Tags

Experter stockholms universitet

stockholms universitet 43 forskning 14 dsv 5 data- och systemvetenskap 4 östersjön 3 knut och alice wallenbergs stiftelse 3 forskningsanslag 3 mörk materia 2 biokemi 2 stockholm resilience centre 2 arkeologi 2 läkemedelsutveckling 2 universitetsrankning 2 utbildning 2 lärarutbildning 2 jan conrad 2 stenåldern 2 sbs 2 albano 2 företagsekonomiska institutionen 2 avhandling 2 miljö 2 arktis 2 företagsekonomi 2 klimatforskning 2 bergianska trädgården 2 biofysik 2 almedalen 2 stockholm business school 2 nature 2 mikael holmqvist 1 kulturgeografi 1 skärgården 1 utländska akademiker 1 johan rockström 1 experter stockholms universitet 1 gotland 1 kurdiskt nyår 1 hemtjänst 1 aftonbladet 1 mth1 1 andraspråkstalare 1 pfas 1 åsa broberg 1 metan 1 jul 1 perfluorerade kemikalier 1 institutet för turkietstudier 1 nasa 1 eva lindroth 1 advokatvännerna 1 teaterämnet 1 bahar baser 1 petter asp 1 david drew 1 romanska och klassiska institutionen 1 bergianska 1 metanutsläpp 1 it-verksamhet 1 jurist 1 stökiga pojkar 1 bostadsarkitektur 1 korta vägen 1 forntid 1 beam 1 västkusten 1 juridik 1 forskare 1 wallenberg academy fellows 1 kurdiska invandrare 1 förortskillen 1 vårdbehov 1 språkinlärning 1 brukssamhälle 1 fascinerande växters dag 1 aina bigestans 1 dna 1 sigrid arrhenius’ stipendium 1 anne carson 1 martin thurner 1 göran greider 1 turkiska invandrare 1 grundlärarprogrammet 1 affärssystem 1 elitforskning 1 elektronpar 1 yrkesutbildning 1 kent fredholm 1 svealandskusten 1 pisa 1 newroz 1 fysik 1 helsingforskommissionen 1 malmberget 1 open education 1 hjärnan 1 utländska lärare 1 psykolog 1 språkutveckling 1 vikingar 1 Visa alla taggar
Hög biologisk mångfald ger friska sjögräsängar

Hög biologisk mångfald ger friska sjögräsängar

Nyheter   •   2015-05-20 14:59 CEST

Förlust av algätande smådjur har överraskande stora effekter på hälsan hos värdefulla sjögräsängar. Detta visar nya resultat från ett samordnat experiment som skett över norra halvklotet, som forskarna Johan Eklöf och Serena Donadi, vid institutionen för ekologi, miljö och botanik, deltagit i.

Djursholm skapar Sveriges beslutsfattande elit

Djursholm skapar Sveriges beslutsfattande elit

Nyheter   •   2015-05-19 09:00 CEST

I dagarna kommer Mikael Holmqvist ut med boken Djursholm Sveriges ledarsamhälle på Atlantis förlag. I flera tidigare forskningsprojekt har han använt sociologiska metoder för att studera hur makt och inflytande uttrycks. Det gör Mikael Holmqvist även denna gång när det är Djursholm han skärskådar i syfte att förstå den livsstil och kultur som skapar ledare i dagens svenska samhälle.

Media-no-image

Så kan ”tabubelagda” dilemman lösas för det småskaliga fisket i östra Afrika

Nyheter   •   2015-05-19 08:00 CEST

En ny metod för att ta sig an tabubelagda dilemman kan gynna marginaliserade grupper, inte minst kvinnor, och bidra till bättre förvaltning av det kustnära fisket i östra Afrika och andra utvecklingsländer.

Fläck- och vattenavvisande kläder är skadliga

Fläck- och vattenavvisande kläder är skadliga

Nyheter   •   2015-05-19 07:00 CEST

Det råder vetenskaplig konsensus om att de perfluorerade kemikalier som används i fläck- och vattenavvisande kläder är skadliga för människor. Tvåhundra forskare från 38 länder, däribland flera forskare från Stockholms universitet har undertecknat skrivelsen ”Madrid Statement”. Skrivelsen har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Environmental Health Perspectives.

Media-no-image

Stort forskningsanslag till att förklara vattnets gåta

Nyheter   •   2015-05-15 13:40 CEST

Varför har vatten så många märkliga egenskaper? Anders Nilsson, professor i kemisk fysik vid Stockholms universitet, ska nu söka svar på frågan med stöd av ett ERC Advanced Grant från europeiska forskningsrådet ERC.

Fascinerande växters dag i Bergianska trädgården 18 maj

Fascinerande växters dag i Bergianska trädgården 18 maj

Nyheter   •   2015-05-12 07:30 CEST

Under eftermiddagen bjuds besökarna på visning och föredrag av forskare och botanister från Stockholms universitet, KTH och Lunds universitet. Ett Science café hålls i Gamla orangeriet med fem korta föredrag. Besökarna kan lyssna till forskare som berättar om växterna som fascinerar dem samtidigt som de tar en fika.

Anne Carson föreläser på Stockholms universitet

Anne Carson föreläser på Stockholms universitet

Nyheter   •   2015-05-04 07:00 CEST

Den kanadensiska poeten och antikforskaren Anne Carson besöker Stockholm i början av maj. Besöket sker på inbjudan av Romanska och klassiska institutionen vid Stockholms universitet, där hon också kommer att hålla en öppen föreläsning om översättningar av klassiska verk den 8 maj.

​Ny rapport om kustens miljö

​Ny rapport om kustens miljö

Nyheter   •   2015-04-24 08:20 CEST

Förra sommarens stora algblomning gav tydligt avtryck i den årliga undersökningen av miljötillståndet längs Svealandskusten. Höga nivåer av både klorofyll och näringsämnen uppmättes på många håll. Öppna Östersjöns syrefattiga och näringsrika djupvatten ligger fortfarande kvar i skärgårdens djupaste fjärdar, och detta djupvatten orsakar också höga fosforhalter längs Sörmlandskusten.

Strokedrabbad hjärnforskare med i akademisk talkshow

Strokedrabbad hjärnforskare med i akademisk talkshow

Nyheter   •   2015-04-23 06:00 CEST

Den amerikanska hjärnforskaren Jill Bolte Taylor fick en massiv stroke och såg sina egna hjärnfunktioner stänga ner en efter en. Istället för att låta händelsen bli en personlig tragedi använde hon sig själv som studieobjekt, skrev en bok och gjorde ett TED talk som fått över 17 miljoner visningar. Ikväll är hon med i den akademiska talkshowen Crosstalks, som sänds från Aula Magna.

Media-no-image

Skolledning – Scener från den organiserande vardagen

Nyheter   •   2015-04-21 09:48 CEST

Välkommen till en presentation av den nya boken "Skolledning", där företagsekonomiska forskare ger sin syn på skolans ledning och styrning – ett mycket aktuellt och angeläget ämne.

Öppen föreläsning: De rasistiska idéernas historia och plats i litteraturen

Öppen föreläsning: De rasistiska idéernas historia och plats i litteraturen

Nyheter   •   2015-04-20 07:00 CEST

Idéhistorikern Thord Silverbark och litteraturvetaren Stephan Larsen, båda verksamma som forskare vid Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet, tittar bakåt i historien för att spåra rasismens tidiga rötter. Hur har synen på ”den andre” uttryckts och gestaltats under olika tidsepoker och vilka paralleller kan man dra till dagens rasistiska föreställningar?

Öppen föreläsning: Förortskillen och en normerande svenskhet

Öppen föreläsning: Förortskillen och en normerande svenskhet

Nyheter   •   2015-04-15 07:00 CEST

Rickard Jonsson, forskare vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen föreläser om skolans stökiga pojkar, dess karaktärer och bemötandet av dessa. Föreläsningen direktsänds på su.se/play.

Gotländska medeltiden i nytt ljus

Gotländska medeltiden i nytt ljus

Nyheter   •   2015-04-14 11:25 CEST

Gotland har ett av Europas främsta bestånd av medeltida sockenkyrkor. I en ny avhandling vill konstvetaren Evert Lindkvist väcka kyrkornas romanska stenfigurer till nytt liv.

Öppen föreläsning: Universum och mörk materia – vad består det av?

Öppen föreläsning: Universum och mörk materia – vad består det av?

Nyheter   •   2015-04-13 07:00 CEST

Jan Conrad professor i astropartikelfysik vid Fysikum, Stockholms universitet föreläser om universum och den del av universum där vi inte vet något om innehållet, mörk materia, samt om hur man försöker att upptäcka den. Föreläsningen direktsänds på su.se/play

Mara Westling Allodi ledamot i regeringens skolkommission

Mara Westling Allodi ledamot i regeringens skolkommission

Nyheter   •   2015-04-09 15:40 CEST

Utbildningsminister Gustav Fridolin och gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic offentliggjorde i dag ledamöterna i regeringens skolkommission. En av ledamöterna är Mara Westling Allodi, professor i specialpedagogik vid Stockholms universitet.

Media-no-image

Ny plattform ska minska klivet från studentliv till arbetsliv

Nyheter   •   2015-04-07 07:00 CEST

Under tiden David Schofield och Erik Sturesson studerade tillsammans vid Stockholms universitet konstaterade de att det var svårt för studenter att få kontakt med och bygga en relation till arbetslivet. I dagarna lanserar de plattformen Student Node, med ambitionen att skapa en naturlig mötesplats för studenter och arbetsgivare redan under studietiden.

Astrid Söderbergh Widding i regeringens forskningsberedning

Astrid Söderbergh Widding i regeringens forskningsberedning

Nyheter   •   2015-04-02 14:12 CEST

Rektor Astrid Söderbergh Widding har blivit utsedd att sitta i regeringens forskningsberedning. Forskningsberedningen är ett rådgivande organ till regeringen i forskningsfrågor och består av företrädare från olika delar av forskarvärlden och näringslivet.

 Universitetet – en attraktiv arbetsplats för IT-akademiker

Universitetet – en attraktiv arbetsplats för IT-akademiker

Nyheter   •   2015-04-01 14:39 CEST

I en undersökning om var IT-akademiker helst vill arbeta hamnade Stockholms universitet på fjärde plats bland de statliga myndigheterna.

Inställd: Öppen föreläsning: Bostaden vid två sekelskiften

Inställd: Öppen föreläsning: Bostaden vid två sekelskiften

Nyheter   •   2015-03-30 07:00 CEST

Maja Willén, forskare vid Institutionen för kultur och estetik, föreläser om bostadsideal kring två sekelskiften. Vilka ideal och krav har vi haft på våra bostäder? Bostaden har varit en arena för uppvisning och sociala möten såväl kring förra sekelskiftet med borgerliga våningar för representation som med öppna planlösningar på 2000-talet. Föreläsningen direktsänds på su.se/play.

Media-no-image

SCCL-priset 2014 till Rasmus Josefsson

Nyheter   •   2015-03-25 19:41 CET

Advokatvännernas uppsatsstipendium i kommersiell rätt SCCL-priset 2014 har tilldelats Rasmus Josefsson för hans examensarbete i processrätt vid Juridiska fakulteten, Stockholms universitet. Handledare för examensarbetet har varit Mattias Nilsson, advokat på White & Case.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.