Skip to main content

Barn i växelvis boende mår bättre än barn som bor med en förälder

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2015 13:30 CET

Illustratör: Lotta Sjöberg

Forskningsprojektet Elvis har sedan 2011 studerat välbefinnandet hos barn i växelvis boende. Resultaten av dessa och andra svenska studier sammanfattats nu i en forskningsöversikt från Centre for health equity studies, CHESS, som är ett forskningsinstitut med forskare från Stockholms Universitet och Karolinska Institutet. Emma Fransson är en av forskarna som är med i projektet.

- Vi har studerat framförallt hur barn i växelvis boende mår jämfört med barn som bor med båda sina föräldraroch barn som enbart bor hos en förälder. Resultaten av våra och andra svenska studier visar att skolbarn i växelvis boende ofta rapporterar bättre psykisk hälsa och välbefinnande än jämnåriga som bor bara med en förälder. Bäst hälsa överlag har barnen som bor med båda föräldrar. Ingen av studierna visar att hälsan skulle vara sämre hos barnen som bor växelvis än hos de som enbart bor med en förälder, säger Emma Fransson.

En förklaring till att barn i växelvis boende mår bättre än de som enbart bor med en förälder är att barn med föräldrar med svåra problem, som psykisk sjukdom eller missbruk, oftare bara bor med en.Familjer med växelvis boende har också generellt bättre ekonomiska och materiella resurser än de där barnen bor med en förälder. En annan förklaring är att barnen i växelvis boende oftare möjliggör goda relationer till båda föräldrarna.

- Att ha en bra relation till sina föräldrar har betydelse för barns hälsa, utveckling och skolprestationer. Växelvis boende ger goda förutsättningar för det, säger Emma Fransson.

Fakta om Elvis-projektet
- Forskningen i Elvis-projektet har fokuserat på barns hälsa och välbefinnande i växelvis boende under skolåren, och stora nationellt eller regionalt representativa enkätundersökningar har använts.

-Projektet har även belyst föräldrars erfarenhet av växelvis boende med barn i förskoleålder.

- Rapporten om Elvis-projektet och en genomgång av andra studier om barn i växelvis boende publiceras den 17/12 och finns då tillgänglig på Elvis-projektets hemsida www.chess.su.se/elvisprojektet

För ytterligare information kontakta:

Emma Fransson, forskare vid Centre for health equity studies, CHESS:
Emma.Fransson@chess.su.se
alt Emma.Fransson@ki.se Tel: 0708-435513

Malin Bergström, forskare vid Centre for health equity studies, CHESS: Malin.Bergstrom@chess.su.se alt Malin. Bergström@ki.se: 0735-030324

Stockholms universitet är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. Hos oss är fler än 60 000 studenter, 1800 doktorander och 5000 medarbetare verksamma inom det naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga området. En relation med Stockholms universitet är meriterande oavsett om du är student, forskare eller intressent. Hos oss ger utbildning och forskning resultat. www.su.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy