Skip to main content

Män har större chans än kvinnor att få forskningsanslag från FAS

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2012 07:02 CEST

Thor Norström. Foto: Stockholms universitet.

Kvinnliga sökanden har mindre chans än männen att få anslag hos Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap, FAS. Det visar en rapport som presenteras i Läkartidningen idag. Trots en ökning av anslag till kvinnor jämfört med tidigare år hade männen fortfarande 30 procents större chans att få anslag.

– Analyserna pekar på att kvinnornas mindre chans kan förklaras av att deras ansökningar i genomsnitt fått lägre poäng i sakkunniggranskningarna. Detta kan i sin tur förklaras av att de manliga sökandena är mer seniora och därmed har mer erfarenhet av att skriva ansökningar, säger Thor Norström, professor vid Institutet för social forskning (SOFI), Stockholms universitet.

Thor Norström har genomfört analysen på uppdrag av FAS. Analysen är en uppföljning av rapporterade könsskillnader under 2004 och 2005. Vid en jämförelse kan konstateras att könsskillnaden i chansen att få anslag har minskat något men att den fortfarande är till männens fördel. Under åren 2004-2005 hade männen 40 procent större chans än kvinnorna, motsvarande siffra för perioden 2006-2010 var 30 procent.

– Rapportens resultat pekar på vikten av att kontinuerligt följa utvecklingen av skillnader i kön när det gäller forskningsanslag. Konkurrensen om att få anslag från våra forskningsråd är mycket hård. Med tanke på den betydelse anslagen har för forskarkarriären är det viktigt att bedömningsprocessen ger kvinnor och män lika stor chans till anslag, säger Thor Norström.

Länk till artikeln:
http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=18794

För ytterligare information
Thor Norström, professor vid Institutet för social forskning (SOFI), Stockholms universitet, tfn 08-16 2314, mobil 0707- 10 35 71, e-post: thor.norstrom@sofi.su.se

Stockholms universitet är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. Hos oss är fler än 60 000 studenter, 1800 doktorander och 5000 medarbetare verksamma inom det naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga området. En relation med Stockholms universitet är meriterande oavsett om du är student, forskare eller intressent. Hos oss ger utbildning och forskning resultat. www.su.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy