Skip to main content

Framgångsfaktorer för naturvård gynnar både människor och miljö

Nyhet   •   Jun 17, 2015 10:08 CEST

En ny studie av forskare bland annat från Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet listar fem viktiga framgångsfaktorer för lyckad naturvård. Faktorerna som stärker ekosystemtjänster är förtroende, eldsjälar, brobyggande organisationer, flexibilitet och en helhetssyn som tar hänsyn till hela ekosystemet och dess olika så kallade resursnyttjare, det vill säga exempelvis lantbrukare, fiskare och andra. Studien är publicerad av den amerikanska vetenskapsakademins tidskrift Proceedings of the National Academy of Sciences, PNAS.

Ekosystemtjänster är ekosystemens direkta och indirekta bidrag till människors välbefinnande och hjälper oss bland annat att anpassa oss till och dämpa klimatförändringen. De ger oss även t ex luft- och vattenrening, jordbildning, primärproduktion och naturupplevelser som kan påverka vår hälsa positivt.

Jämfört naturvård i Kristianstad och Australien

Lisen Schultz, forskare vid Stockholms Resilience Centre, är en av forskarna bakom studien.

- Vi har jämfört naturvård i Kristianstads Vattenrike med Stora Barriärrevet i Australien och fiskeförvaltningen i Södra ishavet. Bland annat har vi studerat effekterna på naturkapitalet, de ekosystemtjänster som naturen ger människan, i de tre områdena. Studien visar att arbetet i Kristianstads Vattenrike har haft flera tydliga och positiva effekter på ekosystemtjänster i området, säger Lisen Schultz.

Artikeln som publiceras i PNAS betonar att den så kallade adaptiva förvaltningen, det vill säga samarbetet mellan myndigheter, forskare och lokala resursnyttjare, måste utformas efter platsen och de som bor där och att den ständigt måste utvecklas och anpassas efter förändrade förutsättningar.

Dialog och samverkan framgångsrikt

– Det är roligt att forskarna visar att vårt arbete som bygger på dialog och samverkan är ett framgångsrikt arbetssätt, säger Carina Wettemark, koordinator för Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.

Artikeln i PNAS publiceras den 16 juni och är skriven av Lisen Schultz, Carl Folke, Henrik Österblom och Per Olsson vid Stockholm Resilience Centre. Hela numret av tidskriften handlar om naturkapital och ekosystemtjänster, och är resultatet av ett samarbete mellan bland andra Stockholm Resilience Centre, Stanford University, University of Minnesota och Oregon State University.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera