Skip to main content

100 miljoner för ett friskare Östersjön

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2013 16:00 CET

Foto: Jerker Lokrantz/Azote

Stockholms universitets nyinrättade Östersjöcentrum ingår strategiskt partnerskap med BalticSea2020. Stiftelsen avsätter 100 miljoner kronor till projektet Baltic Eye som ska förmedla användbar kunskap om Östersjön till beslutsfattare i samhället. En kunskapsförsörjning som är nödvändig för att förändra Östersjöns miljötillstånd.


– Det är mycket glädjande med ett så stort stöd för Stockholms universitets nya satsning, säger Astrid Söderbergh Widding, rektor vid Stockholms universitet. Havsforskning är sedan länge ett ledande forskningsområde och vi har en kraftfull Östersjöforskning med lång tradition. Även universitetets öppenhet och strävan att kommunicera med det omgivande samhället blir tydlig genom detta strategiska partnerskap.

– Stockholms universitet har byggt en bas som vi tror på, säger stiftelsens grundare Björn Carlson. Östersjöcentrums framtida utbyggnad med en kombination av experter och kommunikatörer tillsammans med det breda nätverket av marina forskare kommer att kunna bidra till att lösa de svåra miljöfrågorna i Östersjön, vilket är målet för stiftelsens hela verksamhet.

Medlen kommer att fördelas med 20 miljoner per år under fem år och ska användas till resurser för analys, syntes och kommunikation. Det kommer också att finnas finansiering för att sätta samman flera kreativa grupperingar som under intensiva perioder kan jobba med viktiga frågor som hjälper till att lägga Östersjöpusslet.

– Forskningen och miljöövervakningen präglas av naturliga skäl av en stuprörseffekt, där framstående och världsledande verksamhet avgränsas inom olika ämnen, säger Tina Elfwing, föreståndare vid Stockholms universitets Östersjöcentrum. Vi ska nu försöka fånga upp all denna kunskap och skapa ett helhetsperspektiv som med riktad kommunikation når ut till rätt plats i samhället. Långsiktiga analyser, synteser och utvärderingar, som är nödvändiga för samhällets kunskapsförsörjning, kommer att bidra till vetenskapligt baserade åtgärder som faktiskt förändrar Östersjöns miljötillstånd.

Östersjöcentrum är en självständig enhet inom Stockholms universitet med en styrelse som består av fyra ledamöter från Stockholms universitet och tre externa ledamöter, varav en är ordförande för styrelsen.

www.su.se/ostersjocentrum
www.balticsea2020.org

Ytterligare information
Tina Elfwing, föreståndare vid Östersjöcentrum, Stockholms universitet, tfn 0701-61 03 35, e-post tina.elfwing@su.se
Christoph Humborg, vetenskaplig ledare vid Östersjöcentrum, Stockholms universitet, tfn 08-674 76 68, e-post christoph.humborg@su.se
Conrad Stralka, verksamhetschef, BalticSea2020, tfn 0707-50 23 31, e-post cs@balticsea2020.org Karin Ulfsdotter Crépin, Strategiska partnerskap, Stockholms universitet, tfn 0706-36 46 48, e-post karin.ulfsdotter.crepin@su.se

Stockholms universitet är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. Hos oss är fler än 60 000 studenter, 1800 doktorander och 5000 medarbetare verksamma inom det naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga området. En relation med Stockholms universitet är meriterande oavsett om du är student, forskare eller intressent. Hos oss ger utbildning och forskning resultat. www.su.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy