Skip to main content

Ny avhandling om hur proteiner veckar sig på rätt sätt

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2008 09:46 CEST

För att proteiner ska fungera krävs att veckningen av kedjor av aminosyror går till på rätt sätt. Veckas de på fel sätt kan de klibba ihop, något som förekommer i sjukdomar som ALS och galna ko-sjukan. I sin avhandling vid institutionen för biokemi och biofysik, Stockholms universitet, har Linda Hedberg studerat proteinvecknings-reaktionen och vilka delar och komponenter i proteinet som är viktiga för att veckningen ska gå rätt till.

Proteiner är uppbyggda av aminosyror som sätts ihop till långa kedjor och dessa kedjor veckas sedan blixtsnabbt ihop till små nystan. Varje protein får då just sin bestämda form och det är den bestämda formen som gör att det kan utföra de uppgifter det är menat för. Även om proteiner kan liknas vid enkla garnnystan är själva vägen till det färdiga nystanet en mycket komplicerad process.

- När ett protein ska vecka ihop sig räcker det inte med att ena änden börjar linda ihop sig. Alla delar måste stöta samman på en gång, annars händer ingenting. Detta kan verka krångligt, men gör så att proteinerna antingen veckar ihop sig på rätt sätt eller inte alls och normalt bildas därför inga halvveckade proteiner, säger Linda Hedberg, Institutionen för biokemi och biofysik, Stockholms universitet.

Om något i proteinernas veckningsmekanism går fel och halvveckade proteiner trots allt bildas har dessa en tendens att klibba ihop sig. Sådana ihopklibbade proteiner har visat sig vara inblandade i svåra sjukdomar som till exempel ALS, galna ko-sjukan och Alzheimers sjukdom. I sin avhandling presenterar Linda Hedberg en nyutvecklad teori som tillsammans med omfattande experimentella tester kartlägger den första delen i veckningen, vad som styr veckningen och vilka delar som är känsliga för felveckning.

- Jag har visat att veckningen av proteiner är beroende av att ett visst antal delar hittar sin rätta plats, den kritiska kärnan. Detta kan liknas med bildningen av en vattendroppe där cirka 100 vattenmolekyler måste komma samman på en gång, annars kommer inte droppen att fortsätta växa utan faller omedelbart isär, säger Linda Hedberg.

Genom att öka kunskapen om den "riktiga" proteinvecknings-reaktionen ökar också förståelsen för hur och varför det ibland blir fel. Detta kan på sikt leda till utveckling av nya behandlingsmetoder och läkemedel för många, ännu så länge, obotliga sjukdomar.

Avhandlingens namn: The birth and growth of the protein folding nucleus: Studies of protein folding focused on critical contacts, topology and ionic interactions.

Ytterligare information
Linda Hedberg, Institutionen för biokemi och biofysik, Stockholms universitet, tfn 08-16 2537, 0730-250230, e-post linda.hedberg@dbb.su.se

För bild på Linda Hedberg eller på proteinveckning, kontakta universitetets presstjänst, e-post press@su.se, tfn 08-164090.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy