Gå direkt till innehåll
”Skola för alla från första dagen” får utökat forskningsstöd

Nyhet -

”Skola för alla från första dagen” får utökat forskningsstöd

Ett helt nytt samarbete ska stärka nyanlända elever i sitt lärande, samtidigt som skolor och lärare får ett verktyg för att kunna stötta dessa elever. Projektet ”Skola för alla från första dagen” utvecklar verktyg, metoder och kunskap för att bättre hjälpa nyanlända elever med språk och ämnesundervisning.

Projektet ”Skola för alla från första dagen” hjälper skolor att tillhandahålla pedagogiskt material som följer den svenska läroplanen, och samtidigt presenteras på de nyanländas modersmål. Detta sker parallellt med att de lär sig svenska. Därigenom kan eleverna direkt fortsätta utbildningen i varje enskilt ämne från samma nivå som när de lämnade sitt hemland.

– Nyanlända barn och ungdomar kan snabbt komma in i skolan om de får undervisningsstöd på sitt starkaste språk. Genom rätt mix av studiehandledare och moderna tekniska hjälpmedel kan nyanlända snabbare komma in i ordinarie undervisning. Det ger flera positiva effekter; de lär sig svenska snabbare, de får större möjlighet att komma ikapp sina jämnåriga kamrater i ämnesundervisning och kanske viktigaste av allt, chansen ökar att de hamnar i ett positivt
socialt sammanhang, säger Lars Wiigh, affärsområdeschef offentlig sektor på IBM, som deltar i projektet.

Projektet är ett samarbete mellan tretton svenska kommuner, Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet och det digitala läromedelsförlaget studi.se, och har pågått sedan 2014. Från och med i dag är eGovlab vid Institutionen för Data och Systemvetenskap, DSV, vid Stockholms Universitet projektpartner, och kommer att arbeta med forskning, omvärldsanalys och resultatspridning. eGovlab är en mötesplats för digitalisering av samhället där akademin, myndigheter, företag och medborgarna möts för att tillsammans utveckla nya innovativa lösning på samhällsutmaningar. eGovlab erbjuder en plats där man kan utveckla, testa och misslyckas i en anda av innovation och entreprenörskap.

– Samarbetet som vi nu initierar syftar till att vetenskapligt dokumentera effekten av projektets verktyg och processer. Vi får ökade resurser för att mäta studieresultat och samhällsekonomiska effekter, säger Linus Gunnarson för projektet Skola för alla från första dagen.

Projektet har dessutom en internationell ambition med spridning till flera europeiska länder och projekt i Afrika. För att möjliggöra detta samarbetar projektet med IBM som svarar för såväl innovativ och öppen utvecklingsplattform som globala molntjänster.

För ytterligare information:
Linus Gunnarson, projektledare studi.se. E-post: linus@studi.se Tfn: 070-798 09 00
Gunnar Wettergren, IT-pedagog och stf föreståndare eGovlab, Institutionen för Data och Systemvetenskap, Stockholms universitet. E-post: gunnarw@dsv.su.se Tfn: 073-707 87 42
Lars Wiigh, affärsområdeschef offentlig sektor, IBM. E-post: wiigh@se.ibm.com Tfn: 070-793 43 65

Ämnen

Taggar

Regioner


Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 08-16 40 90

Anna-Karin Landin

Presskontakt Kommunikatör 076-695 38 84

Relaterat material