Skip to main content

Cecilia Lindqvist och Thomas Hammarberg två av årets hedersdoktorer vid Stockholms universitet

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2009 13:15 CEST

Stockholms universitet har till årets hedersdoktorer utsett professor Okko Behrends, Tyskland, och Thomas Hammarberg, Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter, vid Juridiska fakulteten, författaren och sinologen Cecilia Lindqvist och professor Michael Long, USA, vid Humanistiska fakulteten, professor Daniel N. Stern, Schweiz och USA, vid Samhällsvetenskapliga fakulteten samt vid Naturvetenskapliga fakulteten professorerna Paulo Artaxo, Brasilien, János Mink, Ungern och James Whelan, Australien.

Okko Behrends, verksam i Göttingen, är en vår tids ledande romanister. Hans vetenskapliga produktion täcker den romerska rättens hela utvecklingshistoria. Ett särskilt intresse har han ägnat inflytandet av grekisk filosofi på den klassiska romerska rätten. Hans forskning är inte bara strikt juridisk utan han har även undersökt det antika samhällslivet, såsom det romerska lantmäteriet, medborgerliga rättigheter, det militära inkvarteringssystemet, plundring och skändning av gravar.

Thomas Hammarberg har i decennier varit engagerad i arbetet med att främja och skydda de mänskliga rättigheterna, särskilt barns rättigheter, bl.a. som ledamot av FN:s kommitté för barnens rätt. Han är den svensk som betytt mest för dessa rättigheters förvekligande och åtnjuter ett högt anseende världen över för sina insatser. Han har varit generalsekreterare för Amnesty International och för Rädda Barnen och ambassadör i UD med ansvar för humanitära ärenden.

Cecilia Lindqvist har under nära ett halvt sekel verkat som kännare och förmedlare av kinesisk kultur och har genom sitt prisbelönta och populärvetenskapliga författarskap givit allmänheten fascinerande inblickar i det kinesiska språket och den kinesiska kulturen. Hennes gärning representerar folkbildning på högsta nivå. Hon har också som gymnasielärare under flera decennier undervisat hundratals elever i kinesiska, av vilka många sedan fortsatt sina studier i språket vid Stockholms universitet.

Michael Long är professor vid University of Maryland och en av samtidens ledande forskare inom området andraspråksinlärning. Hans forskning är i huvudsak fokuserad på relationen mellan andraspråksinlärning och ålder/mognad samt infödda och icke-infödda talares interkommunikation och dess betydelse för språkinlärningen.

Daniel N. Stern är professor i psykologi vid universitetet i Genève och i psykiatri vid Cornell University Medical School i New York. Han har haft ett stort inflytande på den moderna utvecklingspsykologin och hans integration av forskning, klinisk teori och praktik har ökat förståelsen för människans unika förmåga till intersubjektiv kommunikation och delande av känslor.

Paulo Artaxo, verksam vid Sâo Paulos universitet, är internationellt ledande i forskningen kring hur biosfären och atmosfären interagerar och hur klimatet påverkas av förändringar i detta samspel. Han är central i forskningen kring Amazonas och hur dess ekosystem påverkar atmosfären och klimatet, fr.a. genom en förändrad markanvändning med svedjebruk.

János Mink, verksam vid ungerska vetenskapsakademien i Budapest, bedriver världsledande forskning om molekylers vibrationer. Resultaten tillämpas i yt- och materialkemi, för katalys, för analyser av atmosfäriska föroreningar och i biologiska system med tillämpningar också inom medicinsk diagnos.

James Whelan , som är verksam vid University of Western Australia, har givit framstående bidrag till förståelsen av mitrokondriell biogenes i växter och har använt en mångfald av metoder för att få bättre förståelse för hur mitokondrier byggs upp i en växtcell och hur de utövar sin livsviktiga roll i stressresponsprocesser.

--------------------------------------
De nya hedersdoktorerna kommer att promoveras vid Stockholms universitets sedvanliga högtid i Stadshuset fredagen den 25 september då även de nya doktorerna och jubeldoktorer promoveras och de nya professorerna installeras.

Närmare upplysningar lämnas av Agneta Paulsson, tfn 070-696 65 15 eller 16 40 90 (universitetets presstjänst)

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy