Skip to main content

Ny institution stärker samhällsvetenskaplig folkhälsoforskning

Pressmeddelande   •   Jan 02, 2018 14:29 CET

Jenny Cisneros Örnberg och Mikael Rostila vid Institutionen för folkhälsovetenskap. Foto: Vilhelm Stokstad

Vid årsskiftet bildades Institutionen för folkhälsovetenskap när forskningsinstituten CHESS och SoRAD gick samman för att ytterligare stärka den samhällsvetenskapliga forskningen kring folkhälsa vid Stockholms universitet.

Vid Stockholms universitet bedrivs omfattande forskning kring folkhälsa ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Centrum för forskning om ojämlikhet i hälsa (CHESS) och Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD) är två av de främsta aktörerna. Den 1 januari 2018 gick de två samman och bildade Institutionen för folkhälsovetenskap.

Institutionen rymmer ett brett forskningsfält kring folkhälsa. SoRAD:s forskning har varit inriktad på alkohol, droger och spel. Forskningen vid CHESS har haft fokus på hur sociala faktorer samt samhällsstrukturer och -processer bidrar till ohälsa och sjukdom. Båda har även genom åren i hård konkurrens beviljats stora forskningsstöd från de främsta forskningsfinansiärerna inom området.

– Den nya institutionen ger en möjlighet att dels samla en del av den starka kompetens som Stockholms universitet har inom folkhälsovetenskap, dels koppla denna till utbildning på grundnivå samt möjlighet att expandera redan existerande forskarutbildning, säger Astri Muren som är vicerektor för Humanvetenskapliga området och dekan för Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Mikael Rostila, prefekt för den nya institutionen och tidigare föreståndare för CHESS, ser det som naturligt att den nya institutionen nu även kan erbjuda utbildning i folkhälsovetenskap på grundnivå som komplement till befintliga utbildningar på avancerad nivå och på forskarnivå.
– Genom att gå samman till en institution är jag även övertygad om att det finns möjlighet att utveckla och stärka vår profil – ett samhällsvetenskapligt perspektiv på folkhälsa, säger Mikael Rostila.

– Institutionen har spetskompetens såväl inom forskning om ojämlikhet som forskning om alkohol, droger och spel. Dessutom jobbar vi med policyfrågor. Vi kan därmed bli ett viktigt komplement till Karolinska Institutets folkhälsovetenskapliga institution, som främst har ett medicinskt perspektiv, säger Jenny Cisneros Örnberg, ställföreträdande prefekt vid institutionen och tidigare föreståndare för SoRAD.

De första åren sitter de drygt 60 medarbetarna kvar i de befintliga lokalerna vid Sveaplan. Hösten 2020 är det dags att flytta till nybyggda ändamålsenliga lokaler i Albanoområdet. I samma byggnad kommer även andra verksamheter vid Stockholms universitet med inriktning på folkhälsoforskning att sitta.

För mer information
Mikael Rostila, prefekt vid Institutionen för folkhälsovetenskap, mikael.rostila@chess.su.se, tfn 072-1473759
Jenny Cisneros Örnberg, ställföreträdande prefekt vid Institutionen för folkhälsovetenskap, Jenny.Cisneros@sorad.su.se, tfn 08 163603

Stockholms universitet - hos oss ger utbildning och forskning resultat.

Vi är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder.
En relation med Stockholms universitet är meriterande oavsett om du är student, forskare eller intressent. Hos oss ger utbildning och forskning resultat. www.su.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy