Skip to main content

32,8 miljoner till andraspråksforskning

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2005 10:08 CEST

En forskargrupp vid Stockholms universitet får i ett första skede 32,8 miljoner av Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond för forskning kring avancerad andraspråksanvändning. Forskarna ska bland annat studera polyglotter och språkinlärning för call centers.

På torsdagen beslutade Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond att ge sitt stora programanslag för 2005 till forskningsprogrammet ”Avancerad andraspråksanvändning” vid Stockholms universitet. Programmet får i ett första skede finansiering under fyra år med 32,8 miljoner kronor. Efter utvärdering kan Jubileumsfonden bevilja ytterligare 17 miljoner. Stockholms universitet står som motprestation för forskarnas lokalkostnader.

16 forskningsprojekt inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga området har ansökt om programanslaget som är det första i den här storleksordningen som delats ut av Jubileumsfonden på flera år.

I ”Avancerad andraspråksanvändning” ingår nio samverkande projekt där forskarna undersöker andraspråksanvändare som uppnått avancerade eller inföddliknande behärskningsnivåer i sitt andraspråk. Bland de grupper som ska studeras finns avancerade främmandespråksinlärare inom engelska, franska, spanska och italienska, tonåringar som talar multikulturellt svenskt ungdomsspråk, polyglotter (personer som behärskar ett stort antal språk) och personer med inföddliknande uttal som svarar i telefon i så kallade call centers.
Genom att studera dessa grupper kan forskningen inom programmet komma att fylla en kunskapslucka inom andraspråksteori, som i hög grad utvecklats utifrån studier av inlärare i tidigare inlärningsstadier. Forskningsprogrammet kommer bland annat att öka förståelsen av vilka faktorer som bidrar till att vissa andraspråksinlärare lyckas nå dessa avancerade stadier.

– Jag ser programmet som en brygga mellan olika forskningstraditioner och olika delar av forskningsområdet. Med anslaget finns möjlighet att fördjupa och bredda den forskning inom området som redan finns vid Stockholms universitet, säger Kenneth Hyltenstam, professor vid Centrum för tvåspråkighetsforskning.

Tillsammans med professorerna Inge Bartning vid Institutionen för franska, italienska och klassiska språk samt Lars Fant vid Institutionen för spanska, portugisiska och latinamerikastudier är han ansvarig för forskningsprogrammet. Även forskare vid Engelska institutionen medverkar.

– Det är utomordentligt glädjande att vi fått programanslaget. För Stockholms universitet och särskilt den humanistiska fakulteten är det en stor framgång. Samtidigt är det en bekräftelse på den starka ställning vår språkforskning har, säger universitetets rektor Kåre Bremer.

Kontaktperson: Professor Kenneth Hyltenstam, Centrum för tvåspråkighetsforskning, tfn 08-16 30 93, 0709-42 94 04.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy