Miljögifter i fokus i nytt svensk-kinesiskt forskningssamarbete

Pressmeddelande -

Miljögifter i fokus i nytt svensk-kinesiskt forskningssamarbete

Forskare från Stockholms universitet och Naturhistoriska riksmuseet får, tillsammans med kinesiska forskare i Shanghai, ett stort anslag för att studera miljögiftsproblematiken i den ekonomiskt starkaste delen av Kina, Yangtzeflodens deltaregion. Det är en region som står för cirka 20 procent av Kinas BNP.

Vetenskapsrådet, Forte och Formas har beslutat att ge 24 miljoner till ett program, där forskare vid Stockholms universitet, Naturhistoriska riksmuseet och Tongjiuniversitetet i Shanghai ska studera hur miljöföroreningar påverkar Yangtzeflodens deltaregion, ett område lika stort som halva Sverige (210 000 kvadratkilometer).

Forskningen ska utveckla ett ramverk för att påvisa miljögifter och riskvärdera dessa i den kraftigt nedsmutsade deltaregionen.
– Vår forskning ska ge underlag till beslutsfattare i Kina och Sverige för att föreslå och genomföra åtgärder som kan påverka människors hälsa, främst genom minskade exponering av gifter i dricksvattnet och i maten, säger Åke Bergman, professor i miljökemi vid Stockholms universitet och huvudansvarig för forskningsprogrammet.

Yangtzeregionen har drygt 90 miljoner invånare, inklusive megastaden Shanghai och är extremt komplex med industri, handel, transporter och jordbruk. Här finns cirka 200 läkemedelstillverkare, en omfattande kemisk industri och demontering av elektronik och även världens största stålverk.

Jordbruk liksom fiskodling använder stora mängder kemikalier. Ris tar upp och ansamlar arsenik, ris som i sin tur används som livsmedel. Dessutom transporterar floderna tungmetaller och organiska miljöföroreningar från uppströms läckage och användning.

–  Inom programmet sätts ett långsiktigt miljökvalitetsprogram upp i regionen. Ingen har tidigare närmat sig uppgiften att på ett strukturerat sätt beskriva och övervaka en så komplex miljö, säger Åke Bergman.
För att kunna förse beslutsfattare med vetenskapligt grundade underlag används avancerad metodik för att identifiera och kvantifiera miljöföroreningar i vatten, jord och sediment. Studier ska också göras av hur djur påverkas av att exponeras för miljöföroreningar. Forskarna ska också studera de ekotoxikologiska effekterna av de komplexa blandningar av miljöföroreningar som förekommer i miljön.

För ytterligare information
Åke Bergman, professor vid Institutionen för material- och miljökemi, Stockholms universitet, tfn 070-644 3861 eller e-post ake.bergman@mmk.su.se.


Ämnen

Taggar

Regioner


Stockholms universitet är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. Hos oss är fler än 60 000 studenter, 1800 doktorander och 5000 medarbetare verksamma inom det naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga området. En relation med Stockholms universitet är meriterande oavsett om du är student, forskare eller intressent. Hos oss ger utbildning och forskning resultat. www.su.se

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 08-16 40 90

Relaterat material