Gå direkt till innehåll
Foto: Per Larsson
Foto: Per Larsson

Nyhet -

Expertlista inför Stockholm Pride

Inför Stockholm Pride som börjar den 29:e juli har vi sammanställt en lista med forskare som arbetar inom HBTQ-relaterade områden. De listas med en sammanfattning av deras forskningsområde samt kontaktuppgifter.

Kivanc Atak, gästforskare på Kriminologiska institutionen

Besvarar frågor kring hatbrott i generella termer och som koncept.

Epost: kivanc.atak@criminology.su.se

Tel: 072-909 97 30

Martin Kolk, docent på Sociologiska institutionen

Undersöker demografiska mönster i barnafödande, giftermål, och skillsmässor bland samkönade par. Studerar både hur mönstren förändrats över tid, olika vägar till att bli föräldrar, och hur vanliga de olika demografiska processerna är i jämförelse med olikkönade par.

Epost: martin.kolk@sociology.su.se

Tel: 076-239 79 46

Anna Lindqvist, docent på Psykologiska institutionen

Svara på frågor kring kön som ickebinär kategori samt pronomenet ”hen”, både attityder till ordet och effekter av att använda det.

Epost: anna.lindqvist@psychology.su.se

Tel: 070-776 53 88

Tiina Pursiainen Rosenberg, professor i teatervetenskap vid Institutionen för kultur och estetik samt professor i genusvetenskap

Rosenbergs forskningsområden omfattar feministisk teater och teori, performance studies, genusvetenskap, queerstudier och kritisk teori. Kan besvara enklare frågor via epost under sommaren.

Epost: tiina.rosenberg@teater.su.se

Pål Wrange, professor i juridik på Juridiska institutionen

Kan svara på frågor om mänskliga rättigheter och folkrätt.

Epost: pal.wrange@juridicum.su.se

Tel: 070-854 47 25

Gunnar Andersson, professor i demografi vid Sociologiska institutionen

Svarar på frågor om familjedemografi, forskning om giftermål, skilsmässor och barnafödande.

Epost: gunnar.andersson@sociology.su.se

Tel: 08-16 32 61

Ämnen

Taggar


Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 08-16 40 90

Anna-Karin Landin

Presskontakt Kommunikatör 076-695 38 84