Skip to main content

Grön urbanism i fokus för nytt universitetsområde i Albano

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2009 13:03 CET

Stockholms universitet har ett stort behov av nya lokaler för forskning och utbildning. Ett nytt förslag för det framtida Albano har presenterats i Stockholms stadsbyggnadsnämnd. Universitetet planerar för en första byggnadsetapp på 40 000 kvadratmeter. Målet är en grön, kreativ, multifunktionell miljö som inte enbart lever under terminerna.

Sedan mitten av 1990-talet har Akademiska Hus, Stockholms universitet och Kungliga Tekniska högskolan (KTH) planerat en expansion inom det tidigare utvecklingsområdet Albano, beläget norr om KTH och Albanova. Albanotomten - som idag övervägande består av tidigare industrimark - ska utgöra navet i ett område för högre utbildning som bildar en triangel med spetsarna Stockholms universitet - Frescati och KTH med ett ben längs Valhallavägen. Här möjliggörs en ökad samverkan mellan de olika utbildningsinstitutionerna och mellan grundutbildning och forskning.

- Vi har ett växande lokalbehov. Bakom ligger integrationen av lärarutbildningen, men också expansion av utbildning och forskning samt ambitionen att samla universitetet i Frescati. I detta inryms bland annat nya lokaler för Matematikcentrum, Ekonomicentrum och Stockholm Resilience Center, säger Ann-Caroline Nordström, förvaltningschef vid Stockholms universitet.

Enligt förslaget ska stadsdelen präglas av "grön urbanism", det vill säga en urban miljö med gröna stråk som naturliga och återkommande inslag. Det nya Albano ska bestå av ett varierat landskap i olika nivåer som är en öppen mötesplats för olika individer och sammanhang - till exempel restauranger och andra näringsidkare. Även företag som drivs i nära anslutning till forskning och utbildning ska, enligt förslaget, ha verksamhet i området. Student- och forskarbostäder ingår också i projektet.

Två arkitektkontor - BSK Arkitekter AB i Stockholm och Christensen & Co Architects i Köpenhamn - arbetar tillsammans med ett förslag där visionen är att universitetet ingår i ett akademiskt nav för utbildning och forskning tillsammans med KTH.

- Exploateringen av Albanoområdet kommer att leda till att KTH, Stockholms universitet och Karolinska Institutet ytterligare binds samman. Stockholm kommer ytterligare att accentueras som en av Europas främsta akademiska miljöer. Även om Stockholms universitet kommer att ta huvuddelen av Albanoområdet i anspråk kommer delar av KTH att rymmas inom området, säger Anders Lundgren, förvaltningschef på KTH.

- Albano ger nya möjligheter att expandera högre utbildning och forskning i Stockholm, vilket förbättrar förutsättningarna för Stockholm och Sverige att utvecklas som en kunskapsnation i världsklass, säger Sten Wetterblad, regiondirektör för Akademiska Hus.

Förslaget till detaljplan över området ska ställas ut under den senare hälften av våren 2009. Vid ett godkännande av detaljplanen kommer byggstart att ske i slutet av 2010. Byggnationen beräknas bli klar 2014.

För ytterligare information:
Ann-Caroline Nordström, förvaltningschef, Stockholms universitet, tfn 08-16 2273, e-post fc@adm.su.se
Sten Wetterblad, regiondirektör på Akademiska Hus, tfn 08-685 75 03, mobil 070-209 13 49, e-post sten.wetterblad@akademiskahus.se
Anders Lundgren, förvaltningschef KTH, tfn 08-790 72 22, mobil 070-5937699 e-post, alund@kth.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.