Skip to main content

Hearing på Stockholms universitet: Hemligt och farligt – om polisens informatörer

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2010 11:33 CET

Sedan mitten av 1990-talet tar svensk polis hjälp av privatpersoner i arbetet med att bekämpa grov brottslighet. Både informatörerna och deras hanterare inom polisen agerar i gränslandet mellan lagligt och olagligt. För att belysa frågan arrangerar Kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet den 17 november en hearing om polisinformatörer. I hearingen medverkar domare, advokater, åklagare, poliser och informatörer.

Verksamheten med informatörer sker i organiserad form men är i stort sett oreglerad. På senare tid har några uppmärksammade fall startat en diskussion om vilka problem och fördelar informatörsverksamheten för med sig. Vilka blir konsekvenserna för rättssäkerheten och för informatörerna själva? Det ska representanterna för olika delar av rättsväsendet diskutera.

– Verksamheten med informatörer finns officiellt inte. Deras roll hemlighålls i förundersökningar och vid rättegångar. Domare, nämndemän, de åtalade och deras advokater – ingen får reda på informatörernas existens. Frågan är vad det innebär att väsentlig bevisning på detta sätt undanhålls domstolarna, säger docent Magnus Hörnqvist på Kriminologiska institutionen, en av initiativtagarna till hearingen.

En annan rättsäkerhetsfråga rör gränsen mellan underrättelse och brottsprovokation. Även om syftet ursprungligen är att samla information dras informatörerna lätt in i regelrätt brottslig verksamhet, som underförstått sanktioneras så länge den sker i det fördolda. Det finns även uppgifter om att personer som avslöjats har skadats allvarligt.

Hearingens panel består av advokat Peter Althin, advokat Johan Eriksson, statsåklagare Nils-Eric Schultz och författaren och journalisten Dick Sundevall.

Representanter för medierna är välkomna att närvara vid hearingen.

Tid: 17 november kl 15.00 – 18.00
Plats: G-salen, Arrheniuslaboratorierna, Frescati 

PROGRAM
15.05–15.15 Statsåklagare Nils-Eric Schultz inleder: Varför denna hearing?

Del 1
Rättssäkerhet: undanhållande av bevisning
15.15–15.45 Historier och vittnesmål
Advokat Peter Althin och journalist Dick Sundevall berättar om hur informatörsverksamheten fungerar i praktiken och vad det innebär för rättsprocessen.
15.45–16.20 Frågor från publiken
Tid avsatt för representanter för polismyndigheterna att ge sitt perspektiv.

Del 2
Livet som informatör: vad händer sen?
16.40–17.20 Historier och vittnesmål
Advokat Johan Eriksson och statsåklagare Nils-Eric Schultz berättar om konkreta fall, några kända och några okända. Den avslöjade f d polisinformatören Peter Rätz medverkar via telefon från annat land.
17.20–17.50 Frågor från publiken
17.50–18.00  Avslutande synpunkter

Evenemanget modereras av professor Eva Tiby och docent Magnus Hörnqvist, Kriminologiska institutionen.

Ytterligare information
Docent Magnus Hörnqvist, Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet
Tel 08-16 29 41
Mobil 0704-16 35 74
E-post magnus.hornqvist@criminology.su.se
www.criminology.su.se

Universitetet i huvudstaden – utbildning och forskning på högsta nivå där öppna sinnen möts och utvecklas. Universitetet deltar i regionala, nationella och internationella samarbeten, i debatt och i samhällsutveckling. Här är mer än 50 000 studenter och 6 000 medarbetare verksamma inom humaniora, juridik, naturvetenskap och samhällsvetenskap.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera