This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Pressmeddelande -

Flest antagna till Stockholms universitet

Idag den 6 augusti publicerades resultatet av det andra urvalet inför höstterminen 2013. Till Stockholms universitet är det 29 875 antagna vilket är en ökning med cirka 13 procent jämfört med föregående höst. Detta trots en minskning på två procent totalt sett för hela landet.

– Det är imponerande ökning av antagningen med tanke på att det för hela landet totalt är en minskning med nästan två procent. Stockholms universitet svarar för 12 procent av alla antagna i Sverige, säger Peter Wretling, chef vid Sektionen för antagning och högskoleprov, Stockholms universitet.

Näst flest antagna är det till Uppsala (24 821), Umeå (22 821), Göteborg (21 117) och Lund (18 581).

Många reserver till populära utbildningar
De program som haft många sökande och som har flest reserver är Juristprogrammet (över 2000) samt till Psykologprogrammet (över 1000) och till Kandidatprogrammet i företagsekonomi (över 1000). För lärarutbildningarna är det nästan uteslutande fler reserver i år jämfört med till höstterminen 2012. I vissa fall nästan en fördubbling av antalet reserver, vilket tyder på ett ökat intresse för lärarutbildningarna.

Ett stort antal kurser har fler än hundra reserver. Flest reserver har Företagsekonomi I med nästan 2500 reserver och Psykologi I med cirka 2000 reserver.

Det går fortfarande bra att anmäla sig till ett stort antal utbildningar där det finns lediga platser. Detta görs på www.antagning.se.

Ämnen

Taggar


Stockholms universitet är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. Hos oss är fler än 60 000 studenter, 1800 doktorander och 5000 medarbetare verksamma inom det naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga området. En relation med Stockholms universitet är meriterande oavsett om du är student, forskare eller intressent. Hos oss ger utbildning och forskning resultat. www.su.se

Presskontakt