Skip to main content

Ny bok om hållbar utveckling presenterad i Europaparlamentet

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2012 13:12 CET

Det finns idag mycket starka vetenskapliga bevis för att människans negativa påverkan på planeten har nått en nivå som innebär stora risker för välfärd och välstånd i framtiden. För att komma till rätta med problemen behövs det en helt ny ekonomisk modell. Det skriver Johan Rockström och Anders Wijkman i boken ”Bankrupting Nature: Denying our Planetary Boundaries” där de föreslår en rad åtgärder som skulle kunna förhindra den nuvarande utarmningen av jordens ändliga resurser och säkerställa en fortsatt ekonomisk utveckling i världen.

Boken är en engelsk omarbetad version av ”Den stora förnekelsen” som de tillsammans gav ut för ett drygt år sedan och gör återigen upp med myten om den eviga materiella tillväxten och samhällets ovilja att inse att planeten har gränser.

Författarna är Johan Rockström, internationellt erkänd miljöforskare och chef för Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet, och Anders Wijkman, välkänd debattör på internationell nivå. De lanserade boken i Europaparlamentet den 5 december och under ett seminarium organiserat av Hagainitiativet i Stockholm den 6 december.

”Det räcker inte att göra små förändringar i det nuvarande ekonomiska systemet för att klara de stora hållbarhetsutmaningarna”, säger författarna. ”Vi behöver en helt ny ekonomisk modell, en så kallad ’cirkulär eller cyklisk ekonomi’, som frikopplar rikedom och välfärd från resursförbrukning och ger naturkapitalet ett värde – allt med syftet att utarmningen av jordens resurser och förlusten av biologisk mångfald både bromsas upp och får tydligt utrymme både i nationalräkenskaperna och i företagens balansräkningar.”

Den cykliska ekonomin innebär att produkter får längre livslängd samt att olika typer av material återvinns och återanvänds maximalt. En bonuseffekt skulle vara att det skapas många nya jobb lokalt i den serviceekonomi som behöver byggas upp. Övergången till en cirkulär ekonomi stimuleras bäst genom att införa bindande mål för effektivare resursanvändning, ökad skatt på utnyttjandet av jungfruliga material och sänkta skatter på arbetskraft samt genom att inrikta forskningen mot hållbar innovation och design.

Planetära gränser – ett nytt vetenskapligt ramverk
Forskningen om "planetära gränser" är centralt i boken och erbjuder ett nytt vetenskapligt ramverk som kan hjälpa både länder och företag i den nödvändiga övergången till ett hållbart system.

”Vi måste anta en mer holistisk syn på mänsklig utveckling. Det är inte längre möjligt att hantera en fråga i taget. Dagens stuprör, både i form av samhällets organisation och i hur forskningen arbetar, måste växla över i långt mera horisontella system”, säger författarna.

Målet måste vara att stärka planetens motståndskraft och dess förmåga att erbjuda stabila förutsättningar för mänsklig utveckling och välbefinnande med avseende på en rad kritiska förhållanden, såsom klimatförändringen, uttunningen av ozon i stratosfären, förlusten av biologisk mångfald, förändringarna i mark- och sötvattenanvändningen, de ohållbara kväve- och fosforcyklerna, luftföroreningarna, riskerna med kemikaliesamhället och försurningen av haven.

”Den enda logiska konsekvensen är att angripa kriserna och problemen som en helhet – genom att tackla den ekonomiska och finansiella krisen i samma sammanhang som frågorna om klimat- och energisäkerhet, rovdriften på många ekosystem samt risken för resursbegränsningar”, säger författarna.

Ytterligare information
Anders Wijkman, mobil är 0706-30 10 52, e-post anders@wijkman.nu

Recensionsex via Thomas Magnusson, Medströms Förlag, e-post thomas.magnusson@medstromsbokforlag.se

Stockholms universitet är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. Hos oss är fler än 60 000 studenter, 1800 doktorander och 5000 medarbetare verksamma inom det naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga området. En relation med Stockholms universitet är meriterande oavsett om du är student, forskare eller intressent. Hos oss ger utbildning och forskning resultat. www.su.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.