Skip to main content

Facklig föreningsfrihet som mänsklig rättighet

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2003 19:25 CEST

Den fackliga föreningsfriheten är en central mänsklig rättighet som skyddas i en rad internationella konventioner antagna av FN, ILO och Europarådet.

Petra Herzfeld Olsson behandlar i sin avhandling som hon nyligen lagt fram vid Juridiska institutionen omfattningen av den fackliga föreningsfriheten i dessa konventioner och analyserar konventionernas inbördes förhållande. Särskild uppmärksamhet ägnas bland annat åt spänningsförhållandet mellan den fackliga föreningsfrihetens individuella och kollektiva sida och de konsekvenser detta medför.

Sverige har åtagit sig att uppfylla de skyldigheter som är förbundna med dessa konventioner. Petra Herzfeld Olsson undersöker i sin avhandling om Sverige lever upp till sina åtaganden och om det svenska EU-medlemskapet kan påverka Sveriges skyldigheter på detta område.

Petra Herzfeld Olsson är forskare vid Arbetslivsinstitutet.

Doktorsavhandlingens titel: Facklig föreningsfrihet som mänsklig rättighet

Petra Herzfeld Olsson kan nås på tfn 08-619 67 89 eller petra.herzfeld-olsson@arbetslivsinstitutet

Petra Herzfeld Olsson medverkar i Forskardagarna 16 – 18 oktober

Visas 030617 — 030717

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera