Skip to main content

Få bin trots omväxlande jordbrukslandskap

Pressmeddelande   •   Sep 14, 2016 01:01 CEST

Ett smalbi (Lasioglossum sp.) besöker en rapsblomma. Foto: Ulrika Samnegård.

Jordbrukslandskap med stor variation förväntas ha en stor biologisk mångfald och många insekter som pollinerar grödor. I en artikel i tidskriften Proceedings of the Royal Society B visar forskare från bland annat Stockholms universitet att det inte alltid är så.

– I ett traditionellt jordbrukslandskap i Etiopien hittade vi, tvärtemot våra förväntningar, väldigt få bin och en stark pollinationsbegränsning vilket ledde till låga skördar av en oljegröda, säger Ulrika Samnegård, Institutionen för ekologi, miljö och botanik vid Stockholms universitet.

Minskande populationer av bin kan påverka den globala matproduktionen negativt eftersom brist på pollinationstjänster kan leda till lägre skördar för många grödor. Låga antal av pollinatörer, som bin, har ofta kopplats till och förklarats av det alltmer intensiva jordbruket och av att vilda naturmiljöer försvinner.

– Dessa anledningar, som man tidigare trodde var generella världsomspännande anledningar, stämmer antagligen inte överallt. Vissa regioner verkar ha få pollinatörer naturligt, säger Ulrika Samnegård.

Forskarna undersökte ett heterogent landskap i Etiopien, med traditionellt jordbruk blandat med skog och betesmarker. De fann extremt låga nivåer av bin och stark pollenbegränsning av en oljegröda, vilket ledde till låga skördar. Detta förvånande forskarna eftersom landskapet verkade vara rikt på födoresurser och boplatser för bin.

– En ökad mängd av vilda naturmiljöer, som skog, ökade inte antalet bin. Men vi fann att om pollinationstjänsterna kunde förbättras så skulle det kunna leda till en dubblerad skörd, säger Ulrika Samnegård.

Den globala matproduktionen blir alltmer pollinationsberoende när ytan av grödor som behöver pollination expanderar mer än ytan av icke-pollinationskrävande grödor. Denna trend är speciellt tydlig i utvecklingsländer, vilket gör det angeläget med fler liknande studier i andra landskapstyper, altituder och på andra grödor, säger Ulrika Samnegård:

– Risken är stor att en ökning av arealen av pollinationsberoende grödor inte genererar så hög matproduktion som förväntat.

Artikeln

Samnegård U, Hambäck PA, Lemessa D, Nemomissa S, Hylander K. (2016) A heterogeneous landscape does not guarantee high crop pollination. Proc. R. Soc. B 20161472. http://dx.doi.org/10.1098/rspb.2016.1472

Ytterligare information

Ulrika Samnegård, Institutionen för ekologi, miljö och botanik, Stockholms universitet, tfn 070-863 82 70, e-post: ulrika.samnegard@su.se

Stockholms universitet är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. Hos oss är fler än 60 000 studenter, 1800 doktorander och 5000 medarbetare verksamma inom det naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga området. En relation med Stockholms universitet är meriterande oavsett om du är student, forskare eller intressent. Hos oss ger utbildning och forskning resultat. www.su.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.