Skip to main content

Ny ledning på tjugoårsjubilerande Marknadsakademin

Pressmeddelande   •   Mar 28, 2011 11:00 CEST

Martin Svendsen är fil dr i företagsekonomi och har ett förflutet inom reklambranschen som Projektledare och Planner. Martin disputerade på en avhandling om lojalitet och lek i marknadsföringen, hans forskningsintresse nu är främst riktat mot konceptualiseringen av marknaden som en del av marknadsföringens praktik. Martin har en fot kvar i praktiken genom olika konsultuppdrag; man kan säga att Martin står stadigt med en fot i akademin och en i praktiken, precis som Marknadsakademin.

Pamela Schultz Nybacka är doktorand inom marknadsföring. Hon är både samhällsvetare och humanist och kommer att disputera i maj vid Företagsekonomiska institutionen med en avhandling som handlar om bokläsning som konsumtion. Pamela har tidigare arbetat som delansvarig för förlagsutbildningen vid Historiska institutionen, Stockholms universitet där närheten till näringslivet är en stark tradition. Att forskning kopplas till studiebesök, branschföreläsningar och praktikplatser är Pamelas hjärtefråga.

Martin Svendsen och Pamela Schultz Nybacka har nu tillsammans fått i uppdrag av Företagskonomiska institutionens ledning att vidareutveckla och höja kvaliteten inom Marknadsakademin. 

- Under 2011 kommer vi att fokusera på att höja kvaliteten inom utbildningen genom vetenskaplig förankring av praktiska marknadsföringsperspektiv. Med tydlig grund i aktuell forskning ska Marknadsakademin förbereda studenterna för komplexa uppgifter i arbetslivet med stora krav på insiktsfull analys och initiativrik handling, säger Martin Svendsen och Pamela Schultz Nybacka.

Marknadsakademin har ett samhällsvetenskapligt intresse och engagemang för olika praktiker och sammanhang på marknaden och slår en bro mellan universitetet och det omgivande samhället genom att verka för akademisk, pedagogisk samt näringslivsmässig kunskap, reflektion och kreativitet.

Inom Marknadsakademin får studenterna möjlighet att studera inte bara vad som händer i företagen i termer av marknadsföring utan framför allt vad som händer på gator och torg för att sätta detta i samband med marknadsföringspraktiker.

- Vårt nya upplägg svarar mot ett starkt behov. Marknadsakademin ska bygga en bro mellan universitet och det omgivande samhället genom vetenskapligt grundad och praktiknära kunskap om de stora sammanhangen. Marknadstänket är utbrett i hela samhället idag, det genomsyrar vår vardag, och det är inte helt utan problem. Därför behövs gedigen utbildning inom området. Inom Marknadsakademin fördjupar vi oss inom marknadskommunikation och marknadsföring. Teori och praktik varvas och blir till en helhet, tillägger Martin Svendsen och Pamela Schultz Nybacka.

Utbildningen sker på avancerad nivå för studenter som läser sitt sista år inom civilekonomprogrammet. Med det nya upplägget kommer Marknadsakademin även att få en förstärkt och utökad roll inom programmet och vid Företagsekonomiska institutionen.

För mer information
Kontakta Martin Svendsen och Pamela Schultz Nybacka
martin.svendsen@fek.su.se, pamela.schultz.nybacka@fek.su.se
Katarina Carlén informatör företagsekonomiska institutionen: 08-16 38 87

 

 

Universitetet i huvudstaden – utbildning och forskning på högsta nivå där öppna sinnen möts och utvecklas. Universitetet deltar i regionala, nationella och internationella samarbeten, i debatt och i samhällsutveckling. Här är mer än 50 000 studenter och 6 000 medarbetare verksamma inom humaniora, juridik, naturvetenskap och samhällsvetenskap.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera