Skip to main content

Hur avlägsnas partiklar från luft och atmosfär?

Nyhet   •   Dec 03, 2015 10:03 CET

Mängden partiklar i atmosfären är avgörande för både vår hälsa och jordens klimat. Forskare har ägnat mycket tid åt att kartlägga vad som orsakar utsläpp av partiklar, men kunskaperna kring hur de försvinner ur atmosfären är mer bristfälliga. Ilona Riipinen, forskare vid Stockholms universitet och ny Wallenberg Academy Fellow, ska nu studera hur till exempel moln och nederbörd bidrar till en renare luft.

En hög halt partiklar i luften ökar risken för exempelvis astma och hjärt-kärlsjukdom. Dessutom påverkar partiklar i atmosfären det globala klimatet, eftersom de både kan absorbera och reflektera värmestrålning från solen.

För att kunna göra prognoser av atmosfärens partikelhalt har forskare noggrant studerat hur de formas genom mänskliga och naturliga utsläpp. Men detta är endast ena sidan av myntet. Partiklar avlägsnas också kontinuerligt från atmosfären, till exempel när de interagerar med moln, regn, snö och våta ytor. Kunskaperna kring dessa processer är mycket mer bristfälliga, men det ska docent Ilona Riipinen vid Stockholms universitet ändra på.

– Jag hoppas att vi kan lära oss någonting helt nytt om hur vatten och organiska molekyler interagerar i atmosfären. Det finns många möjligheter när det kommer till tillämpning. Till exempel kan det ge bättre modeller för förståelse av klimatförändringar eller regional luftkvalitet, men också bättre förståelse av utsläpp, säger Ilona Riipinen, forskare vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi, Stockholms universitet.

Ilona Riipinen kommer att utveckla metoder för att göra mer precisa prognoser av både luftkvalitet och klimatets utveckling. Bättre kunskaper kring vad som styr partikelhalten i luften är exempelvis viktigt vid stads- och markanvändningsplanering och för att kunna ta välavvägda politiska beslut när det gäller utsläpp.

Om Wallenberg Academy Fellows:
Wallenberg Academy Fellows är ett program som stödjer några av landets och världens mest lovande unga forskare inom medicin, naturvetenskap, teknik, humaniora och samhällsvetenskap. Det femåriga anslaget ger unga forskare en möjlighet att etablera sig i forskningskonkurrensen och ta sig an svåra och långsiktiga forskningsfrågor. 2015 har 29 forskare utsetts till Wallenberg Academy Fellows, tre av dessa kommer att bedriva sin forskning vid Stockholms universitet.

För ytterligare information:
Ilona Riipinen, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi, Stockholms universitet. Tfn: 08-674 72 84, e-post: ilona.riipinen@aces.su.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.