Skip to main content

Banbrytande forskning om biverkningar av psykologisk behandling

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2017 07:00 CET

Foto: Kristoffer Rozental

Trots att många som lider av depression och ångest blir hjälpta av att gå till en psykolog finns det personer som inte blir bättre eller till och med mår sämre. Psykologisk behandling kan ge negativa biverkningar precis som läkemedel. Detta hittills ganska outforskade område studeras i en ny avhandling från Stockholms universitet.

Hör Alexander Rosental berätta om sin forskning.

– Vi vet idag att psykologisk behandling är effektivt mot olika former av psykisk ohälsa. Men vi vet inte så mycket om det är så att vissa patienter faktiskt kan må sämre, eller rentav få andra typer av biverkningar av att gå i sin behandling, säger Alexander Rozental, legitimerad psykolog och doktor i psykologi.

Alexander Rozental har bland annat undersökt hur det går för personer som får kognitiv beteendeterapi via Internet. Det fungerar ungefär som att följa en självhjälpsbok med stöd av en psykolog som man har kontakt med via e-post. Metoden rekommenderas av Socialstyrelsens nationella riktlinjer och Sveriges kommuner och landsting satsar stort på den.

­– Den här avhandlingen är den första som tittar på biverkningar av internetbaserad terapi. Det finns egentligen ingen internationell forskning heller. Därför är det så viktigt att ta fram fynd på det här området. Om vi ska använda den här metoden i större utsträckning måste vi vara medvetna om dess risker, säger Alexander Rozental.

I den studie i avhandlingen som fokuserade på internetbaserad terapi visade det sig att omkring sex procent av 3000 undersökta patienter försämrades i behandlingen. I en annan studie fick personer som hade gått i olika former av psykoterapi de senaste åren, exempelvis inom psykiatrin, skatta om de hade upplevt andra typer av negativa effekter.

– Vi såg att en tredjedel upplevde att jobbiga minnen väcktes till liv, fick ökad ångest eller kände sig stressade. Likaså var det inte ovanligt med en dålig relation till sin psykolog eller låg kvalitet på behandlingen, berättar Alexander Rozental.

Det är egentligen inte konstigt att människor kan må sämre av att bearbeta jobbiga upplevelser i terapi. Det är också rimligt att en behandling som kan ha en läkande effekt också kan ha negativa effekter för vissa, precis som läkemedel. Däremot krävs en ökad kunskap om biverkningar av psykologisk behandling både för att kunna fånga upp patienter som mår sämre i behandling, och för att skydda patienter mot oseriösa terapeuter.

– Jag hoppas att psykologer och psykoterapeuter blir mer medvetna om att det faktiskt kan finnas biverkningar och att man behöver ställa frågor kring detta till patienterna. Jag tror också att det krävs en reglering från samhället av vem som får lov att bedriva behandling. Idag finns ingen kvacksalverilagstiftning på området psykisk ohälsa, säger Alexander Rozental.

Hela avhandlingen går att ladda ner från DiVA här.

För mer information, kontakta:

Alexander Rozental, telefon:073-693 79 48 e-post: alexander.rozental@psychology.su.se
Stockholms universitets presstjänst, telefon: 08-16 40 90, e-post: press@su.se

Stockholms universitet är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. Hos oss är fler än 60 000 studenter, 1800 doktorander och 5000 medarbetare verksamma inom det naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga området. En relation med Stockholms universitet är meriterande oavsett om du är student, forskare eller intressent. Hos oss ger utbildning och forskning resultat. www.su.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera