Skip to main content

Hur använder unga nätet för att tala om sådant som känns svårt?

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2009 09:20 CEST

Pedagogiska institutionen på Stockholms universitet har nyligen startat ett forskningsprojekt som söker kunskap om barns och ungas sätt att använda sajter online för stöd och reflektion inom teman som berör genus och sexualitet. Forskning inom projektet görs i samarbete med killfrågor.setjejzonen.se och UMO.se. Projektet finansieras av KK-stiftelsen och är en del i deras satsning om forskning kring unga nätkulturer.

Forskningsprojektet "Att uttrycka det svåra online. Om ungas sätt att ta det virtuella rummet i anspråk i samtal om den egna livssituationen" syftar till att ge kunskap om hur barn och unga använder sajter online (killfrågor.setjejzonen.se, UMO.se) som erbjuder stöd och möjlighet till reflektion kring frågor eller företeelser om sex, samlevnad, kvinnligt eller manligt som kan vara svåra att ta upp i andra sammanhang. 

Internet som kulturell arena för sociala samspel är en digital miljö där barn och unga kan kommunicera det vetande om livet och verkligheten som de hämtar in i ett samhälle i social och kulturell förändring. 

- Ett nytt sätt att möta barn och unga i denna utveckling är att skapa sajter där de får möjlighet att reflektera eller diskutera tankar och åsikter i förhållande till den egna livssituationen snarare än att möta dem med förbud. Hur dessa former av nätkulturer på bästa sätt kan tillgodose ungas behov idag är en fråga som är aktuell och behöver forskas kring, säger Cecilia Löfberg, Pedagogiska institutionen, som leder projektet. 

Hur utvecklas den här typen av forum? Hur bidrar det till en komplex verklighet där unga på olika sätt söker sina egna vägar? Hur uttrycks, konstrueras, normaliseras och eventuellt demaskeras maskulinitet, femininitet och sexualitet i dessa nätkulturer? Hur kan de organiseras och användas för att bidra till ungas behov av kontakter med vuxenvärlden via digitala miljöer? Dessa är de centrala frågor som forskningsprojektet kommer att behandla. 

- Vi vill ta reda på vilka möjligheter och begränsningar webbtjänster/forum har för ändamålet att vägleda och hjälpa unga i frågor som rör den egna könsidentiteten och sexualiteten och även vilka metoder/strategier och förhållningssätt online som bör utvecklas för att leva upp till ungas behov av hjälp, stöd och reflektion kring specifika frågor, säger Cecilia Löfberg. 

Projektet startade den 1 april 2009 och pågår fram till den 30 juni 2012. 

Ytterligare information 
Cecilia Löfberg, Pedagogiska institutionen, tfn 08-16 3971, 0707-282846, e-postcecilia@ped.su.se 

Bild på Cecilia Löfberg kan laddas ner på http://www.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=5918&a=55190

 

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.