Skip to main content

Cellens natriumhiss har både klister och smörjolja

Pressmeddelande   •   Jan 12, 2017 13:10 CET

Lipider (vita) skyddar funktionaliteten hos natriumhissproteiner. Utan lipiderna förlorar proteinerna sin struktur (vänster). När lipider stödjer natriumhissens rörliga delar förblir proteinet intakt (höger).

Forskare från universiteten i Stockholm och Oxford har undersökt hur och varför vissa lipider klistrar ihop salttranportörer som finns cellmembran och varför andra hjälper till att smörja deras rörelser. Svaren gör det möjligt att utveckla nya behandlingar mot vissa typer av cancer och högt blodtryck. Resultaten publicerades nyligen i de vetenskapliga tidskrifterna Nature och Nature Communications.

Natrium, som finns i vanligt koksalt, transporteras in och ut ur cellers membran för att reglera cellens natriumhalt, volym och inre pH, allt för att cellerna ska kunna fungera normalt. Forskarna i Stockholm och Oxford har nu kunnat visa vilken typ av lipider som binder till den salttransportör som finns i mänskliga celler, proteinet NHA2, och till proteinet NapA hos bakterier. Lipiderna formerar sig runt en hissliknande del av transportproteinet som rör sig upp och ner för att föra natriumjonen genom cellmembranet.

– Denna form av molekylär smörjolja verkar förhindrar att proteinets rörliga delar fastnar eller rubbas ur läge under transporten, säger Michael Landreh vid Karolinska Institutet, som gjorde försöken när han var postdoktor vid Oxford University.

Forskarna har också upptäckt att andra salttransportörer kräver en annan och ovanlig typ av lipid, cardiolipin, som verkar hjälpa till att klistra ihop cellens protein.

– Vi tror att cellen genom att ändra mängden cardiolipin i cellmembranet kan reglera om en annan salttransportör, NhaA i detta fall, bildar komplex och på så sätt hjälper cardiolipin till att kontrollera cellens transportaktivitet. Det verkar som om fler membranproteiner också använder lipider som cardiolipin när de behöver klistras ihop till större enheter, vilket tycks vara viktigare om deras andra kontakter är svaga, säger David Drew vid Institutionen för biokemi och biofysik, Stockholms universitet.

David Drew vid Stockholms universitet har lett forskningen kring salttransportörerna och Carol Robinson vid Oxford University har lett masspektroskopiundersökningar av salttransportörer och andra membranproteiner.

För mer information

David Drew, Institutionen för biokemi och biofysik, Stockholms universitet. Telefon: 08-16 22 95 och e-post: david.drew@dbb.su.se.

Stockholms universitet är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. Hos oss är fler än 60 000 studenter, 1800 doktorander och 5000 medarbetare verksamma inom det naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga området. En relation med Stockholms universitet är meriterande oavsett om du är student, forskare eller intressent. Hos oss ger utbildning och forskning resultat. www.su.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy