Skip to main content

Mångfald av arter viktigt för ett fungerande Östersjö-ekosystem

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2010 13:07 CET

En artrik bottenfauna gör att mer näring från sedimenterande algblomningar förs vidare upp i näringskedjan. Även främmande arter bidrar till ett effektivare upptag av näringsämnen. Detta innebär att mer näring blir tillgänglig för fisk istället för att brytas ned till närsalter (t.ex ammonium) av bakterier i sedimentet. Det visar Agnes Karlson i en doktorsavhandling som läggs fram inom kort vid Systemekologiska institutionen, Stockholms universitet.

Djuren som lever i Östersjöns djupa bottnar, musslor och små kräftdjur, livnär sig främst av nedsjunkande organiskt material från algblomningar. Genom att äta av algrester i sedimentet och samtidigt själva vara bytesdjur för fisk, till exempel torsk och strömming, utgör de en länk mellan sedimenterat organisk material och fiskproduktion.

Djursamhället på botten förändras till följd av övergödningen genom att känsliga arter försvinner från områden med syrefattiga bottnar, medan tåliga arter ökar i antal. En minskning av antalet arter innebär att utnyttjandet av blomningsmaterialet blir mindre effektivt eftersom vi har sett att de olika arterna kompletterar varandra beträffande födostrategier. Det innebär att artrika bottnar kan föra vidare mer näring från alger eller cyanobakterier upp i näringskedjan än artfattiga bottnar.

På senare år har många nya arter etablerat sig i Östersjön, bland annat en havsborstmask och frågan huruvida detta tillskott påverkar upptag och nedbrytning av alger har gett oväntade resultat.

- Jag har inte sett några tendenser till att den främmande masken konkurrerar med de inhemska arterna om algblomningsmaterial, snarare verkar den bidra till ett ökat resursutnyttjande vilket är positivt för djurens tillväxt, säger Agnes Karlson.

Avhandlingens titel
Benthic use of phytoplankton blooms: uptake, burial and biodiversity effects in a species-poor system.

För ytterligare information
Agnes Karlson, Systemekologiska institutionen, agnes@ecology.su.se, 073-638 6720.

För bild
press@su.se eller 08-16 40 90.
 

Vid Stockholms universitet pågår utbildning och forskning på högsta nivå. Universitetet deltar i regionala, nationella och internationella samarbeten, i debatt och i samhällsutveckling. Här är mer än 50 000 studenter och 6 000 medarbetare verksamma inom humaniora, juridik, naturvetenskap, samhällsvetenskap och lärarutbildning i en miljö där öppna sinnen möts och utvecklas. www.su.se

Vid Stockholms universitet pågår utbildning och forskning på högsta nivå. Universitetet deltar i regionala, nationella och internationella samarbeten, i debatt och i samhällsutveckling. Här är mer än 50 000 studenter och 6 000 medarbetare verksamma inom humaniora, juridik, naturvetenskap, samhällsvetenskap och lärarutbildning i en miljö där öppna sinnen möts och utvecklas.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy