Skip to main content

Orsaker till självmord kan sökas redan i barndomen

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2009 09:46 CET

Pojkar som gick i sjätte klass 1966 och som var ensamma, svagt integrerade i skolan och som hade upplevt ekonomiska kriser löpte en ökad risk att ta sina liv innan de blev 30 år gamla. Det visar en studie från Institutet för social forskning vid Stockholms universitet.

Varje år begår ungefär 1 400 svenskar självmord. Bland yngre män är självmord den vanligaste dödsorsaken. Svaga sociala band och ekonomiska problem har pekats ut som viktiga bakgrundsfaktorer. I en studie som publicerats i Social Science and Medicine, tar forskarna Yerko Rojas och Sten-Åke Stenberg vid Institutet för social forskning, Stockholms universitet, utgångspunkt i den franske sociologen Durkheims klassiska teori om självmord och fokuserar på individuella förklaringar. Författarna tar upp frågan om riskfaktorer kan hittas redan i barndomen för risken att begå självmord som vuxen.

Studien visar att pojkar som på frågan om vilka de främst umgås med svarade att de mest var ensamma, eller uppgav att de varit frånvarande från skolan trots att de inte varit sjuka samt som växt upp i familjer som fått socialbidrag någon gång under åren 1953 – 1965 hade en förhöjd risk att begå självmord. Det gick inte att inkludera flickor i studien då självmord var extremt ovanliga bland dem.

-       Det måste också understrykas att dödsfall, särskilt självmord är ovanliga och att långt ifrån alla barn som upplevt sig som ensamma etc. tar sina liv. Eller att alla som begick självmord i undersökningsgruppen skulle ha haft de här tidiga erfarenheterna, säger Yerko Rojas.

-       I ett preventivt perspektiv är det viktigt att vuxna, i familjen såväl som skolan, lyssnar på barn som uppger att de känner sig ensamma och ger dem stöd och uppmärksamhet när de isolerar sig, säger Sten-Åke Stenberg.

Studier liknande denna är mycket ovanliga enligt forskarna och beror främst på att relevanta datamaterial saknas. Med hjälp av datamaterialet ”Stockholm Birth Cohort” tidigare känt som Metropolit, där 15 117 barn födda 1953 följdes framåt i tiden skapades sådana möjligheter. Undersökningen bygger främst på en enkät som barnen besvarade i sjätte klass, när de var 12 år gamla. Analysen bygger sedan på registrerade självmord fram till 1984.

 

Studiens namn: Early life circumstances and male suicide – A 30-year follow-up of a Stockholm cohort born in 1953.

 

Ytterligare information

Yerko Rojas, doktorand, Institutet för social forskning, Stockholms universitet, tfn 08-16 35 41, 072-0010961, e-post Yerko.Rojas@sofi.su.se

Sten-Åke Stenberg, professor vid Institutet för social forskning, Stockholms universitet, tfn 08-16 26 55, 070-6275893, e-post Stenake@sofi.su.se

Vid Stockholms universitet pågår utbildning och forskning på högsta nivå. Universitetet deltar i regionala, nationella och internationella samarbeten, i debatt och i samhällsutveckling. Här är mer än 50 000 studenter och 6 000 medarbetare verksamma inom humaniora, juridik, naturvetenskap, samhällsvetenskap och lärarutbildning i en miljö där öppna sinnen möts och utvecklas.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.