Skip to main content

De flesta som doktorerar inom naturvetenskap fortsätter att forska

Pressmeddelande   •   Sep 19, 2008 14:57 CEST

En ny rapport från Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet visar att de flesta som avlägger doktorsexamen vid fakulteten har en relevant anställning redan inom något eller ett par år.

Detta visar analyserna av en enkät som skickats ut till alla de 983 personer som avlade doktorsexamen vid Naturvetenskapliga fakulteten under åren 1997-2006. Svarsfrekvensen var 69 procent.

De flesta som doktorerat vid fakulteten under perioden visar sig även ha genomfört sin grundutbildning här (66 procent). Forskarutbildningen tog för majoriteten fem år att genomföra, och de flesta doktorerna var mellan 30 och 39 år gamla när de tog ut examen. Merparten hade fått anställning inom ett år efter doktorsexamen. Detta var till en början en tillfällig anställning, som inom ett eller ett par år som regel övergått till en fast anställning.

De allra flesta verkar fortsätta på den inslagna banan: 72 procent uppgav att de arbetade med forskning/utveckling. Majoriteten av doktorerna hamnar inom den offentliga sektorn (55 procent). 37 procent återfinns vid universitet/högskola. 34 procent finns inom det privata näringslivet. Det finns skillnader mellan olika slags naturvetare. Särskilt kemister, men även många matematiker och fysiker, arbetar i hög utsträckning inom det privata näringslivet, medan många geo- och miljövetare stannar inom akademien. Totalt 3 procent av doktorerna var arbetslösa.

- Det är naturligtvis mycket tillfredsställande att de som examineras från Naturvetenskapliga fakulteten är framgångsrika i arbetslivet, vilket vi ser som en kvalitetsindikator, både för utbildningen på forskarnivå och forskningen, säger professor Stefan Nordlund, dekanus för Naturvetenskapliga fakulteten.

Den undersökning som nu har gjorts är ett led i fakultetens strävan att följa upp studenternas inträde i yrkeslivet, för att eventuellt kunna vidta åtgärder för att öka anställningsbarheten. "Efter doktorsexamen" är också ett komplement till en tidigare undersökning som gjordes för de studenter som avslutat sina studier på magisternivån.

Läs mer: http://www.science.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=3614&a=12429

Stefan Nordlund svarar på frågor om rapporten på tfn 08-16 29 32 eller Stefan.Nordlund@dbb.su.se

Rapporten kan rekvireras från felicia.markus@science.su.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.