Skip to main content

Från förintelsen till genusnormer – bredd i nya avhandlingar från Stockholms universitet

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2014 12:02 CEST

Förintelsen utmanade den franska självbilden efter kriget
Den franska efterkrigstida patriotismen lämnade dåligt med utrymme för diskussion om förintelsen. När offren hedrades tonades Vichyregimens skuld ner. I en studie skissar forskningen en ny bild av hur medvetenheten kring förintelsen växte fram i Frankrike. Förintelsen som historisk berättelse utmanade även den franska motviljan att göra skillnad mellan franska medborgare utifrån religion och etnicitet.
Länk till webbartikel

Kontakt: Johannes Heuman, Historiska institutionen vid Stockholms universitet, mobil 0730- 57 65 06, e-post:
johannes.heuman@historia.su.se

Rättigheter kränks vid tvångsvård av psykiskt sjuka
Lagstiftningen om tvångsvård av psykiskt sjuka brister i hänsyn till grundläggande rättigheter och rättsprinciper. Särbehandlingen av psykiskt sjuka motiveras mot bakgrund av föreställningar om dels psykiskt sjuka människors beslutsförmåga, dels risken för att dessa människor begår allvarliga brott. Den särbehandling psykiskt sjuka utsätts för i vården bör ifrågasättas hävdar Moa Kindström Dahlin i sin avhandling i offentlig rätt.
Länk till webbartikel

Kontakt: Moa Kindström-Dahlin, Juridiska institutionen vid Stockholms universitet, mobil 0732-55 34 54, e-post: moa.kindstrom-dahlin@juridicum.su.se

Att förklara elevers teaterkunnande
Lärare behöver kunna förklara vilka förmågor eleverna ska utveckla. Det kunnande som utvecklas behöver artikuleras i ett ämnesdidaktiskt språk. Studien undersöker vad en gestaltande förmåga kan innebära när teater blivit ett ämne inom gymnasieskolan.
Länk till webbartikel
Kontakt: Pernilla Ahlstrand, Centrum för de humanistiska ämnenas didaktik vid Stockholms universitet, mobil 0701-43 82 52, e-post pernilla.ahlstrand@cehum.su.se

Så blev yrkesutbildningen skola
Hur fyllde yrkesskolorna sina praktiker med pedagogiskt innehåll – kom idéerna från arbetet eller från skolan? Studien visar att en långsam process där skolan i stället för arbetet blev mall för hur man tänkte pedagogiskt inom yrkesutbildning blev det till slut möjligt att ta bort dessa praktiker. När yrkesutbildningen flyttade in i gymnasiet 1971 följde prövotiden, produktionen och flitpengen inte med.  Studien är en historisk tillbakablick på de praktiska ungdomsskolorna som var dåtidens statligt reglerade yrkesskolor.
Länk till webbartikel

Kontakt: Åsa Broberg Institutionen för pedagogik och didaktik, mobil 0702-07 52 76, e-post asa.broberg@edu.su.se

Modern, horan och brölhannen: Genusnormer styr vårt drickande
Kvinnors och mäns drickande omgärdas av starka genusnormer. Studiens resultat visar att kvinnor förväntas vara mer ansvarstagande, kontrollerande och omhändertagande än män, som i sin tur antas vara orädda och testa gränser. Män är därmed tillåtna att göra bort sig och förlora kontroll i högre utsträckning än kvinnor. Studien visar även kopplingar mellan unga kvinnors drickande och föreställningar om promiskuitet och risk för sexuella övergrepp.
Länk till webbartikel
Kontakt: Josefin Bernhardsson, Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD) vid Stockholms universitet, mobil 0736-15 62 42, e-post josefin.bernhardsson@sorad.su.se

Stockholms universitet är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. Hos oss är fler än 60 000 studenter, 1800 doktorander och 5000 medarbetare verksamma inom det naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga området. En relation med Stockholms universitet är meriterande oavsett om du är student, forskare eller intressent. Hos oss ger utbildning och forskning resultat. www.su.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy