Skip to main content

Ingen utredning av professor Tiina Rosenbergs bok "Byxbegär"

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2005 17:23 CEST

Vid Humanistiska fakultetsnämndens sammanträde vid Stockholms universitet idag fattades beslut att inte vidare utreda de anklagelser om plagiat som framförts mot professor Tiina Rosenberg.

Enligt universitetets riktlinjer för hantering av frågor om vetenskaplig ohederlighet bör fakultetsnämnden initiera en undersökning om sådan ryktesspridning pågår. I Johan Tralaus artikel i Axess oktober 2005 framförs anklagelse om plagiat i Tiina Rosenbergs bok Byxbegär.

Nämndens förberedande utredning visar att Rosenberg på sidan 12 refererar till Dekkers och van de Pols Kvinnor i manskläder: en avvikande tradition, Europa 1500-1800 som betecknas som ett pionjärarbete och därefter hänvisar fyra gånger i noter till sagda arbete (kap. 1, noterna 10,14 och 17; kap. 2, not 9).

Inför beslutet har nämndens ledamöter tagit del av i sammanhanget relevant material – s 24-25, 80-81 i Tiina Rosenbergs bok Byxbegär (2000), s 64-71 i den svenska översättningen av Rudolf Dekkers och Lotte van de Pols Kvinnor i manskläder (1995), Ingeborg Nordin Hennels recension av Rosenbergs bok i Tidskrift för litteraturvetenskap (2000:2) och Johan Tralaus artikel i Axess oktober 2005, därtill sakkunnigutlåtanden för prövning av ansökan om befordran till professor från professorerna Nina Lykke och Pirkko Koski samt anställningsberedningens protokoll 19.5 2005.

– Min bedömning är att det referenssystem som Rosenberg använder här, i ett refererande bakgrundskapitel följt av analyser vilka utgör bokens huvuddel, inte är tillräckligt för att plagiat kan anses föreligga. Hennes avsikt har inte varit att använda sig av Dekkers och van de Pols material på ett otillbörligt sätt, säger Kerstin Dahlbäck, dekanus vid Humanistiska fakultetsnämnden.

För ytterligare information:
Kerstin Dahlbäck, dekanus vid Humanistiska fakulteten, tfn 08-16 34 38, mobil 070-777 47 63, e-post Kerstin.Dahlback@littvet.su.se

Nedanstående ledamöter sitter i Humanistiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet:
Professor Kerstin Dahlbäck, dekanus, Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria.
Professor Gunnar Svensson, prodekanus. Filosofiska institutionen.
Professor Hans Aili, Institutionen för franska, italienska och klassiska språk och Institutionen för orientaliska språk.
Professor Anders Berge, Historiska institutionen.
Professor Per-Arne Bodin, Slaviska institutionen.
Professor Jan Ekecrantz, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation.
Professor Lars Fant, Institutionen för spanska, portugisiska och Latinamerikastudier.
Forskarassistent Gunnel Ekroth, Institutionen för arkeologi och antikens kultur.
Universitetslektor Christina Hellman, Institutionen för lingvistik.
Professor Astrid Söderbergh Widding, Filmvetenskapliga institutionen.
Professor Boel Westin, Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria.
Universitetslektor Margareta Östman, Institutionen för franska, italienska och klassiska språk.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.