Skip to main content

Droppstenar från grottor skriver ny klimathistoria

Nyhet   •   Jan 14, 2016 08:13 CET

Den nya avhandlingen bidrar till kunskap om klimatets variationer i områden där det finns arkeologisk kunskap att koppla till. Forskare Meighan Boyds klimatserier från droppstenar i grottor ger information om klimatet. Det slutgiltiga målet är att kunna identifiera hur klimatet påverkade samhället och de människor som bodde där.

Det är bland annat droppstenar från Alepotrypa-grottan på Peloponnesos-halvön i Grekland som har studerats. Resultaten speglar dels klimat- och vegetationsvariatoner och dels graden av mänsklig aktivitet, från omkring 6 400 år sedan till för 1 000 år sedan. Alepotrypa-grottan är känd för att vara en av de större Neolitiska boplatserna i Grekland.

– Det är en fantastisk plats att jobba på. Grottan har en speciell känsla då man tydligt ser spår av människor och deras handlingar från så långt tillbaks i tiden. Genom att kolla på stalagmiter kan vi lära oss ännu mer om deras aktivieter, vad de gjorde som hade påverkan på grottans klimat, och när, säger Meighan Boyd, nybliven doktor i naturgeografi vid Stockholms universitet.

Kemiska analyser av droppstenarna har bidragit med ny kunskap om tidpunkten för mänsklig aktivitet och hur människorna påverkade grottmiljön, samt hur klimatet varierat efter det att grottan, genom en kraftig jordbävning, stängdes för människans inverkan.

Snabba klimatförändringar, för 4200 år sedan, observerade i andra regioner, rekonstrueras här för första gången på Peloponnesos med så bra tidspresicion. En snabb förändring mot torrare förhållanden observeras även runt 3200 och för 1600 år sedan.

Vad som styr klimatet utgörs av en komplicerad kombination av storskaliga processer och mer regionala processer. Variationer i spårämnen i stalagmiterna under den studerade perioden ger tydliga indikationer på människans påverkan på miljön i grottan. I flera droppstener avspeglas specifika aktiviteter, som att människorna eldade dynga.

Meighan Boyds avhandlingen har nu lagt grunden för ett framtida fördjupat forskningssamarbete över ämnesgränserna mellan klimatforskare och arkeologer i Alepotrypa-grottan.

För ytterligare information:
Meighan Boyd. Tfn: +44 74 84 63 70 24, e-post: meighan.boyd@rhul.ac.uk

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.