Tags

Swerus-c3

Experter stockholms universitet

stockholms universitet 432 forskning 154 avhandling 29 företagsekonomiska institutionen 23 klimat 23 utbildning 21 lärarutbildning 20 östersjön 20 su 19 miljö 19 dsv 19 stressforskningsinstitutet 16 almedalen 15 astronomi 14 klimatforskning 14 data- och systemvetenskap 13 psykologi 13 klimatförändringar 13 östersjöcentrum 12 stockholm resilience centre 11 bergianska trädgården 11 zoologi 11 biokemi 10 genus 10 scilifelab 9 albano 9 fysik 9 skola 9 antagning 9 kth 9 nature 9 astrid söderbergh widding 9 sorad 9 företagsekonomi 9 kriminologi 9 swerus-c3 9 alkoholkonsumtion 8 cern 8 historia 7 kåre bremer 7 experter stockholms universitet 7 fysikum 7 statsvetenskap 7 åke bergman 7 oskar klein centre 7 arktis 7 stress 7 hälsa 6 äldreomsorg 6 knut och alice wallenbergs stiftelse 6 johan rockström 6 institutionen för data- och systemvetenskap 6 institutionen för socialt arbete 6 arkeologi 6 sociologi 6 alkohol 6 pedagogik 6 havsmiljö 6 mörk materia 6 örjan gustafsson 6 juridik 6 självmord 6 cancer 6 socialpsykologi 5 statsvetenskapliga institutionen 5 forskardagarna 5 mattias klum 5 psykologiska institutionen 5 socialt arbete 5 konferens 5 läkemedel 5 forskningsanslag 5 hedersdoktor 5 arbetsliv 5 ipcc 5 miljögifter 5 historiska institutionen 5 biofysik 5 almedalsveckan 5 zoologiska institutionen 5 sofi 5 juristprogrammet 5 studera 5 utbildningsvetenskap 5 hedersdoktorer 5 karolinska institutet 4 jesper sollerman 4 naturgeografi 4 istid 4 biologisk mångfald 4 koldioxid 4 social forskning 4 als 4 mode 4 martin högbom 4 celler 4 östersjöforskning 4 kulturgeografi 4 kriminologiska institutionen 4 peter higgs 4 Visa alla taggar
Media-no-image

Kommentarer till regeringens satsningar på nyanländas lärande

Nyheter   •   2015-02-23 15:13 CET

Föreståndaren för Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet kommenterar regeringens satsningar på nyanländas lärande som presenteras i promemorian "Utbildningspolitik för en bra start i Sverige".

Nytt projekt för miljövänligare båtrengöring

Nytt projekt för miljövänligare båtrengöring

Nyheter   •   2015-02-23 07:29 CET

Båtbottenfärger är ett problem genom att de sprider gifter. Docent Britta Eklund vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi deltar i ett projekt som ska testa olika mekaniska alternativ till de traditionella båtbottenfärgerna.

Stockholm University Press ger ut sin första bok

Stockholm University Press ger ut sin första bok

Nyheter   •   2015-02-12 13:54 CET

Stockholms universitet har startat ett open access-förlag, Stockholm University Press. Deras publikationer kan laddas ner kostnadsfritt som e-pub eller pdf, eller beställas i tryckt format till självkostnadspris. I förlagets första bok Platonic Occasions: Dialogues on Literature, Art and Culture diskuteras tänkare, författare och idéer från antiken till modernismen.

Så upplever utländska lärare sitt yrke i den svenska skolan

Så upplever utländska lärare sitt yrke i den svenska skolan

Nyheter   •   2015-02-09 07:05 CET

Nyanställda utländska lärare ser den svenska skolan med delvis nya ögon och tvingas hantera utmaningar i form av språkbyte och annorlunda elev-lärarrelationer. Aina Bigestans avhandling kastar nytt ljus på skolan som verksamhetsmiljö.

Media-no-image

Läsförståelseprov för nya lärarstudenter ingen prognos för fortsatta studieresultat

Nyheter   •   2015-01-26 07:15 CET

Medelvärdet på ett läsförståelseprov som nya språklärarstudenter fick göra blev lågt, men resultatet kan inte kopplas till fortsatt låga studieresultat under utbildningen. Däremot var avhoppen betydande. Det visar en licentiatuppsats från Stockholms universitet.

Forskare aktuella under World Economic Forum 2015

Forskare aktuella under World Economic Forum 2015

Nyheter   •   2015-01-22 11:34 CET

Stockholms universitet har både forskare på plats i Davos och forskare som forskar på World Economic Forum

Stockholms universitet har ny vicerektor

Stockholms universitet har ny vicerektor

Nyheter   •   2015-01-19 11:30 CET

Karin Helander har tillträtt som vicerektor för humaniora och samhällsvetenskap vid Stockholms universitet. Karin Helander är professor i teatervetenskap och tidigare föreståndare för Centrum för barnkulturforskning och prodekan för Humanistisk fakultet. Hon har en bakgrund som verksam inom teatervärlden och skriver teaterkritik i Svenska Dagbladet.

Stora förändringar skapar ärr i landskapet

Stora förändringar skapar ärr i landskapet

Nyheter   •   2014-12-18 14:25 CET

Den moderna samhällsutvecklingen har lämnat spår i form av övergivna fabriker och förgiftade marker i våra landskap. Men även möjligheter för nya framväxande användningsområden. Nya betydelser och ny mening kan få fäste på platser där produktionen upphört och där den lokala identiteten utmanats av förändringarna skriver Anna Storm, forskare vid Stockholms universitet, i en ny bok.Journaliststudenter vid Stockholms universitet gör Dokument inifrån

Journaliststudenter vid Stockholms universitet gör Dokument inifrån

Nyheter   •   2014-12-17 11:18 CET

Tre journaliststudenter vid Stockholms universitet har granskat Svenska Spels satsning på nätkasino. Resultatet visas i Dokument inifrån på torsdag den 18 dec.

22 000 erbjuds plats vid Stockholms universitet till våren

22 000 erbjuds plats vid Stockholms universitet till våren

Nyheter   •   2014-12-11 12:47 CET

Närmare 22 000 sökande erbjuds utbildningsplats vid Stockholms universitet till vårterminen 2015. Jurist, psykolog, socionom och företagsekonomi är de mest eftertraktade utbildningarna.

Media-no-image

Ny forskning på DNA från vikingar och stenålderslämningar

Nyheter   •   2014-12-09 22:21 CET

Den vetenskapliga tidskriften Proceedings of the Royal Academy of Sciences har publicerat ett specialnummer inriktat på DNA ifrån förhistorisk vävnad. Två artiklar från Stockholms universitet är med i tema-numret. Den ena handlar om norska vikingar och hur deras genetik relaterar till dagens islänningar, och den andra artikeln handlar om hur jordbruk och djurhållning spreds över Europa.

Astronom och fysiker blir Wallenberg Academy Fellows

Astronom och fysiker blir Wallenberg Academy Fellows

Nyheter   •   2014-12-04 10:21 CET

Inom ramen för karriärprogrammet Wallenberg Academy Fellows får lovande unga svenska och utländska forskare långsiktig finansiering. Två av de nya forskarna inom programmet finns vid Stockholms universitet.

Fågelperspektiv på tillståndet i havsmiljön

Fågelperspektiv på tillståndet i havsmiljön

Nyheter   •   2014-12-03 12:13 CET

Avhandling från Stockholm Resilience Centre använder havsfåglar som indikatorer på förändringar i havsmiljön.

Så ändrades synen på förvaltning av Östersjön

Så ändrades synen på förvaltning av Östersjön

Nyheter   •   2014-12-02 12:08 CET

Hösten 2007 enades länderna runt Östersjön och EU, inom ramen för Östersjösamarbetet Helcom, om en gemensam åtgärdsplan för Östersjön, Baltic Sea Action Plan. Åtgärdsplanen bygger på ekosystembaserad förvaltning, vilket innebär en dramatisk förändring från en klassisk toppstyrd och sektorbaserad förvaltning. Hur gick det till när organisationen ändrade sin syn på hur Östersjön bäst förvaltas?

Media-no-image

Forskare vid Stockholms universitet aktuella inför nobelveckan

Nyheter   •   2014-12-01 13:59 CET

Forskare vid universitet som antingen har forskat på någon av nobelpristagarna, själva nobelpriset eller ett ämne relaterat till årets forskningsområden.

Konferens om kvinnors delaktighet i det offentliga livet

Konferens om kvinnors delaktighet i det offentliga livet

Nyheter   •   2014-11-24 16:56 CET

Center of Arab Women for Training and Research (CATWTAR) och Stockholms universitet arrangerar konferensen ”The Roles of Feminists Movements during Regime Change”.

Media-no-image

Stockholm Resilience Centre drar igång universitets första MOOC

Nyheter   •   2014-11-17 14:17 CET

Nu startar universitetets första MOOC, Massive Open Online Course. En MOOC-utbildning eller kurs är helt öppen för alla att delta och ges online. MOOC-kursen Planetary Boundaries and Human Opportunities: The Quest for Safe and Just Development on a Resilient Planet handlar om globala miljöförändringar och hur vi kan vända den nuvarande utvecklingen och säkra en hållbar utveckling.

Media-no-image

Felaktiga uppgifter om mätningar av luften i Stockholm

Nyheter   •   2014-11-07 17:33 CET

Forskare dementerar uppgifter i artikeln ”Vedeldning är mycket värre än dubbdäcken” som publicerades i Aftonbladet den 6 november. På grund av inkommande reaktioner med anledning av hänvisning i artikeln till forskning vid Stockholms universitet vill forskarna tydliggöra att dessa uppgifter är felaktiga.

Media-no-image

Tillfället gör brottslingen – teorin bakom effektiv brottsprevention belönas

Nyheter   •   2014-11-05 15:10 CET

De brittiska kriminologerna Ronald V. Clarke och Patricia Mayhew är vinnare av Stockholmspriset i kriminologi 2015.

Både nederbörd och temperatur påverkar kolets kretslopp

Både nederbörd och temperatur påverkar kolets kretslopp

Nyheter   •   2014-10-28 10:52 CET

Nederbörd är minst lika viktigt som temperaturen för att bestämma tidpunkt för koldioxidomsättning, visar en rapport som publiceras i Nature. Rapporten slår också fast att mer kol än man tidigare har trott lagras i markens ekosystem – särskilt i jord. Resultaten av studien kan bidra till att förbättra globala klimatmodeller.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.