Skip to main content

Skolelever hjälper forskare att studera klimatförändringar

Nyhet   •   Jun 09, 2016 07:12 CEST

Ayco Tack, forskare vid Stockholms universitet. Foto: Niklas Björling

Genom att dokumentera förändringen av höstlövens färger och räkna insekter på ekar ska skolelever hjälpa forskare att få veta mer om klimatförändringar och biologisk mångfald. Detta sker inom forskningsprojektet Höstförsöket som drivs av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Stockholms universitet.

I det svenska miljöarbetet är två viktiga mål att bevara den biologiska mångfalden och att begränsa klimatförändringens påverkan. Därför pågår också mycket forskning kring dessa ämnen. Nu har forskare vid Stockholms universitet och SLU utvecklat ett forskningsprojekt där man tar hjälp av skolelever. Nyligen fick projektet även stöd från Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö.
– Tack vare kungens stöd och alla elever och lärare som anmäler sig till Höstförsöket kan vi få in data från många olika platser på ett sätt som vi aldrig hade klarat själva, berättar Ayco Tack som är forskare vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik, Stockholms universitet. Vår del i Höstförsöket handlar om ekens biologiska mångfald och vi vill veta vilka insekter som finns på ekar under hösten och hur detta varierar i olika delar av landet.

Öka kunskapen om höstlöven
Forskarna vill också veta när träden får höstlöv. En av de tydligaste effekterna av klimatförändringen är att växtsäsongen och årstiderna förändras. Under de senaste decennierna har vårtecknen tidigarelagts med mellan en och två veckor. Det finns dock mycket mindre forskningsdata för hösten och förändringen verkar inte lika förutsägbar för olika arter som på våren.
– Olika träd får höstlöv vid olika tidpunkter och dessa skillnader tror vi kan påverka de småkryp som lever på trädet, säger Adam Ekholm, doktorand vid SLU och en av forskarna bakom Höstförsöket.

Förändrad växtsäsong får stor påverkan
En förändrad växtsäsong spelar stor roll för många, både i samhället och i naturen. Pollenallergiker får symptom tidigare på året och biodlare undrar över hur samspelet mellan växter och honungsbin förändras. I framtiden kan skogsägare behöva ta ställning till om man ska byta vilka träd man planterar och renägare kan behöva anpassa sin skötsel till förändrade lövspricknings- och snösmältningstider.
– Frågan om hur en förändrad växtsäsong påverkar samspel mellan arter och den biologiska mångfalden är en het fråga och vi är mycket glada att kunna engagera skolelever i denna forskning, säger Kjell Bolmgren, projektledare för Höstförsöket.

Höstförsöket genomförs under höstlövsperioden, som börjar redan i augusti i nordligaste Sverige och slutar vid månadsskiftet oktober-november i landets sydligaste delar. Klasser på alla stadier är välkomna att anmäla sig på Höstförsökets hemsida.

Höstförsöket är en del av Naturens kalender och Höstförsökets hemsida finns påwww.naturenskalender.se/hf16.php.

Naturens kalender och Höstförsöket finns också på sociala medier: #höstförsöket #naturenskalender #ekensmångfald

För mer information om Naturens kalender och Höstförsöket:
Kjell Bolmgren, SLU, samordnare för Svenska fenologinätverket och gästforskare vid Stockholms universitet, tel 0730-670365,kjell.bolmgren@slu.se

Ayco Tack, forskare vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik, Stockholms universitet, e-post:ayco.tack@su.se(Ayco Tack är bortrest till och med 23 juni och kan vara svår att nå.)

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera