Skip to main content

Ny Palmeprofessor om demokrati och en offentlig sektor i sönderfall

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2010 07:18 CEST

Vad händer med demokratin när samhällets institutioner brister? Hur påverkas medborgarskap, offentlig debatt och kommunikation kring politik? Professor W. Lance Bennett är ny innehavare av Olof Palmes gästprofessur vid Stockholms universitet. Fredagen den 29 oktober installationsföreläser han över dessa ämnen.

W. Lance Bennett är forskare inom samhällsvetenskap och professor i kommunikation och statsvetenskap vid University of Washington, Seattle, USA. Han är en framträdande expert inom området politisk kommunikation. Genom sitt jämförande forskningsperspektiv framhåller W Lance Bennett betydelsen av en välfungerande offentlig sektor, oberoende och professionella medier samt, inte minst, ett aktivt och kritiskt civilsamhälle. Allt detta behövs för att främja internationellt samarbete och förebygga konflikter.

Välkommen till installationsföreläsningen, som är öppen för alla!

Tid: Fredag den 29 oktober 2010, kl. 13.00-15.00
Plats: Hörsal D9, Södra huset, Stockholms universitet
Titel: “Political Life in Late Modern Society: Communication, Citizenship, and Participation in a Time of Institutional Decline”. Föreläsningen sker på engelska.

Fakta om W Lance Bennett
Professor Bennett har följt svensk politik under flera år och hans publikationer har översatts till flera språk, däribland svenska. Han var 2008 medlem av SNS Demokratiråd. Tidigare i år tilldelades han Olof Palmes gästprofessur med placering vid Statsvetenskapliga institutionen.

W. Lance Bennett har forskat om förhållandet mellan regering, medier och utrikespolitik. I ”When the Press Fails: Political Power and the News Media from Iraq to Katrina” (University of Chicago, 2007), undersöker han hur den amerikanska pressen misslyckades med att fungera som en oberoende kraft i den offentliga debatten om invasionen av Irak.
Läs mer
http://www.com.washington.edu/news/articles/bennett_sabbatical.html

Fakta om Olof Palmes gästprofessur
1987 inrättades professuren av Sveriges riksdag till minne av Sveriges tidigare statsminister. Innehavare ska vara en internationellt framstående forskare med inriktning mot områden som har betydelse för freden i vid bemärkelse; områden där Olof Palme visade ett livslångt engagemang. Forskningen kan omfatta internationell politik, freds- och konfliktforskning och jämförandet av sociala institutioner. Innehavare av professuren utses av Vetenskapsrådet.

För bild på Lance Bennett, se www.su.se/press

Ytterligare information
Professor Michele Micheletti, Sociologiska institutionen, Stockholms universitet
Mobil 070-344 79 60
E-post michele.micheletti@statsvet.su.se http://www.statsvet.su.se/English/Research/seminar_series.htm

För kontakt med W Lance Bennett
Susanna Lindberg, informatör, Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet
Tel 08-16 35 58
Mobil: 073-460 46 09
E-post: susanna.lindberg@statsvet.su.se

Universitetet i huvudstaden – utbildning och forskning på högsta nivå där öppna sinnen möts och utvecklas. Universitetet deltar i regionala, nationella och internationella samarbeten, i debatt och i samhällsutveckling. Här är mer än 50 000 studenter och 6 000 medarbetare verksamma inom humaniora, juridik, naturvetenskap och samhällsvetenskap.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera