Arbetsförmedlingens förändringsarbete ska studeras

Pressmeddelande -

Arbetsförmedlingens förändringsarbete ska studeras

På bilden: Maria Mårtensson

En forskargrupp knuten till Akademin för ekonomistyrning i staten vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet kommer följa och forska på Arbetsförmedlingens förnyelseresa som inleds nu och ska pågå fram till 2021.

Arbetsförmedlingen har, som många andra offentliga organisationer, kritiserats för att vara ineffektiv och kostnadsslukande. För att komma tillrätta med problemen har Arbetsförmedlingen initierat ett omfattande förnyelsearbete som kommer att pågå fram till 2021. Detta arbete kommer nu att följas av en forskargrupp som är verksam vid Akademin för ekonomistyrning i staten (AES) vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet på uppdrag av Arbetsförmedlingen.

- Vi är glada att Stockholms universitet följer och forskar på Arbetsförmedlingens förnyelseresa. Forskningsprojektet kommer ge värdefull kunskap både för oss och andra organisationer som står inför genomgripande förändringar, säger Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg.

- För oss som forskare innebär detta en unik möjlighet att under lång tid och i dess helhet få forska på en så omfattande förändringsprocess, säger Mikael Holmgren Caicedo och Maria Mårtensson, två av projektledarna.

Kort om projektetÖverenskommelsen om forskning slöts mellan Stockholms universitet och Arbetsförmedlingen den åttonde oktober och sträcker sig över sex år. Under projektets gång ska resultaten publiceras i bland annat rapporter och vetenskapliga artiklar. En sammanfattning över hela studien ska även ges ut i bokform.

För ytterligare information kontakta:

Företagsekonomiska institutionen:
Maria Mårtensson, vetenskaplig ledare för Akademin för ekonomistyrning i staten.
maria.martensson@sbs.su.se
, 070-790 87 38
Akademin för ekonomistyrning i staten (AES)

Arbetsförmedlingen:
Mats Wadman, analyschef.
mats.wadman@arbetsformedlingen.se
alt Arbetsförmedlingens pressjour 010-486 10 00

Ämnen

Regioner


Stockholms universitet är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. Hos oss är fler än 60 000 studenter, 1800 doktorander och 5000 medarbetare verksamma inom det naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga området. En relation med Stockholms universitet är meriterande oavsett om du är student, forskare eller intressent. Hos oss ger utbildning och forskning resultat. www.su.se

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 08-16 40 90

Relaterat material