Skip to main content

Ny testmiljö för e-tjänster ska föra Sverige i topp

Nyhet   •   Maj 13, 2014 10:27 CEST

En satsning på en nationell demonstrations- och testmiljö för offentliga e-tjänster ska göra svenska myndigheter bäst i världen på e-förvaltning. Institutionen för data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet bygger upp en test- och demomiljö för att utveckla och effektivisera arbetsprocesser och e-tjänster inom offentlig verksamhet. 

Sverige är väl framme med e-lösningar inom offentlig verksamhet, men ligger efter länder som Sydkorea, Nederländerna och Storbritannien. Med den nya testmiljön är förhoppningen att Sverige ska bli bäst i världen på e-förvaltning. Det är ett av skälen till att VINNOVA är huvudfinansiär av nya demo- och testmiljön.

‒ Stödet från VINNOVA innebär att vi kan erbjuda en gemensam testmiljö där myndigheter, näringsliv och forskning kan samverka om att ta fram innovationer och affärslösningar som är till nytta för hela Sverige, säger Vasilis Koulolias som är föreståndare för eGovlab.

Den nya Nationella demonstrations- och testmiljön, NDT ingår i Centrum för e-förvaltning, eGovlab, vid institutionen för data- och systemvetenskap. Testbädden ska fungera som en neutral arena där intressenter kan träffas i ”verkstan” för att mejsla fram morgondagens lösningar.  Här kan flera myndigheter samverka kring gemensamma större processer, men här kan även små myndigheter och organisationer som inte har råd att sätta upp egna testmiljöer få hjälp. Tjänsteleverantörer ska också kunna fånga upp behov och utvärdera sina lösningar mot beställares krav.

- I testbädden kommer framtidens elektroniska lösningar för medborgarservice födas, utvecklas och testas, understryker Vasilis Koulialis.

Testbädden består av flera olika delar. I den kontrollerade tekniska miljön kan tjänster, system och appar testas. I den fasta utställningen kan lösningarna demonstreras för allmänheten. Kunskapsdatabasen samlar testresultat, erfarenheter, programvara, process- och datamodeller, tekniska beskrivningar etc. Därutöver kommer man att erbjuda öppna kurser och program som följer utvecklingen kring e-förvaltning.

- Vi kommer att ha en spännande publik utställningsdel där besökare kan få se och pröva på nya lösningar. Här kommer vi också att hålla seminarier och ordna tema och nätverksträffar, berättar Gustaf Juell-Skielse, projektledare för testmljön.

Anette Scheibe Lorentzi är stadsbyggnadsdirektör i Stockholm och ingår i eGovlabs styrelse. Hon påpekar särskilt de stora möjligheterna till utveckling av myndigheternas e-förvaltning.

‒ Det känns bra att man har en gemensam databas för testresultaten. Det är också en stor fördel att all aktuell kunskap om e-förvaltning finns samlad på ett ställe, liksom att detta görs tillgängligt för såväl akademi som näringsliv och organisationer, säger hon.

Projektet ingår i VINNOVAs strategiska område ”Innovationskraft i offentlig verksamhet”. Bättre e-tjänster och en utveckling baserad på öppna data ska bidra till en enklare vardag, smartare och öppnare offentlig förvaltning samt högre kvalitet och effektivitet i verksamheten.

‒ Om vi ska behålla vår välfärd på en hög nivå är det helt nödvändigt att aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi går ihop och samverkar om nya lösningar, säger Emma Gretzer, programansvarig på VINNOVA.

Ytterligare information
Gustaf Juell-Skielse vid Institutionen för data och systemvetenskap, tfn 08-16 16 72, mobil 073-707 87 32 e-post: gjs@dsv.su.se.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera