Skip to main content

Forskare vill täppa till luckor i EU:s kemikaliereglering

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2015 07:29 CET

Vi exponeras dagligen för ett stort antal kemikalier via kläder, elektronik, leksaker, och köksredskap. EU:s reglering av kemikalier är inte tillräcklig för att skydda människors hälsa och miljön, visar en ny avhandling vid Stockholms universitet. Forskare har utvecklat en metod som ska underlätta kopplingen mellan forskning och lagstiftning.

– Som konsumenter ska vi kunna förvänta oss att de produkter som finns på marknaden är säkra. Regleringen av kemikalier i konsumentprodukter behöver stärkas, och för det behöver forskningsresultat användas bättre, säger Linda Molander, nybliven doktor i tillämpad miljövetenskap vid Stockholms universitet

Avhandlingen visar att många kemikalier med identifierat eller potentiellt farliga egenskaper tillåts i vardagliga produkter. Kemikalierna kan innebära en risk för människors hälsa eller för miljön. Till exempel gäller inte förbuden för så kallade särskilt farliga ämnen för importerade varor, trots att en stor andel av det vi köper har producerats utanför EU.

– För många saker vi konsumerar, till exempel kläder, skor, möbler och plastartiklar är EU:s kemikalielagstiftning Reach den enda regleringen. Därför är det viktigt att den fungerar som ett effektivt skyddsnät, säger Linda Molander.

Beslut om att förbjuda eller begränsa kemikalier grundas på om de bedöms utgöra en risk för människors hälsa eller för miljön. När myndigheter och tillverkare utför riskbedömningar ges toxicitetsstudier som utförts enligt standardiserade riktlinjer ofta större vikt än forskningsstudier som inte följer sådana riktlinjer. Detta har mött kritik från forskare och andra experter som menar att forskningsstudier kan bidra med värdefull information, särskilt vad gäller identifiering av hormonstörande ämnen.

– I standardstudierna studeras endast ett fåtal hormonstörande effekter. Användningen av all tillgänglig information är därför avgörande för att vi ska kunna identifiera, riskbedöma och reglera farliga kemikalier på ett systematiskt och tillförlitligt sätt, säger Linda Molander.

Forskarna har därför föreslagit en metod för hur studier som inte följer standarden ska kunna utvärderas, och användas i större utsträckning, för att bidra med värdefull information om miljö- och hälsorisker.

– Vi har tagit fram en metod för att bedöma hur tillförlitlig och relevant en studie är för att dra slutsatser om en kemikalies hälsorisker, oavsett om den är utförd enligt någon riktlinje eller inte. Syftet är att fylla informationsluckor i bedömningen av kemikaliers hälsorisker, och på så vis bidra till bättre underlag för reglering av farliga kemikalier i vår vardag, säger Linda Molander.

För ytterligare information:
Linda Molander, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi, ACES, Stockholms universitet. E-post: Linda.Molander@aces.su.se Tfn: 08-16 40 18

Länk till avhandlingen
Metoden för utvärdering av toxicitetsstudier finns tillgänglig på www.scirap.org

Stockholms universitet är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. Hos oss är fler än 60 000 studenter, 1800 doktorander och 5000 medarbetare verksamma inom det naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga området. En relation med Stockholms universitet är meriterande oavsett om du är student, forskare eller intressent. Hos oss ger utbildning och forskning resultat. www.su.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.