Skip to main content

Globala marknader hotar världsfisket

Pressmeddelande   •   Mar 17, 2006 09:49 CET

I denna veckas nummer av vetenskapstidskriften Science skriver sex svenska forskare om nya globala marknadskrafter som hotar världsfisket. Tillsammans med australiensiska, kanadensiska och holländska kollegor sätter de ljuset på de mobila fiskeflottor som tillåts plundra fiskeresurser runt om i världen för att mätta en ökande global efterfrågan på fisk.

“Det nya med de mobila plundrarna är att de verkar i en alltmer globaliserad värld, där nya marknader utvecklas så snabbt att lokala regler och lagar inte hinner anpassas till efterfrågan på nya fiskarter”, säger Carl Folke, professor i naturresurshushållning vid Stockholms Universitet och en av svenskarna bakom studien.

Den internationella forskargruppen varnar för mobila plundrare (roving bandits) som tömmer hela fiskebestånd. Det handlar både om kringflyttande fiskeflottor och globala entreprenörer som efterfrågar tidigare outnyttjade arter. Rovfisket leder inte bara till brist på fisk för lokalbefolkningar utan gör även havens ekosystem mer känsliga för olika sorters miljöpåverkan, till exempel klimatförändringar. Idag saknas fungerande styrmedel för dessa internationellt verksamma aktörer.

“Vi ser en oroande utveckling där globala aktörer allt oftare dammsuger haven och helt tömmer dem på nyckelarter som är avgörande för hela ekosystems hälsa”, säger Beatrice Crona, forskare och medförfattare till studien.

Rovfisket leder till att näringsvävarna blir allt glesare, artrikedomen i haven minskar och ekosystemen blir allt mer sårbara för miljöförändringar. Ett exempel på ekosystem som blivit sårbarare är korallrev som i grunden påverkats av rovfiske. I takt med att algätande fiskar som papegojfiskar minskar i antal blir reven allt oftare övervuxna av alger och förstörda. Papegojfiskarna är eftertraktade av restauranger men priset på fisken avspeglar inte deras viktiga roll på reven.

För att bevara viktiga funktioner på reven, som betning av alger, behövs många fler marina reservat där fiskar och andra organismer kan föröka sig i fred. Nuvarande reservat är för små, för få, och för utspridda för att skydda fisket. Men enbart reservat räcker inte för att få bukt med överfisket, menar forskarna. Utan nytänkande kommer havens ekosystem fortsätta att förändras i grunden med omfattande sociala och ekonomiska effekter som följd.

”Det behövs inte bara tydligare lokala äganderätter, reservat, fiskelicenser och fiskestopp, utan också nya reformer som reglerar marknaden och en mer flexibel naturvård som snabbt kan svara på förändrat fisketryck och miljöpåverkan” säger Magnus Nyström, också han forskare och medförfattare till studien.

För pressbilder på algöverväxta och förstörda korallrev, kontakta Ellika Hermansson Török: 08-611 32 10, 0708-89 99 95, ellika@albaeco.com

För mer information kontakta:

Beatrice Crona, Centrum för tvärvetenskaplig miljöforskning och institutionen för systemekologi, Stockholms universitet, tel: 08-16 17 48, mob: 0706-82 83 60, e-post : beatrice@ecology.su.se

Magnus Nyström, Centrum för tvärvetenskaplig miljöforskning och institutionen för systemekologi, Stockholms universitet, tel: 08-16 44 86, mob: 0703-39 70 50, e-post: magnusn@ecology.su.se

Presskontakt: Ellika Hermansson Török, Albaeco: 08-611 32 10, 0708-89 99 95, ellika@albaeco.com

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera