Skip to main content

Ny bok: En Försvunnen Värld - Historien om ett mytiskt landskap

Nyhet   •   Maj 24, 2011 16:04 CEST

Från arkeologiska utgrävningar samt sedimentologiska detaljstudier i sjöbottnar och mossar har landhöjningen beräknats och ett 20-tal kartor mellan 5000 f. Kr. och 500 e. Kr. har konstruerats som visar hur kusten såg ut. Kartorna ingår som illustrationer i en ny bok "En Försvunnen Värld - Historien om ett mytiskt landskap" (Norstedts), av journalisten och TV-producenten Maja Hagerman och som släpps på onsdag 25 maj under ett evenemang i Upplandsmuseéet, kl. 15.00.

För att bestämma landhöjningens hastighet under den aktuella tiden har utvalda arkeologiska fynd använts och ett antal havsvikars övergång till sjöstadium har åldersbestämts med AMS-teknik (Accelerator Mass Spectromerty) av 14C-halten i organiskt material. Den intressanta delen av bottensedimenten som utgör brackvatten/sötvattengränsen har bestämts genom att undersöka artfördelningen av mikroskopiska kiselalger, s.k. diatoméer. De arkeologiska fynden kommer i huvudsak från nya utgrävningar som gjorts i samband med bygget av nya E4:an mellan Uppsala och Mehedeby. Resultaten av provens ålder och fyndens nuvarande läge i terrängen har utgjort underlag för landhöjningsaktiviteten under det aktuella tidsavsnittet.

För mer information kontakta:                                                                                                    Landhöjningsberäkningarna och kartorna har konstruerats av Göran Alm på Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi vid Stockholms universitet. alm@natgeo.su.se, 070-7892941.

För sjö- och myrsediment ansvarar Jan Risberg på Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi vid Stockholms universitet. jan.risberg@natgeo.su.se, 070-6841704

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera