Skip to main content

Grönt ljus för Albano välkommet besked

Pressmeddelande   •   Apr 09, 2015 14:38 CEST

Mark- och miljööverdomstolen har idag sagt ja till det nya universitetsområdet Albano. Domen fastställer Stockholms stads beslut om detaljplan för Albano. Domen kan inte överklagas och byggstarten planeras till nästa år.

Mark- och miljööverdomstolen fastställer beslutet i kommunfullmäktige i Stockholms kommun av den 17 december 2012. Därmed vinner detaljplanen för Albano laga kraft. En tretton år lång planprocess är till ända och både Stockholms universitet och KTH kan se fram emot nya och ändamålsenliga lokaler i Albano, anpassade till dagens krav på moderna lärandemiljöer.

Planen har sedan beslutet i fullmäktige 2012 överklagats i flera instanser. Mark- och miljööverdomstolen ändrar nu slutgiltigt Mark- och miljödomstolens dom från juni 2014 där stadens beslut om detaljplanen upphävdes.

Förutom 100 000 kvm lokaler för utbildning och forskning planeras för cirka 1 000 student- och forskarbostäder (50 000 kvm).

– Det är ett efterlängtat besked vid Stockholms universitet att Mark- och miljööverdomstolen beslutat godkänna detaljplanen för Albano. Nu kan vi på allvar påbörja arbetet att skapa ett nytt universitetsområde. Det behövs för att kunna utveckla och expandera både vår forskning och vår utbildning, säger rektor Astrid Söderbergh Widding.

– Ett positivt besked! Det här innebär att vi kan knyta universitetsområdena närmare varandra, skapa synergieffekter på sikt och stärka såväl KTH:s som de övriga universitetens utveckling. Men det är också viktigt för hela Stockholmsregionens utveckling som en motor för innovation, nydanande forskning och kompetens, säger Peter Gudmundson, KTH:s rektor.

Mark- och Miljööverdomstolens utslag innebär att projekteringsarbetet kan ta ny fart inför byggstart nästa år.

– Nu ser vi fram emot en intensiv tid då vi slutligen ska utforma planlösningar, inredning och utrustning enligt de krav man kan ställa på moderna universitetslokaler, säger Joakim Malmström, universitetsdirektör vid Stockholms universitet. Vi erbjuder utbildning och forskning med hög kvalitet och mångfald, det ska även gälla våra arbetsplatser, mötesplatser och undervisningslokaler.

Domen kan inte överklagas.

Bakgrund

Stockholms universitet och KTH växer och utvecklas. Därför har de båda universiteten tillsammans med Stockholms stad och Akademiska Hus sedan år 2002 planerat för nya lokaler på både kort och lång sikt i Albano. Området är den sista stora markreserv som finns tillgänglig för en sammanhängande utveckling av huvudstadsuniversiteten.

Albano blir en plats för forskning och högre utbildning med utvecklade förutsättningar för de möten och samarbeten över ämnes- och institutionsgränser som är del av en modern utbildnings- och forskningsmiljö.

Idag består Albano av en grusplan mellan Roslagsbanans banvall och Roslagsvägen i höjd med Kräftriket.

Stockholms universitet har för närvarande permanenta och tillfälliga lokaler i Frescati, Kräftriket, AlbaNova och vid Sveaplan.

Aktörer

Planägare: Stockholms stad

Byggherre: Akademiska Hus (universitetslokalerna), Svenska Bostäder (student- och forskarbostäderna)

Hyresgäster: Stockholms universitet och KTH

Arkitekter: BSK Arkitekter, Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB, Christensen och Co Architects (DK)

su.se/albano

Stockholms universitet är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. Hos oss är fler än 60 000 studenter, 1800 doktorander och 5000 medarbetare verksamma inom det naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga området. En relation med Stockholms universitet är meriterande oavsett om du är student, forskare eller intressent. Hos oss ger utbildning och forskning resultat. www.su.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.