Skip to main content

Ny avhandling om rastänkande och antisemitism inom svensk arbetarrörelse

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2006 11:17 CEST

Nationalism och rasidéer spelade en roll inom svensk arbetarrörelse under för- och mellankrigstiden. Det anser historikern Håkan Blomqvist som torsdagen den 27 april disputerar vid Stockholms universitet med avhandlingen ”Nation, ras och civilisation i svensk arbetarrörelse före nazismen”

Håkan Blomqvist, doktorand vid Södertörns Högskola, har studerat arbetarrörelsens idématerial i tidningspress, broschyrer och bokutgivning från 1850-talet till mellankrigstidens socialdemokrati. Han har där stött på idépolitiska strömningar som är mindre kända idag.

- Socialistiska idéer om demokrati och jämlikhet kunde förenas med föreställningar om den vita rasens överlägsenhet och arbetarklassens svenskhet. Utländsk arbetskraft beskrivs ibland som lägre stående och judar som osvenska ockrare, säger Håkan Blomqvist.

Men, vad han benämner ”den socialistiska vitheten” inom arbetarrörelsen var omtvistad eftersom det även förekom mer globalt inriktade internationalistiska strömningar.

- I min avhandling har jag knutit samman mina tidigare biografiska arbeten kring Nils Flyg och Arthur Engberg med en analys av den svenska arbetarrörelsens ideologiska utveckling. Studien är även ett bidrag till förståelsen av den folkhemsnationalism som växte fram under 1930-talet, säger Håkan Blomqvist.

Håkan Blomqvist började studera arbetarrörelsen under 1970-talet.

För ytterligare information, avhandlingen eller bilder kontakta:
Håkan Blomqvist, doktorand, tfn 08- 608 43 73, mobil 0709-38 46 17 e-post: hakan.blomqvist@sh.se
Maria Erlandsson, pressekretare Stockholms universitet, tfn 08-16 39 53, mobil 070-230 88 91, e-post maria.erlandsson@eks.su.se

Fakta om Nils Flyg (1891 -1943): Nils Flyg började sin karriär som socialist och var även ordförande för Sveriges kommunistiska parti (SKP). Nils Flyg var med och byggde upp Socialistiska partiet som han övertog ledarskapet för. Partiet kom under hans ledning bli alltmer protyskt och nazistvänligt för att under 1940-talet ta ställning för Tredje riket.

Fakta om Arthur Engberg (1888-1944):
Arthur Engberg spelade en framträdande roll i det socialdemokratiska partiet från 1917 till sin död 1944. Håkan Blomqvist har i boken ”Socialdemokrat och antisemit? Den dolda historien om Arthur Engberg” skrivit om Engbergs mindre kända sida, hans antisemitism.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera