Skip to main content

Om Husby från Husby

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2014 06:02 CEST

I maj för ett år sedan blev Husby nyhetsstoff i hela världen. Brinnande bilar och stenkastande ungdomar diskuterades i media, i politiska sammanhang och runt köksborden. Medierna fokuserade intensivt på det som hände. Men hur såg de som bor i Husby på händelserna? Fick de komma till tals och i så fall hur? Åtta forskare från Stockholms universitet började samla in Husbybornas berättelser redan för ett år sedan. Nu kommer den första sammanfattningen som är en del i ett stort forskningsprojekt om Husby. 

Rapporten lyfter fram de problembilder som Husbyborna själva ser som relevanta för förståelsen av händelserna i maj.

– Det är en viktig forskningsuppgift att samla Husbybornas egna berättelser. Rapporten ger inget slutgiltigt svar på varför det blev som det blev i Husby. Men den ger en inblick i erfarenheter och föreställningar bland Husbyborna som ingen som verkligen vill förstå vad som hände kan bortse från, säger Magnus Hörnqvist vid Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet.  

Genomgående teman i intervjuerna med de boende i Husby är ekonomisk ojämlikhet, bristande demokrati och rasism. Frågor som enligt forskarna inte kan begränsas rumsligt till Husby utan berör hela samhället.

– De senaste åren har vi sett ökad social oro och våldsamma protester i flera europeiska förorter. Om man ser till Husby så finns det många olika uppfattningar om hur händelserna ska förstås och hanteras. Men de allra flesta måste hålla med om att de rymmer en politisk dimension som bortom bilbränderna i förorterna handlar om ett förändrat socialt landskap i Sverige, säger Magnus Hörnqvist.

Pressträff måndag 12 maj
Tid: kl 11.30
Plats: Stadsmuseet i Stockholm, Ryssgården, Slussen
Meddela gärna närvaro till rebecka.lennartsson@stockholm.se, tfn 0761-23 17 33
Rapporten ”Bilen brinner… men problemen är kvar” publiceras som pdf av Stockholmia förlag och kan laddas ned gratis på http://stockholmia.stockholm.se/press.php?artikel=86
Under 2015 kommer rapporten att utvecklas till en antologi som publiceras av Stockholmia förlag.

För ytterligare information kontakta
Magnus Hörnqvist, Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet, tfn 0704163574, e-post magnus.hornqvist@criminology.su.se
Paulina de los Reyes, Ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms universitet, tfn 0703857113, e-post paulina.de_los_reyes@ekohist.su.se

Stockholms universitet är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. Hos oss är fler än 60 000 studenter, 1800 doktorander och 5000 medarbetare verksamma inom det naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga området. En relation med Stockholms universitet är meriterande oavsett om du är student, forskare eller intressent. Hos oss ger utbildning och forskning resultat. www.su.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera