychology 1 genusnormer 1 verksamhetsförlagd utbildning 1 life science 1 schizofreni 1 elitforskning 1 bryggare 1 brottmålsutredning 1 porstruktur 1 mandat 1 högskole- och forskningsminister 1 samverkansavtal 1 hilding eek memorial lecture 1 marie-laure djelic 1 riksförbundet sällsynta diagnoser 1 miljöfarliga kemikalier 1 checka in 1 fragmenterade landskap 1 självmordspakter 1 polis konflikt 1 boris goys 1 henning rodhe 1 bostadspolitik 1 trålningsfysik 1 blåmusslor 1 fågelhylleprojekt 1 datorer 1 marknadsanpassning 1 höstterminen 2013 1 stress och sömn 1 dha-fettsyra 1 helena fatouros bergman 1 nobelpriset i medicin 1 benny anderssons stipendium 1 medelålders vuxna 1 katalysator 1 patrik lindenfors 1 ergosterol 1 avrinningsområden 1 kulturfors 1 sfi-lärare 1 mathias andersson 1 prestation 1 sweold 1 abdullah gül 1 promotionshögtid 1 marta reuter 1 samhälle 1 tabubelagd 1 materialkemi 1 personligt varumärke 1 aging research center 1 the elizabeth haub prize for environmental law 1 etik 1 revir 1 polis 1 gih 1 european research council 1 vulkanaska 1 uppmärksamhetsprocesser 1 european physical society 1 palmeprofessor 1 mimebs 1 strålskyddsforskning 1 parkinson och als 1 per faxneld 1 internationalisering 1 straffrätt 1 jonas landberg 1 företagsekonom 1 fysiologi 1 läroplaner 1 reglerna 1 strindbergkonferens 1 läxforskning 1 stereotyper 1 begåvad 1 urban biodling 1 manifestarsi plurilingui a tavola. la commutazione di codice di una famiglia italo-svedese 1 motivation 1 höstfest 1 eva lindroth 1 pollenkorn 1 estetisk upplevelse 1 samsung 1 anna-lena ljusberg 1 centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning 1 bakterier 1 miljövänliga oxidationer 1 kungliga vetenskapsakademien (kva) 1 kungen 1 grönland 1 kjell ljungbo 1 tjejzonen.se 1 hög lön 1 rovdjursigenkänning 1 oskar klein 1 identitet 1 kaffe 1 fiske 1 gifter 1 duktighetskrav 1 kvanttillstånd 1 svenska esf-rådet 1 patrik steorn 1 elektronpar 1 fabrizio benedett 1 institutet för solfysik 1 thomas norell 1 nordita 1 skolundervisning 1 marenzelleria 1 internationella brottmålsdomstolar 1 diagonalakademin 1 baltic eye 1 grav 1 köttfusket 1 ipcc-rapport 1 arbetsmarknad 1 nervgift 1 haitikommittén 1 umo.se 1 mobile life center 1 briggen tre kronor 1 jonas olofsson 1 produktplacering 1 psychological science 1 tomrum 1 bromerade ämnen 1 jordklotet 1 klädtillverkning 1 maria bäckman 1 artrikedom 1 klimatmodell 1 våldtäkt 1 kva 1 jan nedergaard 1 genetisk kod 1 paul fuehrer 1 dricksvatten 1 omega-3 1 neutriner 1 stress och arbete 1 bibliotek 1 mårten palme 1 ipcc klimatrapport 1 centrum för strålskyddsforskning 1 stockholm centre for commercial law 1 tsunami 1 koldioxidavskiljning 1 benguela 1 michael long 1 johan bergman 1 katarina carlén 1 skrivutveckling 1 politisk kommunikation 1 missbruksvård 1 jenny svender 1 nobel 1 mats ramstedt 1 per krusell 1 tomas backström 1 john larsson 1 medicinsk forskning 1 vitaminbrist 1 vhs 1 broderskap i näringslivet: en studie om homosocialitet i kung orres jaktklubb 1890-1960 1 stefan fors 1 schimpans 1 rymdturism 1 acta paediatrica 1 töres theorell 1 khao lak 1 sommarkurs 1 endokrina sjukdomar 1 forskningsfartyg 1 röntgenanalys 1 dofter 1 wallenberg academy fellows 1 claes granmar 1 utbildningskatalog 1 europeiska forskningsrådet 1 anton lager 1 rådjursbajs 1 kodväxling 1 region stockholm 1 strålningskemi 1 erik meyersson 1 pension 1 transposoner 1 kommunikation 1 thomas stocker 1 sociologiska institutionen 1 sverker finnström 1 britta sanell 1 studenthuset 1 fattigdom 1 current biologi 1 litteraturpris 1 samtidskonst 1 välfärd 1 Adrienne Sörbom 1 vasakronan lighthouse award 2009 1 läs- och skrivproblem 1 konstteori 1 la palma 1 japan 1 kambiz fathi 1 hemvårdarinnorna – tidigt exempel på statligt subventionerat välfärdsansvar 1 naturvetenskapliga fakulteten 1 hälsoutveckling 1 finansiell ekonomi 1 epok 1 segregation 1 johan nilsson 1 jörgen hansson 1 lars erik holmquist 1 lågkonjunktur 1 ross tensta gymnasium 1 glasmaterial 1 konfliktpreventionism 1 persisk kultur 1 arvid bring 1 emotion 1 strålforskning 1 anne monikander 1 karin löfstrand 1 eleanor sharpston 1 lyckligare 1 förskollärare 1 habitatfläckar 1 globala nätverk 1 cellens plasmamembran 1 socialtjänst 1 invandringspolitik 1 scientific reports 1 bomull 1 migration 1 annica ekman 1 edsviks konsthall 1 polisinformatör 1 microsoft 1 peter lundqvist 1 johan erhlén 1 ansiktsuttryck 1 hemvårdarinna 1 middag 1 spetälska 1 representativ demokrati 1 helena falkenberg 1 fanny ambjörnsson 1 new green deal 1 tupp 1 ekonomisk historia 1 rekryteringsprocess 1 psykologprogrammet 1 internationell konferens 1 båtbottenfärger 1 kläder 1 hälsovård 1 företagshistoria 1 dagspress 1 queer 1 prokrastinering 1 stockholms centrum för forskning om offentlig sektor 1 carlos peña 1 undervisningserfarenhet 1 magnus florin 1 ungdomsvård 1 kemikalier i varor 1 lena larssons 1 vattenövervakning 1 mikroporösa katalytiska reaktorer 1 litteraturkritik 1 könsdiskriminering 1 sjuksköterska 1 anna palmer 1 frimärke 1 ewa lind 1 fråga forskare 1 hav 1 15 oktober 1 blågröna alger 1 minnesförmåga 1 sofia wikman 1 höstlovsaltivitet 1 affärssystem 1 hälsa för barn och unga 1 peter moizer 1 jakob heyman 1 lekaren 1 postsovjet 1 etnologi 1 icehotel 1 guppy-fiskar 1 ny publikation 1 hugo westerlund 1 fläckkalla 1 alexandre kojève 1 barnahus 1 väckelsekristen uppfostran i värnpliktsarmén 1 forskarskolan för estetiska vetenskaper 1 dreamhack 1 monika jönsson-brydsten 1 temperaturserie 1 cell 1 times ranking 1 funcfood 1 lena ek 1 spermier 1 peter mcneil 1 matthew hayes 1 polarforskare 1 fritidsbåtar 1 urval 1 1 carla jonsson 1 harvardprofessor 1 lisbeth claeson 1 johanna koljonen 1 neutrino 1 cellernas energiomsättning 1 kammanet 1 konst 1 lärarutbildningsutredningen 1 football and management 1 lisa skogh 1 demokratisering 1 kristider 1 miljömodeller 1 populärvetenskapliga föreläsningar 1 vithet 1 jarmo lainio 1 forskningsprojekt 1 journal of molecular biology 1 david neuman 1 ansökningsstatistik 1 syresättning 1 nya kurser 1 mat 1 felix ryde 1 hep particle physics prize 1 sn2014j 1 tibet 1 regnskog 1 okko behrends 1 klas hultqvist 1 vulkan 1 högenergifysik 1 cancerrisk 1 statens maritima museer 1 kerstin lidén 1 språkutbildning 1 överlåtelse 1 koagulation 1 undervisning 1 torbjörn moa 1 e-legitimation 1 evolutionär kulturforskning 1 erséus arkitekter 1 alumndag 1 angela adamo 1 digitala lärresurser 1 suits 1 sydpolen 1 thomas hylland eriksen 1 depression 1 emma lind 1 lena kautsky 1 thomas karlsson 1 claes grundsten 1 familjepolitk 1 okonstlad konst 1 bankrupting nature 1 vigdis ahnfelt 1 albanova 1 internationellt symposium 1 skriftspråk 1 universitetet 1 jános mink 1 reproduktion 1 havsbaserad vinkraft 1 richard swartz 1 haro 11 1 superdiversity 1 it-säkerhet 1 jan christer bengtsson 1 charles darwin 1 lena reuterskiöld 1 friskare 1 ungdomshem 1 mcmurdo 1 grekland 1 avgiftsskyldiga studenter 1 stockholms univeristet 1 näringsämnen 1 datorsimulering 1 sillgrisslehylla 1 gamex 1 institutionen för mediestudier 1 språktävling 1 stockholm prize in criminology 1 astropartikelfysik 1 w lance bennett 1 trålning 1 förlust av stora rovdjur ett globalt bevarandeproblem 1 stat 1 supermassiva svarta hå 1 träning 1 spam 1 metamorfos 1 havsborstmask 1 bukfett 1 stressdag 1 translationell forskning 1 stadsnatur 1 beate schirrmacher 1 kungligt 1 alumnnätverk 1 rörflen 1 kompletteringsutbildning för jurister 1 petra sundström 1 nobelpristagare kemi 1 ishavet 1 eg-rätten 1 kulturarbete 1 sekretessbelagd information 1 lennart mörk 1 forskningsföretag 1 karriär 1 elin olsson 1 vallentuna 1 avhandlingar 1 peter sylvander 1 anti-atomer 1 cochleaimplantat 1 crosstalk 1 införselkvot 1 pedagogik/lärande 1 kommunförbundet stockholms län 1 bibliotek plattan 1 elin malmer 1 jungfru maria 1 bok 1 gergei farkas 1 stiftelsen staten och rättens journalistpris 1 banverket 1 immunförsvar 1 rektor 1 karriärcenter 1 dan ariely 1 läsutveckling 1 kalciumkarbonat 1 beam 1 helen frowe 1 höstlov 1 joakim norberg 1 fintrådiga alger 1 enmetersteleskopet 1 miljöförändringar 1 albanovateleskopet 1 klimatpusset 1 krigsförbrytelser 1 mänskliga rättigheter 1 elizabeth haub 1 grundlärarutbildning 1 arbetsmarknadsutbildning 1 marknadsakademin 1 stockholm centre for international law and justice 1 växthus 1 stoft 1 antologi 1 joachim reimann 1 mikko myrskylä 1 elizabeth blackburn 1 kvantelektronik 1 walter neupert 1 klimatskatt 1 erc 1 luxury brands 1 göran söderlund 1 anne heikkinen sandberg 1 molekylärbiologi 1 dna-reparation 1 plast 1 galaxers centra 1 karin thulin 1 banking and finance 1 patricia k. kuhl 1 arkeologiska forskningslaboratoriet 1 grundvatten 1 jan-erling bäckvall 1 bruce beutler 1 riksidtrottsförbundet 1 arlanda 1 tova höjdestrand 1 ingrid stanciu 1 stefan hallgren 1 urs berger 1 elisabeth blackburn 1 err 2010 1 utbränd 1 mitokondriella sjukdomar 1 victoriahuset 1 jenny åberg 1 3d-animation – kreativ 3d 1 torbjörn lodén 1 genusvetenskap 1 kollektivtrafik 1 palaeoglaciology 1 yafei huang 1 karl gustafsson 1 work family 1 stockholms universitets studentkår 1 albanova öppethus 1 blond och blåögd 1 idrottslärare 1 växthusnatt 1 ljusshow 1 kvinnor 1 kvantsystem 1 katarina winter 1 the dynamics of citizenship in the post-political world 1 olof palme 1 kinas vicepresident 1 svensk 1 lena wilhelmson 1 philip warkander 1 eva blomberg 1 mimmi eriksson tinghög 1 primärrätt 1 parasiter 1 sofia lilly jönsson 1 labyrinter 1 cultaptation 1 svenska kommittén för internationella polaråret 1 proteiner 1 digitala medier 1 marja lemne 1 biofysiska gränsvärden 1 rahman amanullah 1 institutionen för miljö- och materialkemi 1 christos economou 1 katastrof 1 nordic digra 1 molekylär forskning 1 xi jinping 1 åsa moberg 1 thomas ordeberg 1 dr. david freestone 1 etiopien 1 jurist 1 flickor 1 värdepappersmarknaden 1 etniska grupper 1 regelverk 1 gallerian hamngatan 1 lärare 1 net-suicides 1 azerbajdzjan 1 nationalism 1 christian diesen 1 pirate bay 1 sbs 1 relationsvåld 1 forskningssatsning 1 tidningsläsare 1 strömming 1 populationsgenomik 1 Yantzefloden 1 svenska gymnasieungdomar 1 klimatanpassad arkitektur 1 forskningsstödet 1 dyslexi 1 spelkonferens 1 fröspridning 1 matematiklärare 1 integrationsfrågor 1 dha 1 ensamstående mamma 1 unga vuxna 1 folkmord 1 rollprocessen 1 atrium ljungberg 1 konstbok 1 fredrik charpentier ljunqvist 1 svinröv 1 aquaria vattenmuseum 1 rättsprinciper som styrmedel 1 lennart bergström 1 lagstiftning 1 östersjöinitiativet 1 kristen tro 1 ingemar skogö 1 modern kultur 1 dna-liknande 1 annika lagerqvist veloz roca 1 nadjia drici 1 lovisa bergdahl 1 galaxer 1 moskva 1 rankning 1 gustaf hugelius 1 förskollärarutbildningen 1 avdelningen för internationell och jämförande pedagogik (iie) 1 arbetsmiljökemi 1 allan larsson 1 arkeologisk forskning 1 centrum för forskning om ojämlikhet i hälsa 1 paulo artaxo 1 fas 1 asylsökande 1 vind- och vågkraft 1 att visa sig flerspråkig till bords. kodväxlingen hos en svensk-italiensk familj. 1 exselent berzelii centre 1 sprint 1 ftw 1 stork 2 1 glaciärer 1 nobelpris i fysik 1 david farrington 1 parfym 1 chris heister 1 supernova-explosion 1 marta szebehely 1 gunnar von heijne 1 daniel gylestam 1 litteraturvetenskap 1 naturbestånd 1 stina bergman blix 1 remissvar 1 revirstrid 1 mitokondrie 1 bygg 1 robert cumming 1 hållbar konsumtion 1 vård i hemmet 1 lynne b. mccusker 1 akademikers arbetsmarknad 1 victoria dyring 1 beroendevården 1 genome research 1 botaniska institutionen 1 cecilia åse 1 internationella relationer 1 akademiforskartjänster 1 mind the gap 1 anna kjellström 1 förlora förälder 1 hälsobarer 1 tommy larsson segerlind 1 christer magnusson 1 rekonstruktion 1 ledarskap 1 landsbygdsutveckling 1 hösttermin 2013 1 peter tomka 1 alumnens vecka 1 satelliten glast 1 daniel s. nagin 1 nationell konferens nationalekonomi 1 högskolestiftelseform 1 rnr 1 internationell rätt 1 klimatet 1 jonas sellberg 1 doktorspromotion 1 olle folke 1 sjukvård 1 joan petersilia 1 promoveras 1 flourerande miljögifter 1 beteende hos djur 1 sociologiprogrammet 1 armé 1 diskrimineringsombudsmannen 1 brus 1 östrogener 1 arachnofobi 1 islamic fashion 1 idrottslärarutbildningen 1 hittaterapi.se 1 resandeinförsel 1 havet 1 finn junge jensen 1 unisex 1 atlas 1 anders andersson 1 snusning 1 fastighetslagstiftning 1 människovärde 1 it-historia 1 alfonso garcia-bennet 1 religiös mångfald 1 anders lindberg 1 migrationsverket 1 right livelihood award 1 eldnings- och förbränningsprocesser 1 torbjörn åkerstedt 1 journalistik 1 astrid schlytter 1 nicaragua 1 traditioner 1 civilekonomexamen 1 flexibla arbetstider 1 finska 1 flygbränsleföroreningar 1 högskolestiftelser 1 clara neuschütz 1 barn- och ungdomsvetenskap 1 peter norman 1 institutionen för pedagogik och didaktik 1 gerard t’hooft 1 mo yan 1 pronomen 1 future friday 1 patrick crill 1 imprimatur capital 1 spigg 1 förskola 1 makt 1 tina elfwing 1 vinnova 1 namibia 1 våffeldagen 1 ingmar bergman 1 fjäril 1 who 1 datavetenskap 1 feminist research methods 1 värdepapper 1 religionshistoriska avdelningen 1 grundlärarexamen 1 differentiering av transplanterade stamceller 1 tuumörvävnad 1 darwin 1 landskapsplanering 1 pernilla leviner 1 klimatforskare 1 jätteknölkalla 1 pogolite 1 belöningssystem 1 anna favati 1 rörmokare 1 politiskt ledarskap 1 digital teknik 1 missbruk 1 service 1 björn risinger 1 digital publicering 1 brottsbeteende 1 rosalin örnefalk 1 herschel space observatory 1 henna hasson 1 väsby sjöstad 1 offentlig ekonomi 1 masterutbildningar 1 qutritar 1 institutionen för data och systemvetenskap 1 förorter 1 hälsa kropp kultur 1 antidepressiva 1 sandra wallman 1 hydrologi 1 sökande 1 dana sofi 1 mindfulness 1 timothy johnsen 1 charlotta magnusson 1 modebilder 1 leprabakterier 1 rörsystem 1 funktionshinder 1 neo 1 biologiska faktorer 1 josh lerner 1 stockholms unviersitet 1 planetary boundaries 1 lars 1 förskollärarexamen 1 accept pluralism 1 våld och vatten 1 telekommunikation 1 rosengård 1 arne lowden 1 arvsmassa 1 brottsförebyggande åtgärder 1 forskardagar 1 laserpuls 1 socialdemokrati 1 annika falkengren 1 cms 1 södra ishavet 1 stjärnsmällsgalaxer 1 tomas björk 1 rollspel om klimat 1 pontus braunerhjelm 1 einsteins relativitetsteori 1 open access 1 bo kjellén 1 beroendeforskning 1 anders karlhede 1 metangas 1 barn och ungdom 1 wallenbergsstiftelserna 1 lepra 1 idrott 1 pfaa-utsläpp 1 stil 1 flickors idtrottande 1 biomedicinsk forskning 1 megastäder 1 monarki 1 jordbruk 1 supermångfald 1 röda korset 1 biobränslsen 1 pia ädelroth 1 demograf 1 anders nilsson 1 förskolepedagog 1 arbetsförmedling 1 södra asiens 1 sten söderman 1 matt nicholl 1 svante arrhenius 1 skandinavism 1 doktorand 1 infektion 1 hållbar stadsutveckling 1 geovetenskap 1 databas 1 livsmedelsindutri 1 samhällsklass 1 akademisk högtid 1 anders gustavsson 1 skogsvitvingar 1 svend dahl 1 hearing 1 ofullständig härmning 1 akademi 1 vattenförsörjning 1 socialtjänsten 1 bodil halvars-franzén 1 nobelpristagare i fysik 1 digitala klyftan 1 kvantmekanik 1 transportsystemet 1 tobakskonsumtion 1 katharina tollin 1 susanne fahlén 1 nätverkande 1 filmcensur 1 talkshow 1 svenskhet 1 juridikprogrammet 1 vattmets kretslopp 1 brottstatistik 1 alkoholberoende 1 satan 1 berzeliicentrum exselent 1 psykologi kbt 1 david drew 1 digitala verktyg 1 internationell ekonomi 1 hanna sundqvist 1 sopor 1 stiftelsen staten 1 stockholmspriset i kriminologi 1 internethandel 1 sara borgström 1 cancerforskning 1 mest sökta utbildningar 1 niklas olsson-yaouzis 1 okc 1 plankton 1 pappersmassabruk 1 livia oláh 1 cell-penetrerande 1 anställningsbarhet 1 modersmålsundervisning 1 killfrågor.se 1 turkietstudier 1 familjepolitik 1 vinayagum chinapah 1 vectorial proton transfer coupled to reduction of o2 and no by a heme-copper oxidase 1 jaap spronk 1 filosofen 1 skådespelare 1 hormonsystemet 1 ilona riipinen 1 wallenberg scholar 1 hedersrelaterat våld 1 allmänna rättsprinciper i eu:s domstol 1 satanism 1 material och miljökemi 1 miljonsvennar. omstridda platser och identiteter 1 martin ott 1 klimatexpert 1 dramatiska institutet 1 religionshistoria 1 teleskop 1 statistiska metoder 1 anita radón 1 könsnormer 1 existentiella frågor 1 hedwig eleonora 1 fobi 1 världsvattendagen 1 missbrukarvården 1 artefakter kning 1 barnskyddsreglering 1 jens martin svendsen 1 makthavare 1 termokarst 1 blecktrumman 1 jägare-samlare 1 kunskapsinitiativ 1 globala frågor 1 global carbon project 1 universitetsvärlden 1 aerosol 1 östersjöländer 1 persisk sång 1 gunnel andersson 1 globala företag 1 frescati 1 individuell lönesättning 1 hercules-olycka 1 politisk islam 1 gundula kolb 1 hans lindblad 1 kinect game awards 1 nationalekonom 1 balticstern 1 materia 1 lisa björklund boistrup 1 konstdonation 1 cellbiologi 1 ny teknik 1 johanna broman åkesson 1 Lars Bergström 1 sömnbrist 1 professional innovation management (ispim) 1 solstormar 1 civilekonom 1 kemikalier 1 lärarexamen 1 antirasmism 1 värnplikt 1 sofia lagergren 1 själviskt dna 1 bostäder 1 indien 1 klas åmark 1 pedagogik med filosofisk inriktning 1 howell jackson 1 satyrinae 1 arkeologer 1 gestaltningar 1 äggstockscancer 1 large hadron collider 1 stockholm university press 1 strindbergskonferensen 1 skogsbruk 1 elaine aston 1 august strindberg 1 kartellbekämpning 1 klamydia 1 stockholm stress center 1 swerus-c3 1 institutionen för arkeologi och antikens kultur 1 xiaodong zou 1 havsområden 1 vetskap för vetgiriga 1 medier 1 thomas hammarberg 1 sällsynt diagnos 1 ludvig rasmusson 1 forskarna 1 examenshögtid 1 it-företag 1 wallenberg academy fellow 1 francois recanati 1 håkan lepp 1 psykologiska processer 1 ingeborg simonsson 1 medelhavsklimat 1 oncotarget 1 kvantfysik 1 kroppsfett 1 tungmetall 1 eu-kommissionen 1 äldreomsorg privat 1 mikrober 1 informationsteori 1 världsutställningen expo 2010 1 stefan jonsell 1 bottendöd 1 kompass 1 spade 1 funktion 1 subkultur 1 varumärkesskydd 1 jelena corovic 1 filosofi 1 karl xi 1 places 1 kbt internet 1 hedersledamot 1 nanovetenskap 1 hållbart byggande 1 gustav berggren 1 eyjafjallajökull 1 stressforskning 1 eso i sverige 1 fermisatelliten 1 sociala innovationer 1 ungdom 1 kolets kretslopp 1 tjernobyl 1 tvåspråkigt lärande 1 fröbank 1 konstfilosofi 1 sebastian szabolcs 1 straffprocessrätt 1 stefan åström 1 gammablixtar 1 ekoklim 1 luktnedsättning 1 knut och alice wallenberg stiftelse 1 topp-kvarken 1 mathmagic 1 mth1 1 inlandsis 1 åsa brattlunds 1 omega 6 1 forskningskommunikation 1 magnus rådmark 1 mohamed bourennane 1 alger 1 margareta aspán 1 miljöfarliga ämnen 1 klimatmodeller 1 kemis energiomvandling 1 next china 1 sefarad 1 samhällsvetenskap 1 hemsöborna 1 spindelfobi 1 che rankning 1 zhang longxi 1 genforskningen 1 fetma 1 praxikon 1 ofrälste 1 ammastrålningsatelliten fermi 1 jörgen hettne 1 higgsbosonen 1 arvid bergsten 1 mobila tjäster 1 ungdomsfylla 1 havstulpaner 1 maria hult 1 musikindustri 1 lisa westfelt 1 fredrik reinfeldt 1 folkhälsa 1 tullinge 1 ung08 1 statens konstråd 1 piratkopiering 1 sommaris 1 kinesiska 1 populärvetenskap 1 tobias krantz 1 innovationsteori 1 strindbergssällskapet 1 global fattigdom 1 spårbilar 1 klimatgaser 1 marianne döös 1 utomhusdidaktik 1 värdväxt 1 medicin 1 universitetsstudier 1 örjan gustavsson 1 alkoholprevention 1 gravar 1 kulturella förmågor 1 Visa alla taggar
Arktisexpedition SWERUS-C3

Arktisexpedition SWERUS-C3

Nyheter   •   2014-04-16 11:30 CEST

SWERUS-C3 är namnet på 2014 års forskningsexpedition till Arktis. Ett 80-tal forskare, i ett svensk-rysk-amerikanskt samarbete, kommer bland annat studera klimatförändringar och hur Arktis bildades.

Nya lokaler för SciLifeLab invigda

Nya lokaler för SciLifeLab invigda

Nyheter   •   2014-04-14 10:55 CEST

Onsdag den 10 april invigdes den nyaSciLifeLab byggnaden Gamma i Solna. I Gamma-byggnaden finns både kontor och laboratorier. Rektor Astrd Söderbergh Widding var med och invigde.

Nytt generellt koncept för behandling av cancer

Nytt generellt koncept för behandling av cancer

Nyheter   •   2014-04-03 07:00 CEST

Ett forskarlag från fem svenska universitet har hittat ett nytt sätt att behandla cancer. Konceptet har presenterats tidskriften Nature och bygger på att hämma ett specifikt enzym kallat MTH1, som cancerceller till skillnad från normala celler behöver vid celldelning. Forskargruppen vid Stockholms universitet har gjort studier som varit viktiga för att kunna utveckla effektiva hämmare mot MTH1.

Iskall forskningsstation stängd på grund av oväder

Iskall forskningsstation stängd på grund av oväder

Nyheter   •   2014-03-26 14:23 CET

Snöfall och hårda vindar härjade i mer än en vecka runt Kebnekaisefjällen. Ovädret utlöste flera extremt stora laviner i Tarfaladalen som knäckte och begravde 14 elstolpar. Tarfala forskningsstation är sedan dess strömlöst och kommer att vara det i ytterligare minst en månad.

Johan Kuylenstierna – mäktigast i miljösverige

Johan Kuylenstierna – mäktigast i miljösverige

Nyheter   •   2014-03-26 09:21 CET

Två forskare vidStockholms universitet är mäktigast i miljösverige enligt tidningen Miljöaktuellt. Nummer ett är Johan Kuylenstierna, chef för Stockholm Environment Institute och adjungerad professor vid Stockholms universitet. Nummer två är Johan Rockström, föreståndare för Stockholm Resilience Centre och professor i miljövetenskap vid Stockholms universitet.

Media-no-image

Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet får nytt internationellt namn- Stockholm Business School

Nyheter   •   2014-03-13 10:59 CET

Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet genomgår en omfattande internationaliseringsprocess. Som ett led i att stärka den internationella profilen får institutionen ett nytt internationellt namn: Stockholm Business School, SBS.

Media-no-image

Ultrakorta laserpulser avslöjar elektronpars flyktmekanism

Nyheter   •   2014-01-28 10:09 CET

Med hjälp av extremt korta laserpulser kan forskare följa hur elektronerna rör sig i en atom. Forskare från bland annat Lunds universitet och Stockholms universitet har lyckats visa i detalj hur det går till när två elektroner tillsammans kastas ut från atomen. Studien publiceras nu i den vetenskapliga tidskriften Nature Physics.

Media-no-image

Nytt experiment belyser mekanism bakom högtemperatursupraledare

Nyheter   •   2013-12-13 11:24 CET

I supraledare paras elektroner ihop i så kallade Cooper-par. Hur detta sker i högtemperatur-supraledare har länge varit ett mysterium. Forskare vid Stockholms universitet presenterar i senaste numret av Nature Communications en ny typ av experiment som belyser frågan.

Media-no-image

Tips till journalister på forskare inför jul

Nyheter   •   2013-12-10 15:11 CET

Det finns många sätt att se på julen. Vi handlar mer än vanligt. Kanske blir en del av oss också lite stressade över allt som ska fixas. Vi funderar över om det blir en vit jul eller inte. Nedan följer tips på forskare vid Stockholms universitet som du som är journalist kan kontakta i olika frågor som kan kopplas till julen.

Upptäckter i Antarktis is öppnar nytt fönster mot universum

Upptäckter i Antarktis is öppnar nytt fönster mot universum

Nyheter   •   2013-11-21 21:57 CET

Miljarder neutriner passerar varje kvadratcentimeter av jordytan på en sekund. Genom mätningar i Antarktis is har forskare nu funnit det första tecknet på neutriner med energier mer än en miljon gånger högre än hos dem från exploderande supernovor. Upptäckten, som publiceras i tidskriften Science, innebär att ett nytt fönster öppnats mot universum.

Media-no-image

Inlandsvattnets betydelse för jordens kolkretslopp

Nyheter   •   2013-11-21 18:14 CET

Inlandsvatten avger mycket mer koldioxid till atmosfären än man tidigare har trott. Det visar den första systematiska kartläggningen av inlandsvattnets koldioxidavgång. Den nya studien, som publiceras i tidskriften Nature, visar att inlandsvatten utgör en betydande del av jordens naturliga kolkretslopp.

Elitforskning kräver resurser till Vetenskapsrådet

Elitforskning kräver resurser till Vetenskapsrådet

Nyheter   •   2012-09-06 15:00 CEST

För att åstadkomma den elitsatsning på forskning regeringen önskar bör anslaget till Vetenskapsrådet öka kraftigt, anser dekanus Anders Karlhede i en debattartikel. Detta är en effektiv kvalitetsstyrning av nya medel till forskning. (publicerat på Newsmill)

Media-no-image

Stockholms universitet på DN Debatt

Nyheter   •   2012-07-29 08:56 CEST

Regeringen måste se den bredare samhällsnyttan av forskning. Den ensidiga inriktningen mot medicin och teknik måste brytas och satsningar inom humaniora och samhällsvetenskap måste till. Detta skriver Stockholms universitets rektor Kåre Bremer, prorektor Lena Gerholm och vicerektor Astrid Söderbergh Widding idag söndag den 29 juli på Dagens Nyheters debattsida.

Forskare från universitetet på plats i Almedalen

Forskare från universitetet på plats i Almedalen

Nyheter   •   2012-07-04 15:58 CEST

Stockholms universitet medverkar med ett eget seminarium i Almedalen torsdagen den 5 juli. Men våra forskare är även eftertraktade som experter hos andra arrangörer. Ett tiotal ämnesspecialister från universitetet finns på plats i Almedalen. Tillsammans täcker de in ett stort antal ämnesområden juridik, statsvetenskap, medievetenskap, social forskning och nationalekonomi.

Media-no-image

Från forskningen på European Population Conference

Nyheter   •   2012-06-14 12:22 CEST

Adoptivföräldrar är mer jämställda och barn med 30-åriga mammor mer framgångsrika Demografiska enheten vid Stockholms universitet, SUDA, arrangerar årets upplaga av European Population Conference. Här följer exempel på forskning som presenteras på konferensen. Vill du veta mer? Kontakta gärna presskontakt: Annette Wallqvist 070-415 08 46

Konstvetare kritiserar nolltolerans mot graffiti

Konstvetare kritiserar nolltolerans mot graffiti

Nyheter   •   2012-05-24 12:50 CEST

Nolltolerans mot graffiti skapar ett otryggt samhälle – och går på tvärs mot vad dess förespråkare eftersträvar. Det skriver konstvetaren Jacob Kimvall i en ny bok.

Pelargon 2012 – mer vild än tam i Bergianska trädgården

Pelargon 2012 – mer vild än tam i Bergianska trädgården

Nyheter   •   2012-03-26 10:12 CEST

Vi är vana att se dem ljuvligt rosa eller intensivt röda. Det är dags att pelargonerna får visa sin vilda sida. Bergianska trädgårdens nya utställning Pelargon 2012 – mer vild än tam fokuserar på de vilda pelargonarterna. Mer än 150 olika pelargonarter, underarter och hybrider kommer att visas upp.

Media-no-image

Unik seminarieserie skapar mötesplats för akademin och näringslivet kring IT-frågor

Nyheter   •   2012-03-14 09:00 CET

Bra IT-stöd har stor betydelse i affärslivet. I höstas höll Institutionen för data- och systemvetenskap vid Stockholms Universitet en unik seminarieserie för höga IT-chefer. Resultatet blev en ökad förståelse för hur IT-stödens utformning och funktion kan öka företagens konkurrenskraft. Därför får seminarieserien en fortsättning nu i maj.

Först i Sverige med öppna universitetskurser

Först i Sverige med öppna universitetskurser

Nyheter   •   2012-02-28 09:19 CET

Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, vid Stockholms universitet är först ut i Sverige med att erbjuda ett antal kurser som är helt öppna för alla utan förkunskapskrav. Det sker i pilotprojektet Open Education där ett antal högskolekurser öppnas för alla intresserade. Kurserna följs sedan på distans, vilket ger studerande möjligheter att studera i sin egen takt.

Lågt förtroende för elhandelsbolagens miljöarbete

Lågt förtroende för elhandelsbolagens miljöarbete

Nyheter   •   2012-02-21 08:30 CET

Bristande transparens, låg autenticitet och dåligt rykte. Tre orsaker till varför konsumenter inte upplever elhandelsbolagens miljöarbete som trovärdigt. Detta framkommer i en civilekonomuppsats om konsumenters förtroende för elhandelsbolagens miljöarbete som nyligen lagts fram vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.