Tags

Swerus-c3

Experter stockholms universitet

stockholms universitet 39 forskning 12 dsv 5 swerus-c3 5 data- och systemvetenskap 4 knut och alice wallenbergs stiftelse 3 forskningsanslag 3 stenåldern 2 almedalen 2 biofysik 2 albano 2 arktis 2 universitetsrankning 2 biokemi 2 avhandling 2 arkeologi 2 läkemedelsutveckling 2 lärarutbildning 2 företagsekonomiska institutionen 2 klimatforskning 2 stockholm resilience centre 2 östersjön 2 utbildning 2 nature 2 specialpedagogik 1 jungfru marie bebådelsedag 1 utbildningsdepartementet 1 utländska lärares 1 open education 1 turkiska invandrare 1 språkinlärning 1 vårdbehov 1 kurdiska invandrare 1 wallenberg academy fellows 1 beam 1 korta vägen 1 andraspråkstalare 1 institutet för turkietstudier 1 eva lindroth 1 advokatvännerna 1 teaterämnet 1 bahar baser 1 petter asp 1 david drew 1 metanutsläpp 1 dramapedagogik 1 pedagogik 1 skl 1 gunnar von heijne 1 grammatikstudier 1 scilifelab 1 forskningsrapport 1 jurist 1 neutriner 1 förskollärarutbildning 1 waf 1 lokal identitet 1 che rankning 1 stockholm university press 1 konferens 1 stockholm resilience centr 1 ämneslärarprogrammet 1 global carbon project 1 anders götherström 1 helcom 1 bruksort 1 fysikum 1 genusvetenskap 1 örjan gustafsson 1 vikingar 1 itm 1 helsingforskommissionen 1 avesta 1 christian beer 1 socionom 1 newroz 1 stockholm centre for commercial law 1 sigrid arrhenius’ stipendium 1 dna 1 jan conrad 1 martin thurner 1 utländska lärares vidareutbildning 1 sbs 1 skola arbetsliv arbete 1 grundlärarprogrammet 1 remissvar 1 våffeldagen 1 barsebäck 1 affärssystem 1 elitforskning 1 elektronpar 1 mooc 1 ansökningsstatistik 1 yrkesutbildning 1 nationellt centrum för svenska som andraspråk 1 kent fredholm 1 pisa 1 fysik 1 jul 1 malmberget 1 Visa alla taggar
Media-no-image

SCCL-priset 2014 till Rasmus Josefsson

Nyheter   •   2015-03-25 19:41 CET

Advokatvännernas uppsatsstipendium i kommersiell rätt SCCL-priset 2014 har tilldelats Rasmus Josefsson för hans examensarbete i processrätt vid Juridiska fakulteten, Stockholms universitet. Handledare för examensarbetet har varit Mattias Nilsson, advokat på White & Case.

Störst fel när elever översätter med dator

Störst fel när elever översätter med dator

Nyheter   •   2015-03-18 06:47 CET

Elever tror sig ha nytta av datorns översättningsredskap när de skriver uppsats i ett främmande språk. Men det blir precis tvärtom. Det visar en licentiatuppsats vid Stockholms universitet.

Media-no-image

Åter möjligt läsa till lärare i matte och naturvetenskap för årskurs 7-9

Nyheter   •   2015-03-11 07:02 CET

I höst ger Stockholms universitet åter igen lärarutbildning i matematik och naturvetenskap för grundskolans senare år.

Media-no-image

Svårt för svenskar att utkräva ansvar av staten

Nyheter   •   2015-03-10 15:52 CET

Svenskar har svårt att få rätt mot staten, visar en ny doktorsavhandling från Stockholms universitet. Isabel Schoultz vid Kriminologiska institutionen har studerat de instanser som kontrollerar staten (JO, JK, Europadomstolen, FN och olika non-governmental organizations, s.k. NGO:s) och konstaterar att de kan vara både svårtillgängliga och tandlösa.

Konflikten mellan andra generationens turkiska och kurdiska invandrare i Sverige och Tyskland

Konflikten mellan andra generationens turkiska och kurdiska invandrare i Sverige och Tyskland

Nyheter   •   2015-03-09 08:00 CET

I samband med inledningen av det kurdiska nyåret, Newroz, presenterar Bahar Baser, gästforskare vid Stockholms universitets Institut för Turkietstudier, en ny bok om hur konflikten mellan andra generationens turkiska och kurdiska invandrare gestaltar sig i Sverige och Tyskland.

Media-no-image

”Hela lärarkollegiet viktigt för att ge rätt stöd”

Nyheter   •   2015-03-04 15:32 CET

Regeringen vill införa en räkna-skriva-läsa-garanti från sex års ålder. Bra förslag som har stöd i forskningen, kommenterar Margareta Ahlström, prefekt vid Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Media-no-image

Kommentarer till regeringens satsningar på nyanländas lärande

Nyheter   •   2015-02-23 15:13 CET

Föreståndaren för Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet kommenterar regeringens satsningar på nyanländas lärande som presenteras i promemorian "Utbildningspolitik för en bra start i Sverige".

Nytt projekt för miljövänligare båtrengöring

Nytt projekt för miljövänligare båtrengöring

Nyheter   •   2015-02-23 07:29 CET

Båtbottenfärger är ett problem genom att de sprider gifter. Docent Britta Eklund vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi deltar i ett projekt som ska testa olika mekaniska alternativ till de traditionella båtbottenfärgerna.

Stockholm University Press ger ut sin första bok

Stockholm University Press ger ut sin första bok

Nyheter   •   2015-02-12 13:54 CET

Stockholms universitet har startat ett open access-förlag, Stockholm University Press. Deras publikationer kan laddas ner kostnadsfritt som e-pub eller pdf, eller beställas i tryckt format till självkostnadspris. I förlagets första bok Platonic Occasions: Dialogues on Literature, Art and Culture diskuteras tänkare, författare och idéer från antiken till modernismen.

Så upplever utländska lärare sitt yrke i den svenska skolan

Så upplever utländska lärare sitt yrke i den svenska skolan

Nyheter   •   2015-02-09 07:05 CET

Nyanställda utländska lärare ser den svenska skolan med delvis nya ögon och tvingas hantera utmaningar i form av språkbyte och annorlunda elev-lärarrelationer. Aina Bigestans avhandling kastar nytt ljus på skolan som verksamhetsmiljö.

Media-no-image

Läsförståelseprov för nya lärarstudenter ingen prognos för fortsatta studieresultat

Nyheter   •   2015-01-26 07:15 CET

Medelvärdet på ett läsförståelseprov som nya språklärarstudenter fick göra blev lågt, men resultatet kan inte kopplas till fortsatt låga studieresultat under utbildningen. Däremot var avhoppen betydande. Det visar en licentiatuppsats från Stockholms universitet.

Forskare aktuella under World Economic Forum 2015

Forskare aktuella under World Economic Forum 2015

Nyheter   •   2015-01-22 11:34 CET

Stockholms universitet har både forskare på plats i Davos och forskare som forskar på World Economic Forum

Stockholms universitet har ny vicerektor

Stockholms universitet har ny vicerektor

Nyheter   •   2015-01-19 11:30 CET

Karin Helander har tillträtt som vicerektor för humaniora och samhällsvetenskap vid Stockholms universitet. Karin Helander är professor i teatervetenskap och tidigare föreståndare för Centrum för barnkulturforskning och prodekan för Humanistisk fakultet. Hon har en bakgrund som verksam inom teatervärlden och skriver teaterkritik i Svenska Dagbladet.

Stora förändringar skapar ärr i landskapet

Stora förändringar skapar ärr i landskapet

Nyheter   •   2014-12-18 14:25 CET

Den moderna samhällsutvecklingen har lämnat spår i form av övergivna fabriker och förgiftade marker i våra landskap. Men även möjligheter för nya framväxande användningsområden. Nya betydelser och ny mening kan få fäste på platser där produktionen upphört och där den lokala identiteten utmanats av förändringarna skriver Anna Storm, forskare vid Stockholms universitet, i en ny bok.Journaliststudenter vid Stockholms universitet gör Dokument inifrån

Journaliststudenter vid Stockholms universitet gör Dokument inifrån

Nyheter   •   2014-12-17 11:18 CET

Tre journaliststudenter vid Stockholms universitet har granskat Svenska Spels satsning på nätkasino. Resultatet visas i Dokument inifrån på torsdag den 18 dec.

22 000 erbjuds plats vid Stockholms universitet till våren

22 000 erbjuds plats vid Stockholms universitet till våren

Nyheter   •   2014-12-11 12:47 CET

Närmare 22 000 sökande erbjuds utbildningsplats vid Stockholms universitet till vårterminen 2015. Jurist, psykolog, socionom och företagsekonomi är de mest eftertraktade utbildningarna.

Media-no-image

Ny forskning på DNA från vikingar och stenålderslämningar

Nyheter   •   2014-12-09 22:21 CET

Den vetenskapliga tidskriften Proceedings of the Royal Academy of Sciences har publicerat ett specialnummer inriktat på DNA ifrån förhistorisk vävnad. Två artiklar från Stockholms universitet är med i tema-numret. Den ena handlar om norska vikingar och hur deras genetik relaterar till dagens islänningar, och den andra artikeln handlar om hur jordbruk och djurhållning spreds över Europa.

Astronom och fysiker blir Wallenberg Academy Fellows

Astronom och fysiker blir Wallenberg Academy Fellows

Nyheter   •   2014-12-04 10:21 CET

Inom ramen för karriärprogrammet Wallenberg Academy Fellows får lovande unga svenska och utländska forskare långsiktig finansiering. Två av de nya forskarna inom programmet finns vid Stockholms universitet.

Fågelperspektiv på tillståndet i havsmiljön

Fågelperspektiv på tillståndet i havsmiljön

Nyheter   •   2014-12-03 12:13 CET

Avhandling från Stockholm Resilience Centre använder havsfåglar som indikatorer på förändringar i havsmiljön.

Så ändrades synen på förvaltning av Östersjön

Så ändrades synen på förvaltning av Östersjön

Nyheter   •   2014-12-02 12:08 CET

Hösten 2007 enades länderna runt Östersjön och EU, inom ramen för Östersjösamarbetet Helcom, om en gemensam åtgärdsplan för Östersjön, Baltic Sea Action Plan. Åtgärdsplanen bygger på ekosystembaserad förvaltning, vilket innebär en dramatisk förändring från en klassisk toppstyrd och sektorbaserad förvaltning. Hur gick det till när organisationen ändrade sin syn på hur Östersjön bäst förvaltas?

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.