Taggar

Almedalen

Experter stockholms universitet

stockholms universitet 47 forskning 14 dsv 5 almedalen 4 östersjön 4 data- och systemvetenskap 4 lärarutbildning 3 avhandling 3 forskningsanslag 3 knut och alice wallenbergs stiftelse 3 stockholm resilience centre 3 företagsekonomiska institutionen 2 arkeologi 2 universitetsrankning 2 miljö 2 albano 2 mörk materia 2 läkemedelsutveckling 2 stockholm university press 2 fysik 2 nature 2 biofysik 2 pedagogik 2 stenåldern 2 utbildning 2 arktis 2 bergianska trädgården 2 stockholm business school 2 klimatforskning 2 jan conrad 2 sbs 2 företagsekonomi 2 biokemi 2 jurist 1 mikael holmqvist 1 mellanöstern 1 kulturgeografi 1 utländska akademiker 1 institutionen för kultur och estetik 1 fascinerande växters dag 1 johan rockström 1 vetenskaplig publicering 1 skärgården 1 kurdiskt nyår 1 institutet för turkietstudier 1 andraspråkstalare 1 hemtjänst 1 experter stockholms universitet 1 meteorologiska institutionen 1 eva lindroth 1 advokatvännerna 1 teaterämnet 1 bahar baser 1 petter asp 1 david drew 1 romanska och klassiska institutionen 1 bergianska 1 stockholms universitetsbibliotek 1 metanutsläpp 1 it-verksamhet 1 su 1 stökiga pojkar 1 metan 1 korta vägen 1 mth1 1 beam 1 västkusten 1 pfas 1 stephen hawking 1 wallenberg academy fellows 1 kurdiska invandrare 1 forntid 1 vårdbehov 1 språkinlärning 1 juridik 1 aftonbladet 1 osteologi 1 newroz 1 sigrid arrhenius’ stipendium 1 dna 1 anne carson 1 martin thurner 1 göran greider 1 helsingforskommissionen 1 grundlärarprogrammet 1 affärssystem 1 elitforskning 1 elektronpar 1 yrkesutbildning 1 kent fredholm 1 svealandskusten 1 pisa 1 turkiska invandrare 1 vikingar 1 jul 1 malmberget 1 perfluorerade kemikalier 1 hjärnan 1 örjan gustafsson 1 övningsskolor 1 Visa alla taggar
Smaltång – Östersjöns nyaste art

Smaltång – Östersjöns nyaste art

Nyheter   •   2015-09-28 08:09 CEST

Smaltången finns förmodligen bara i Östersjön. Den upptäcktes och beskrevs för endast tio år sedan men är oerhört viktig för Östersjöns ekosystem. En ny avhandling från Stockholms universitet presenterar ny kunskap om tången som även kan föröka sig klonalt, vilket är mycket ovanligt inom tångsläktet.

 Nyanlända elever, mottagande och inkludering – föreläsning om aktuell forskning

Nyanlända elever, mottagande och inkludering – föreläsning om aktuell forskning

Nyheter   •   2015-09-16 06:00 CEST

Nihad Bunar presenterar idag den 16 september resultaten från ett forskningsprojekt som studerat mottagande och inkludering av nyanlända elever. Föreläsningen ges kl 18.30 - 20.00 på Kulturhuset Fanfaren i Farsta.

Fysik i Kungsträdgården på temat Ljusets år

Fysik i Kungsträdgården på temat Ljusets år

Nyheter   •   2015-08-31 10:22 CEST

Kom till Kungsträdgården och räkna solfläckar, fjärrstyr radioteleskop och undersök såpbubblor och 3D-simuleringar. Fysik i Kungsträdgården är en heldag för alla åldrar med smakprov på allt från universum till materiens minsta beståndsdelar. Tid och plats: Lördagen den 5 september 2015 kl.11-17, Kungsträdgården.

Stephen Hawking föreläser i Sverige

Stephen Hawking föreläser i Sverige

Nyheter   •   2015-07-17 11:57 CEST

Den världsberömde brittiske fysikern Stephen Hawking kommer till Stockholm den 24 augusti. En föreläsning för allmänheten om svarta hål och deltagande i en historisk konferens om Hawkingstrålning står på agendan.

Media-no-image

Stockholm University Press indexerat som auktoriserad publiceringskanal

Nyheter   •   2015-07-07 16:20 CEST

Efter ett år i full drift är Stockholm University Press nu godkänd som auktoriserad publiceringskanal i den Norska Database for statistikk om høgre utdanning. Forskare får, genom att publicera i en auktoriserad publiceringskanal, möjlighet till att samla poäng i universitetens utvärderingssystem.

SU i Almedalen 2015 – hela listan

SU i Almedalen 2015 – hela listan

Nyheter   •   2015-06-22 16:01 CEST

Stockholms universitet arrangerar ett antal program i Almedalen, på egen hand och tillsammans med andra. Dessutom medverkar många enskilda forskare i andra arrangörers program. Här följer en samlad lista i datumordning. Mer information om universitetets Almedalsmedverkan: www.su.se/almedalsveckan.

Media-no-image

Stockholms universitet utökar antalet övningsskolor

Nyheter   •   2015-06-18 06:50 CEST

Lärarutbildningen vid Stockholms universitet bygger ut verksamheten med övningsskolor i syfte att höja kvaliteten på utbildningen och stärka lärarstudenternas professionsutveckling. Samverkan med 20 nya övningsskolor inleds våren 2016.

Marina däggdjur hjälper till att observera haven

Marina däggdjur hjälper till att observera haven

Nyheter   •   2015-06-17 13:18 CEST

Genom att sätta fast pyttesmå sensorer i sälars päls kan forskare få hjälp att samla in information i några av världens mest svårtillgängliga miljöer. Data som har samlats in under det senaste decenniet är nu fritt tillgänglig för forskare runt om i världen genom en ny dataportal som lanserades den 1 juni i år.

Framgångsfaktorer för naturvård gynnar både människor och miljö

Framgångsfaktorer för naturvård gynnar både människor och miljö

Nyheter   •   2015-06-17 10:08 CEST

En ny studi från Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet listar viktiga framgångsfaktorer för lyckad naturvård. Faktorerna som stärker är förtroende, eldsjälar, brobyggande organisationer, flexibilitet och en helhetssyn som tar hänsyn till hela ekosystemet och dess olika så kallade resursnyttjare. Studien är publicerad av den amerikanska vetenskapsakademins tidskrift PNAS.

SU i Almedalen – kloka beslut kräver kunskap

SU i Almedalen – kloka beslut kräver kunskap

Nyheter   •   2015-06-11 13:34 CEST

Stockholms universitet arrangerar samtalsstafett där vetenskapens roll och ansvar i samhällsdebatten är utgångspunkten. Olika ämnen som om demografi, de policyprofessionella, IT-demokrati och sorg och sökande online. Om nya perspektiv på medborgarskap, politiska maktstrukturer och det digitala livet.

Hög biologisk mångfald ger friska sjögräsängar

Hög biologisk mångfald ger friska sjögräsängar

Nyheter   •   2015-05-20 14:59 CEST

Förlust av algätande smådjur har överraskande stora effekter på hälsan hos värdefulla sjögräsängar. Detta visar nya resultat från ett samordnat experiment som skett över norra halvklotet, som forskarna Johan Eklöf och Serena Donadi, vid institutionen för ekologi, miljö och botanik, deltagit i.

Djursholm skapar Sveriges beslutsfattande elit

Djursholm skapar Sveriges beslutsfattande elit

Nyheter   •   2015-05-19 09:00 CEST

I dagarna kommer Mikael Holmqvist ut med boken Djursholm Sveriges ledarsamhälle på Atlantis förlag. I flera tidigare forskningsprojekt har han använt sociologiska metoder för att studera hur makt och inflytande uttrycks. Det gör Mikael Holmqvist även denna gång när det är Djursholm han skärskådar i syfte att förstå den livsstil och kultur som skapar ledare i dagens svenska samhälle.

Media-no-image

Så kan ”tabubelagda” dilemman lösas för det småskaliga fisket i östra Afrika

Nyheter   •   2015-05-19 08:00 CEST

En ny metod för att ta sig an tabubelagda dilemman kan gynna marginaliserade grupper, inte minst kvinnor, och bidra till bättre förvaltning av det kustnära fisket i östra Afrika och andra utvecklingsländer.

Fläck- och vattenavvisande kläder är skadliga

Fläck- och vattenavvisande kläder är skadliga

Nyheter   •   2015-05-19 07:00 CEST

Det råder vetenskaplig konsensus om att de perfluorerade kemikalier som används i fläck- och vattenavvisande kläder är skadliga för människor. Tvåhundra forskare från 38 länder, däribland flera forskare från Stockholms universitet har undertecknat skrivelsen ”Madrid Statement”. Skrivelsen har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Environmental Health Perspectives.

Media-no-image

Stort forskningsanslag till att förklara vattnets gåta

Nyheter   •   2015-05-15 13:40 CEST

Varför har vatten så många märkliga egenskaper? Anders Nilsson, professor i kemisk fysik vid Stockholms universitet, ska nu söka svar på frågan med stöd av ett ERC Advanced Grant från europeiska forskningsrådet ERC.

Fascinerande växters dag i Bergianska trädgården 18 maj

Fascinerande växters dag i Bergianska trädgården 18 maj

Nyheter   •   2015-05-12 07:30 CEST

Under eftermiddagen bjuds besökarna på visning och föredrag av forskare och botanister från Stockholms universitet, KTH och Lunds universitet. Ett Science café hålls i Gamla orangeriet med fem korta föredrag. Besökarna kan lyssna till forskare som berättar om växterna som fascinerar dem samtidigt som de tar en fika.

Anne Carson föreläser på Stockholms universitet

Anne Carson föreläser på Stockholms universitet

Nyheter   •   2015-05-04 07:00 CEST

Den kanadensiska poeten och antikforskaren Anne Carson besöker Stockholm i början av maj. Besöket sker på inbjudan av Romanska och klassiska institutionen vid Stockholms universitet, där hon också kommer att hålla en öppen föreläsning om översättningar av klassiska verk den 8 maj.

​Ny rapport om kustens miljö

​Ny rapport om kustens miljö

Nyheter   •   2015-04-24 08:20 CEST

Förra sommarens stora algblomning gav tydligt avtryck i den årliga undersökningen av miljötillståndet längs Svealandskusten. Höga nivåer av både klorofyll och näringsämnen uppmättes på många håll. Öppna Östersjöns syrefattiga och näringsrika djupvatten ligger fortfarande kvar i skärgårdens djupaste fjärdar, och detta djupvatten orsakar också höga fosforhalter längs Sörmlandskusten.

Strokedrabbad hjärnforskare med i akademisk talkshow

Strokedrabbad hjärnforskare med i akademisk talkshow

Nyheter   •   2015-04-23 06:00 CEST

Den amerikanska hjärnforskaren Jill Bolte Taylor fick en massiv stroke och såg sina egna hjärnfunktioner stänga ner en efter en. Istället för att låta händelsen bli en personlig tragedi använde hon sig själv som studieobjekt, skrev en bok och gjorde ett TED talk som fått över 17 miljoner visningar. Ikväll är hon med i den akademiska talkshowen Crosstalks, som sänds från Aula Magna.

Media-no-image

Skolledning – Scener från den organiserande vardagen

Nyheter   •   2015-04-21 09:48 CEST

Välkommen till en presentation av den nya boken "Skolledning", där företagsekonomiska forskare ger sin syn på skolans ledning och styrning – ett mycket aktuellt och angeläget ämne.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.