Skip to main content

Heliga bilder i Bysans en telefon till Gud

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2005 14:33 CET

Idéer hos 300-talets kyrkofäder om Guds transcendens (Gud som något utomjordiskt ogripbart) och Guds immanens (Gud som knuten till jordiskt liv) är kopplade till 1300-talets bilder, dvs. dogmer i tidigkristen tradition blottas i bild först tusen år senare. Det visar konstvetaren Anne Karahan i sin nyligen framlagda avhandling vid universitetet.

Anne Karahan bevisar att det utomjordiska manifesteras genom meta-bilder och paradoxer såsom ljusfenomen, briljans, mönster och geometriska former, medan det jordiskt fattbara framställs genom narration och heliga personer. Relationen i bild mellan transcendens (Fader, Son och helig ande) och immanens (Gud som inkarnerad i Kristus) betraktas utifrån hur gudomlig konstitution (teologi) och gudomlig aktion (ekonomi) är dogmatiskt kopplade. Hon visar att kyrkofädernas idévärld reflekteras i de heliga bysantinska bilderna genom färg, form, balans, rörelse, tid, ljus och rum. Bilden/ikonen kan jämföras med ett gudomligt mörker som möjliggör direkt kommunikation med Gud.

Avhandlingen spänner över såväl konstvetenskap, teologi som filosofi. Den är av stort intresse, såväl nationellt som internationellt, för tolkningen och förståelsen av de heliga bysantinska bildernas estetik.

Doktorsavhandlingens titel: Byzantine holy images and the issue of transcendence and immanence. The theological background of the Late Byzantine Palaiologan iconography and aesthetics of the Chora church, Istanbul

Anne Karahan kan nås på tfn 08-661 50 07 eller 070-662 40 75 eller e-post anne.karahan@spray.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera