Skip to main content

Livet hänger på sköra proteintrådar

Pressmeddelande   •   Jun 25, 2003 10:56 CEST

Proteinerna aktin och myosin finns i alla våra celler och ingår i en struktur som kallas mikrofilamentsystemet. Trots att det är länge sedan aktin och myosin upptäcktes så vet vi fortfarande inte exakt hur det går till när dessa två proteiner samspelar för att åstadkomma kontraktion i muskelcellerna eller för att generera rörelse i andra typer av celler. Maria Nyåkern Meazza har i sin avhandling i cellbiologi som hon nyligen lagt fram vid Stockholms universitet visat dels hur aktinfilamenten sätts ihop (assembly) samt vilka mekanismer som finns för att reglera denna process. Hon beskriver nya funktioner hos två av de proteiner som är inblandade i kontrollen och organisationen av mikrofilamentsystemet.

Mikrofilamentsystemet består till den största delen av trådar av aktin, s.k. aktinfilament som utgör stommen i det kraftalstrande maskineriet som gör att cellen kan röra sig. Många av de komponenter som kontrollerar aktinfilamenten är produkter av s.k. protooncogener, dvs. gener som om de förändras kan ge upphov till proteiner som omvandlar cellen till en cancercell med ett helt förändrat rörelsebeteende och tillväxt- och förökningshastighet. Tropomyosin och gelsolin är två proteiner som reglerar omsättningen av aktinfilament i cellen. Syftet med forskningen är att klargöra vilken betydelse tropomyosin och gelsolin har för regleringen av det aktin-baserade mikrofilamentsystemet och hur detta är förändrat hos cancerceller. Denna forskning kan därmed bidra till en ökad förståelse för de processer som styr förändringen av normala celler till cancerceller.

Doktorsavhandlingens titel: Assembly of actin filaments. On the roles of tropomyosin and gelsolin

Maria Nyåkern Meazza kan nås på 070-666 72 32, maria@cellbio.su.se

Maria Nyåkern Meazza kommer att medverka i Forskardagarna 16 –18 oktober.

Presskontakt Stockholms Universitet: Agneta Paulsson
agneta.paulsson@eks.su.se
Tel: 08-16 22 56
Mobil: 070-696 65 15

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.