Tags

Experter stockholms universitet

stockholms universitet 41 forskning 12 dsv 5 data- och systemvetenskap 4 östersjön 3 knut och alice wallenbergs stiftelse 3 forskningsanslag 3 avhandling 2 jan conrad 2 företagsekonomiska institutionen 2 stockholm business school 2 biofysik 2 almedalen 2 stockholm resilience centre 2 stenåldern 2 läkemedelsutveckling 2 lärarutbildning 2 klimatforskning 2 universitetsrankning 2 nature 2 mörk materia 2 arkeologi 2 albano 2 utbildning 2 arktis 2 biokemi 2 sbs 2 jungfru marie bebådelsedag 1 specialpedagogik 1 institutionen för kultur och estetik 1 miljö 1 kulturgeografi 1 skärgården 1 gotland 1 utländska akademiker 1 johan rockström 1 experter stockholms universitet 1 kurdiskt nyår 1 advokatvännerna 1 hemtjänst 1 aftonbladet 1 metan 1 eva lindroth 1 arbetsförmedlingen 1 mth1 1 institutet för turkietstudier 1 nasa 1 teaterämnet 1 bahar baser 1 petter asp 1 david drew 1 metanutsläpp 1 it-verksamhet 1 jurist 1 stökiga pojkar 1 bostadsarkitektur 1 che rankning 1 stockholm university press 1 konferens 1 håkan fischer 1 stockholm resilience centr 1 andraspråkstalare 1 forntid 1 åsa broberg 1 fysik 1 korta vägen 1 juridik 1 beam 1 wallenberg academy fellows 1 förortskillen 1 forskare 1 aina bigestans 1 elitforskning 1 kurdiska invandrare 1 affärssystem 1 grundlärarprogrammet 1 vårdbehov 1 elektronpar 1 yrkesutbildning 1 kent fredholm 1 svealandskusten 1 hammarby sjöstad 1 pisa 1 brukssamhälle 1 martin thurner 1 jul 1 malmberget 1 tarfala forskningsstation 1 språkinlärning 1 hjärnan 1 dna 1 thomas helleday 1 utländska lärare 1 psykolog 1 sigrid arrhenius’ stipendium 1 stenåldersmänniskor 1 speciallärare 1 vetenskapsrådet 1 turkiska invandrare 1 språkutveckling 1 Visa alla taggar
​Ny rapport om kustens miljö

​Ny rapport om kustens miljö

Nyheter   •   2015-04-24 08:20 CEST

Förra sommarens stora algblomning gav tydligt avtryck i den årliga undersökningen av miljötillståndet längs Svealandskusten. Höga nivåer av både klorofyll och näringsämnen uppmättes på många håll. Öppna Östersjöns syrefattiga och näringsrika djupvatten ligger fortfarande kvar i skärgårdens djupaste fjärdar, och detta djupvatten orsakar också höga fosforhalter längs Sörmlandskusten.

Strokedrabbad hjärnforskare med i akademisk talkshow

Strokedrabbad hjärnforskare med i akademisk talkshow

Nyheter   •   2015-04-23 06:00 CEST

Den amerikanska hjärnforskaren Jill Bolte Taylor fick en massiv stroke och såg sina egna hjärnfunktioner stänga ner en efter en. Istället för att låta händelsen bli en personlig tragedi använde hon sig själv som studieobjekt, skrev en bok och gjorde ett TED talk som fått över 17 miljoner visningar. Ikväll är hon med i den akademiska talkshowen Crosstalks, som sänds från Aula Magna.

Media-no-image

Skolledning – Scener från den organiserande vardagen

Nyheter   •   2015-04-21 09:48 CEST

Välkommen till en presentation av den nya boken "Skolledning", där företagsekonomiska forskare ger sin syn på skolans ledning och styrning – ett mycket aktuellt och angeläget ämne.

Öppen föreläsning: De rasistiska idéernas historia och plats i litteraturen

Öppen föreläsning: De rasistiska idéernas historia och plats i litteraturen

Nyheter   •   2015-04-20 07:00 CEST

Idéhistorikern Thord Silverbark och litteraturvetaren Stephan Larsen, båda verksamma som forskare vid Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet, tittar bakåt i historien för att spåra rasismens tidiga rötter. Hur har synen på ”den andre” uttryckts och gestaltats under olika tidsepoker och vilka paralleller kan man dra till dagens rasistiska föreställningar?

Öppen föreläsning: Förortskillen och en normerande svenskhet

Öppen föreläsning: Förortskillen och en normerande svenskhet

Nyheter   •   2015-04-15 07:00 CEST

Rickard Jonsson, forskare vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen föreläser om skolans stökiga pojkar, dess karaktärer och bemötandet av dessa. Föreläsningen direktsänds på su.se/play.

Gotländska medeltiden i nytt ljus

Gotländska medeltiden i nytt ljus

Nyheter   •   2015-04-14 11:25 CEST

Gotland har ett av Europas främsta bestånd av medeltida sockenkyrkor. I en ny avhandling vill konstvetaren Evert Lindkvist väcka kyrkornas romanska stenfigurer till nytt liv.

Öppen föreläsning: Universum och mörk materia – vad består det av?

Öppen föreläsning: Universum och mörk materia – vad består det av?

Nyheter   •   2015-04-13 07:00 CEST

Jan Conrad professor i astropartikelfysik vid Fysikum, Stockholms universitet föreläser om universum och den del av universum där vi inte vet något om innehållet, mörk materia, samt om hur man försöker att upptäcka den. Föreläsningen direktsänds på su.se/play

Mara Westling Allodi ledamot i regeringens skolkommission

Mara Westling Allodi ledamot i regeringens skolkommission

Nyheter   •   2015-04-09 15:40 CEST

Utbildningsminister Gustav Fridolin och gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic offentliggjorde i dag ledamöterna i regeringens skolkommission. En av ledamöterna är Mara Westling Allodi, professor i specialpedagogik vid Stockholms universitet.

Media-no-image

Ny plattform ska minska klivet från studentliv till arbetsliv

Nyheter   •   2015-04-07 07:00 CEST

Under tiden David Schofield och Erik Sturesson studerade tillsammans vid Stockholms universitet konstaterade de att det var svårt för studenter att få kontakt med och bygga en relation till arbetslivet. I dagarna lanserar de plattformen Student Node, med ambitionen att skapa en naturlig mötesplats för studenter och arbetsgivare redan under studietiden.

Astrid Söderbergh Widding i regeringens forskningsberedning

Astrid Söderbergh Widding i regeringens forskningsberedning

Nyheter   •   2015-04-02 14:12 CEST

Rektor Astrid Söderbergh Widding har blivit utsedd att sitta i regeringens forskningsberedning. Forskningsberedningen är ett rådgivande organ till regeringen i forskningsfrågor och består av företrädare från olika delar av forskarvärlden och näringslivet.

 Universitetet – en attraktiv arbetsplats för IT-akademiker

Universitetet – en attraktiv arbetsplats för IT-akademiker

Nyheter   •   2015-04-01 14:39 CEST

I en undersökning om var IT-akademiker helst vill arbeta hamnade Stockholms universitet på fjärde plats bland de statliga myndigheterna.

Inställd: Öppen föreläsning: Bostaden vid två sekelskiften

Inställd: Öppen föreläsning: Bostaden vid två sekelskiften

Nyheter   •   2015-03-30 07:00 CEST

Maja Willén, forskare vid Institutionen för kultur och estetik, föreläser om bostadsideal kring två sekelskiften. Vilka ideal och krav har vi haft på våra bostäder? Bostaden har varit en arena för uppvisning och sociala möten såväl kring förra sekelskiftet med borgerliga våningar för representation som med öppna planlösningar på 2000-talet. Föreläsningen direktsänds på su.se/play.

Media-no-image

SCCL-priset 2014 till Rasmus Josefsson

Nyheter   •   2015-03-25 19:41 CET

Advokatvännernas uppsatsstipendium i kommersiell rätt SCCL-priset 2014 har tilldelats Rasmus Josefsson för hans examensarbete i processrätt vid Juridiska fakulteten, Stockholms universitet. Handledare för examensarbetet har varit Mattias Nilsson, advokat på White & Case.

Störst fel när elever översätter med dator

Störst fel när elever översätter med dator

Nyheter   •   2015-03-18 06:47 CET

Elever tror sig ha nytta av datorns översättningsredskap när de skriver uppsats i ett främmande språk. Men det blir precis tvärtom. Det visar en licentiatuppsats vid Stockholms universitet.

Media-no-image

Åter möjligt läsa till lärare i matte och naturvetenskap för årskurs 7-9

Nyheter   •   2015-03-11 07:02 CET

I höst ger Stockholms universitet åter igen lärarutbildning i matematik och naturvetenskap för grundskolans senare år.

Media-no-image

Svårt för svenskar att utkräva ansvar av staten

Nyheter   •   2015-03-10 15:52 CET

Svenskar har svårt att få rätt mot staten, visar en ny doktorsavhandling från Stockholms universitet. Isabel Schoultz vid Kriminologiska institutionen har studerat de instanser som kontrollerar staten (JO, JK, Europadomstolen, FN och olika non-governmental organizations, s.k. NGO:s) och konstaterar att de kan vara både svårtillgängliga och tandlösa.

Konflikten mellan andra generationens turkiska och kurdiska invandrare i Sverige och Tyskland

Konflikten mellan andra generationens turkiska och kurdiska invandrare i Sverige och Tyskland

Nyheter   •   2015-03-09 08:00 CET

I samband med inledningen av det kurdiska nyåret, Newroz, presenterar Bahar Baser, gästforskare vid Stockholms universitets Institut för Turkietstudier, en ny bok om hur konflikten mellan andra generationens turkiska och kurdiska invandrare gestaltar sig i Sverige och Tyskland.

Media-no-image

”Hela lärarkollegiet viktigt för att ge rätt stöd”

Nyheter   •   2015-03-04 15:32 CET

Regeringen vill införa en räkna-skriva-läsa-garanti från sex års ålder. Bra förslag som har stöd i forskningen, kommenterar Margareta Ahlström, prefekt vid Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Media-no-image

Kommentarer till regeringens satsningar på nyanländas lärande

Nyheter   •   2015-02-23 15:13 CET

Föreståndaren för Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet kommenterar regeringens satsningar på nyanländas lärande som presenteras i promemorian "Utbildningspolitik för en bra start i Sverige".

Nytt projekt för miljövänligare båtrengöring

Nytt projekt för miljövänligare båtrengöring

Nyheter   •   2015-02-23 07:29 CET

Båtbottenfärger är ett problem genom att de sprider gifter. Docent Britta Eklund vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi deltar i ett projekt som ska testa olika mekaniska alternativ till de traditionella båtbottenfärgerna.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.