Skip to main content

Nu kan universitetets alla avhandlingar läsas fritt på nätet

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2016 09:15 CET

Stockholms universitet har slutit ett avtal som gör det möjligt att publicera samtliga avhandlingar från universitetet under åren 1906-2003. Det nya avtalet är en lösning som skyddar upphovsrätten, samtidigt som forskningen släpps fri för alla att läsa på universitetsbibliotekets webb.

– Det är glädjande att Stockholms universitetsbibliotek nu kan tillhandahålla universitetets alla avhandlingar digitalt för alla som är intresserade, säger Wilhelm Widmark, överbibliotekarie på Stockholms universitetsbibliotek.

Bakgrunden är att Stockholms universitet för tre år sedan JK-anmäldes för att olovligen tillgängliggjort gamla avhandlingar. Bibliotekets plockade då ner samtliga avhandlingar och JK avslog ett år senare alla ersättningskrav. Nu kan Stockholms universitetsbibliotek istället presentera ett avtal med så kallad avtalslicensverkan mellan Stockholms universitet och organisationer som är medlemmar i upphovsrättsorganisationen Bonus Copyright Access, detta som ett led i Stockholms universitets arbete med den så kallade tredje uppgiften.

Avtalet ger biblioteket möjlighet att tillgängliggöra alla doktorsavhandlingar – omkring 5 700 – framlagda vid universitetet mellan åren 1906 och 2003 på universitetsbibliotekets webbplats.

Rent juridiskt innebär avtalet att universitetet inte behöver skriva individuella avtal med samtliga författare, då den särskilda bestämmelsen om avtalslicens gäller för alla upphovsrättsinnehavare som är verksamma inom området. För den upphovsrättsinnehavare som inte vill omfattas av avtalet, finns en möjlighet att begära att universitetsbiblioteket plockar ner enskilda verk.

– Att synliggöra universitets forskning och samverka med det omgivande samhället ligger helt i linje med den nya forskningspropositionen. Genom avtalet har vi hittat en lösning för detta som också tillvaratar upphovsmännens intressen, säger Wilhelm Widmark.

Fakta
Avtalet gäller från 1 januari 2017 och kommer geografiskt att begränsas till besök från datorer med svensk IP-adress. Doktorsavhandlingarna kommer att publiceras successivt på universitetsbibliotekets webbplats under våren 2017.

För doktorsavhandlingar som lagts fram vid Stockholms universitet från år 2003 och framåt har universitetet inhämtat enskilda samtycken från avhandlingsförfattarna och för de som varit intresserade finns avhandlingarna redan nu tillgängliga på webben genom uppsatsdatabasen Diva.

Bonus Copyright Access är en svensk upphovsrättsorganisation utan vinstintresse inom litteratur-, press-, bild- och notområdena som för sina medlemsorganisationers räkning förhandlar avtal och licensierar rättigheter kollektivt. Avtalen ger skolor, företag, myndigheter och organisationer rätt att i olika omfattning kopiera och dela upphovsrättsskyddat material.

Kontakt
Stockholms universitet: Överbibliotekarie Wilhelm Widmark, wilhelm.widmark@sub.su.se, 08-16 27 33

Bonus: VD Christer Johansson, 08-545 429 00

Stockholms universitet är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. Hos oss är fler än 60 000 studenter, 1800 doktorander och 5000 medarbetare verksamma inom det naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga området. En relation med Stockholms universitet är meriterande oavsett om du är student, forskare eller intressent. Hos oss ger utbildning och forskning resultat. www.su.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera