Skip to main content

Arkeologer kartlägger livet i de Öländska borgarna

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2014 11:10 CEST

På Öland finns flera forntida borgar. Än så länge vet vi lite om de människor som, för över 1 000 år sedan, vistades innanför murarna. Just nu genomför arkeologer från Stockholms universitet unika georadarmätningar för att förstå mer om livet i Gråborg, Löts borg, Bårby borg och Vedby borg.

– Trots att intresset för borgarna är stort är kunskapen om vilka aktiviteter som egentligen pågått i dem mycket begränsad. Många anser att förebilderna för de Öländska borgarna bör sökas i den romerska kultursfären, där inspiration exempelvis kan ha hämtats från romerska härläger, fortifierade bosättningar eller arenor, säger Andreas Viberg vid Arkeologiska forskningslaboratoriet vid Stockholms universitet och forskningsledare för de geofysiska mätningarna på Öland.

Forskarna kommer använda sig av georadarmätningar vilket är en mer varsam metod än traditionella utgrävningar.

– Traditionella arkeologiska utgrävningsmetoder är destruktiva till sin karaktär genom att bevisen för de forntida aktiviteterna grävs bort i samband med att utgrävningen fortskrider. Vi kommer att använda oss av icke-förstörande geofysiska prospekteringsmetoder vilket vid en tidigare pilotstudie vid Sandby borg har visat sig mycket lämpligt, säger Andreas Viberg.

Undersökningarna genomförs med ett motoriserat multiantennsystem och beräknas omfatta totalt omkring 8 hektar mark. Mätningarna, som finansieras av Vetenskapsrådet och Kungliga Vitterhetsakademien, syftar till att kartlägga borgarnas planlösning samt skapa en förståelse för vilka aktiviteter som pågått innanför murarna. Georadarundersökningar har potential att lokalisera t.ex. vägar, stolphål, gropar, diken och hus. Informationen kan, förutom att förnya och nyansera bilden av den Öländska borgen, även ligga till grund för kommande riktade arkeologiska insatser.

För fortlöpande information om mätningarna se projekthemsida: http://www.andreasviberg.se

Se även Kalmar läns museums hemsida för ytterligare information om de fortsatta undersökningarna vid Sandby borg: http://www.kalmarlansmuseum.se/arkeologi/sandby-borg/

Ytterligare information

Andreas Viberg, Fil dr. vid Arkeologiska forskningslaboratoriet, Stockholms Universitet, e-post andreas.viberg@arklab.su.se, mobil 070-489 79 15. (Andreas Viberg har inte möjlighet att ha mobiltelefonen på under själva mätningarna, men kollar mejlen regelbundet.)

Stockholms universitet är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. Hos oss är fler än 60 000 studenter, 1800 doktorander och 5000 medarbetare verksamma inom det naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga området. En relation med Stockholms universitet är meriterande oavsett om du är student, forskare eller intressent. Hos oss ger utbildning och forskning resultat. www.su.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.