Dissektion av östersjöfisk. Foto: Östersjöcentrum
Dissektion av östersjöfisk. Foto: Östersjöcentrum

Pressmeddelande -

Många okända kemikalier i Östersjön

Nya kemikalier upptäcks inte i analyser av fisk i Östersjön, det visar en studie från Institutionen för Miljövetenskap och Analytisk kemi vid Stockholms universitet. Anledningen är att man väljer att titta efter de kemikalier som man redan känner till, och som till stor del redan är reglerade genom lagstiftningen. Många giftiga kemikalier som inte är förbjudna missas därför i miljöövervakningen. Studien publiceras nu i tidskriften Environmental Science.

Forskarna har gått igenom data från forskningsrapporter och miljöövervakning från åren 2000–2012 för att se vilka kemikalier som har analyserats i östersjöfisk.

– Vi fann att det till stor del är redan välkända kemikalier som analyseras, om och om igen. De kemikalier som analyseras i östersjöfisk är dessutom till allra största del redan reglerade på något vis, genom exempelvis EU:s kemikalielagstiftning REACH, Stockholmskonventionen för långlivade substanser eller EU:s Vattendirektiv, säger Anna Sobek, Institutionen för Miljövetenskap och Analytisk kemi, Stockholms universitet.

Analyser av kemikalier i miljön är kostsamma och tidskrävande, därför behöver man göra en prioritering av vilka kemikalier som ska analyseras.

– Vår studie visar att det finns en tendens att prioritera dessa kemikalier just för att de redan tidigare är analyserade och utgör en känd risk för miljö och människa. Trots att det finns goda argument för att samhället bör övervaka dessa kemikalier, innebär en sådan prioritering samtidigt att vi saknar viktig kunskap om nya toxiska kemikalier som finns i miljön, säger Anna Sobek, Institutionen för Miljövetenskap och Analytisk kemi, Stockholms universitet.

Författare till studien ”The dilemma in prioritizing chemicals for environmental analysis: known versus unknown hazards” är Anna Sobek, Sofia Bejgarn, Christina Rudén och Magnus Breitholtz, alla forskare vid Institutionen för Miljövetenskap och Analytisk kemi, Stockholms universitet.

Studien finns att läsa här: http://pubs.rsc.org/en/journals/articlecollectionlanding?sercode=em&themeid=78ab3a27-bd51-41c6-b40b-60bf6a62578f

Länk till artikeln i Environmental Science:http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2016/EM/C6EM00163G#!divAbstract

För ytterligare information

Anna Sobek, Institutionen för Miljövetenskap och Analytisk kemi (ACES), Stockholms universitet, tfn 08 674 72 30, mobil 0702-63 34 58, e-post anna.sobek@aces.su.se

Ämnen

Taggar

Regioner


Stockholms universitet är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. Hos oss är fler än 60 000 studenter, 1800 doktorander och 5000 medarbetare verksamma inom det naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga området. En relation med Stockholms universitet är meriterande oavsett om du är student, forskare eller intressent. Hos oss ger utbildning och forskning resultat. www.su.se

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 08-16 40 90

Relaterat material