Skip to main content

Iskall polarforskare rykande het i akademin

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2014 14:03 CEST

Örjan Gustafsson på expedition 2008. Foto Jorian Vonk.

Nyss hemkommen från första etappen av polarforskningsexpeditionen Swerus-C3 blir nu Örjan Gustafsson invald som ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien. Den 18 september pratar Örjan live om sin forskning i den akademiska talkshowen Crosstalks.

I Crosstalks deltar Örjan Gustafsson i ett samtal om polarexpeditionen kopplat till vilka möjligheter och utmaningar som följer med fältstudier. Sändningen visas den 18 september kl. 17 på crosstalks.tv
Intervju inför sändningen om att observationer i fält är en nyckel för att kunna förutse framtida klimatförändringar.  

Mer internationellt fokus blir det nästa vecka då Örjan är en av talarna på Europaparlamentets seminarium ”Growing Irreversible Climate Change and the EU’s Paris 2015 Commitments” den 24 september.

Örjan ledde den första etappen av forskningsexpeditionen Swerus-C3 som syftade till att undersöka kopplingarna mellan klimat, kryosfär (de delar av jordens yta där vatten har fast form) och frisättning av kol från sedimenten. Expeditionen genomförs i närmare 100 dagar i Norra ishavet, med den svenska isbrytaren Oden, och avslutas i Tromsö den 4 oktober.
Intervju innan avresan om förväntningarna inför expeditionen.

Om forskningen
Örjans forskning har två huvudsakliga inriktningar: studier av det frigjorda kolet från tinande arktisk permafrost och dess samspel med klimatet, samt studier av aerosoler (en blandning av små partiklar och gas, till exempel luftföroreningar) i bruna moln över södra och östra Asien. Genom studierna av aerosoler har man kunnat karakterisera utsläppskällorna till de bruna molnen och deras relativa storlek vilket har stor betydelse för hur motåtgärder mot de olika utsläppskällorna ska prioritera.

Örjan Gustafsson är professor i biogeokemi vid Institutionen för tillämpad miljövetenskap, Stockholms universitet. Det är i klassen Geovetenskaper han valts in som svensk ledamot i Kungliga Vetenskapsakademien.

Kontakt
Örjan Gustafsson, professor, Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM), tfn 08- 74 73 17, e-post orjan.gustafsson@itm.su.se

Stockholms universitet är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. Hos oss är fler än 60 000 studenter, 1800 doktorander och 5000 medarbetare verksamma inom det naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga området. En relation med Stockholms universitet är meriterande oavsett om du är student, forskare eller intressent. Hos oss ger utbildning och forskning resultat. www.su.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy