Skip to main content

Bra bemötande inom vården påskyndar läkningsprocessen

Pressmeddelande   •   Jun 05, 2013 07:03 CEST

Placebo kan aktivera ett antal biologiska mekanismer på samma sätt som läkemedel kan göra, varför vi nu börjar förstå varför placebo kan läka och lindra. Psykosociala faktorer, som bemötande eller ord, kan bidra till att läka eller lindra. Dessa rön presenteras av den italienska forskaren Fabrizio Benedetti som är huvudtalare på PNIRS 20th Scientific Meeting i Stockholm torsdagen den 6 juni.

Benedetti har studerat de biologiska mekanismerna bakom placebo. Forskningen visar att placebo är ett komplext fenomen som kan åstadkommas med hjälp av ett flertal olika bakomliggande mekanismer. De biologiska funktioner som kan bidra till placebo kan ha med förväntan, inlärning, ångest eller belöning att göra.

– Utöver att visa att placebo är ett verkligt fenomen förklarar Benedettis forskning mekanismerna som gör att det fungerar, säger Mats Lekander, professor vid Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet, och Karolinska Institutet och värd för PNIRS 20th scientific meeting. Genom Benedettis forskning har vi fått en bättre bild av hur hjärnan kan föregripa och starta händelser som vi förväntar oss kommer att inträffa – exempelvis en förestående smärtlindring.

Forskning med stor klinisk betydelse
Forskning om placebo vid smärta och Parkinsons sjukdom har bidragit mycket till vår förståelse för hur ett flertal neurokemiska processer kan ligga bakom en placeboeffekt. Samma mekanismer som aktiveras av ett läkemedel kan aktiveras av placebo.

– Tillsammans med bland annat svensk forskning visar Benedetti alltså att psykosociala faktorer, som ord eller terapuetiska ritualer, påverkar biokemiska processer som kan bidra till att läka eller lindra. I förlängningen har denna forskning därför stor klinisk betydelse, säger Mats Lekander.

Internationell konferens samlar världsledande forskare och nobelpristagare
Psykoneuroimmunologi, ett forskningsfält där samspelet mellan hjärna, immunsystem och de psykologiska funktionerna studeras, är fokus för den internationella konferens som pågår i Stockholm 6–8 juni. Konferensen samlar 250 forskare från hela världen, många av dem världsledande inom sina forskningsområden, i Stockholm för att presentera sina senaste rön på the 20th PNIRS Scientific Meeting.

Program

Mer information om föreläsarna och forskningsområdena

För ytterligare information
Mats Lekander, professor, Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet samt Karolinska Institutet, tfn 08–5537 8933, e-post mats.lekander@stressforskning.su.se

Johan Nilsson, informationsansvarig, Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet, tfn 0702–68 63 94, e-post johan.nilsson@stressforskning.su.se

Värd för the 20th PNIRS Scientific Meeting är Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet tillsammans med Karolinska Institutet. PNIRS, the PsychoNeuroImmunological Research Society, är en internationell forskarsammanslutning för forskare inom psykoneuroimmunologi.

Stockholms universitet är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. Hos oss är fler än 60 000 studenter, 1800 doktorander och 5000 medarbetare verksamma inom det naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga området. En relation med Stockholms universitet är meriterande oavsett om du är student, forskare eller intressent. Hos oss ger utbildning och forskning resultat. www.su.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy