Skip to main content

Fjäril vingad syns senare när vintern är kort

Pressmeddelande   •   Maj 03, 2017 07:00 CEST

Aurorafjäril

En kort och varm vinter gör att fjärilar flyger senare, det visar ny forskning från Stockholms universitet. Att flyga i rätt tid när det finns mat och solvärme kan spela stor roll för en fjärilsarts överlevnad. Klimatförändringarna kan få rytmen i samspelet mellan fjärilar och växter i otakt.

Hör Sandra Stålhandske berätta

Djur och växter som lever i klimat där det är stor skillnad mellan årstiderna måste anpassa sina livscykler så att de klarar en kall vinter och kan utnyttja överflödet av mat under sommaren. Därför sker vissa förändringar med årstiderna, till exempel flyger flyttfåglar norrut om våren, fjärilar vaknar ur sin vintervila och börjar flyga, och på hösten ändrar löven färg. Sedan tidigare vet man att en varm vår får fjärilar att utvecklas tidigare, men nu visar en ny studie att också vintern spelar roll.

– En varm vinter kan faktiskt försena när fjärilarna börjar flyga på våren. När en varm vår gör att fjärilarna flyger tidigare har en varm vinter precis motsatt effekt, säger Sandra Stålhandske, doktor i zoologi vid Stockholms universitet och en av forskarna bakom studien.

En teori som kan förklara varför utvecklingen försenas av en mild vinter är att det är farligt att luras av några varma veckor i februari eller mars och utvecklas för tidigt. Därför kan det finnas en säkerhetsmekanism i fjärilspuppan som först behöver registrera ordentlig kyla för att senare sätta igång utvecklingen. Men det kan också vara så att fjärilen är tidsstyrd för att flyga samtidigt som blommorna den är beroende av slår ut, och att den tidsmatchningen störs.

Sandra Stålhandske och hennes forskarkollegor har tittat på aurorafjäril, rapsfjäril, tosteblåvinge, smultronvisslare och grönsnabbvinge i studien. De har använt sig av data från medborgarforskning från både Sverige och Storbritannien. I Sverige handlar det om vanliga privatpersoner som rapporterar in sina iakttagelser från skog och mark till www.artportalen.se

I Storbritannien görs en särskild satsning på volontärer som rapporterar kring fjärilar.

­– Det var stor skillnad mellan Storbritannien och Sverige. Vi ser att en kort vinter saktar ner, men när den blir längre och kallare spelar den mindre roll. Här i Sverige är det så kalla vintrar att det bara är våren som spelar roll för när fjärilarna flyger.

Vintrarna kan få större betydelse för fjärilarna i Sverige, eftersom forskarna vet att det är vintrarna som påverkas mest av den globala uppvärmningen. Och om fjärilar flyger senare eller tidigare spelar roll som en signal för de klimatförändringar som sker. Om man bara skulle se på effekten av temperatur på våren på när fjärilarna flyger skulle man alltså göra en felbedömning. Klimatförändringen medför både varmare vintrar och vårar och båda dessa påverkar fjärilar

– Det är många arter som är beroende av andra arter. Fjärilarna är beroende av sina värdväxter, som larverna äter, och man kan tänka sig att blommor och fjärilar är känsliga för olika signaler. Den här vinter-effekten är kanske inte samma i fjäril och blomma, och det kan leda till problem i framtiden, säger Sandra Stålhandske.

Kontakt:

Sandra Stålhandske, doktor i zoologi, telefon 073-702 22 22, e-post sandra.stalhandske@zoologi.su.se

Stockholms universitets presstjänst, telefon 08-16 40 90, e-post press@su.se

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.

Hos oss är drygt 64 000 studenter, 1 700 doktorander och 5 000 medarbetare verksamma inom det naturvetenskaplig och humanvetenskapliga området. www.su.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera