Skip to main content

Otrygga anställningar påverkar hela arbetsplatser

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2015 07:00 CEST

Du påverkas inte bara av din egen situation med trygg eller otrygg anställning. Även en arbetsplats med ett klimat av otrygghet påverkar negativt visar ny forskning från Stockholms universitet.

Att en otrygg anställning påverkar individen negativt med sämre hälsa, sämre trivsel och lägre lojalitet till organisationen har flera tidigare studier visat, men få har undersökt hur det påverkar hela arbetsplatsen. I avhandlingen "Job insecurity climate: The nature of the construct, its associations with outcomes, and its relation to individual job insecurity" har Lena Låstad från psykologiska institutionen vid Stockholms universitet tittat på vad som händer när det uppstår ett klimat av anställningsotrygghet på jobbet.

– Människor skiljer mellan sin egen oro och ett klimat av otrygget. Det är alltså inte bara en individfråga, det rör den psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatsen. Framför allt kan vi se att anställda upplever konflikter mellan arbete och livet utanför, högre krav, sämre självskattad hälsa och ökad risk för utbrändhet när det finns ett klimat av otrygghet på arbetsplatsen, säger Lena Låstad, nybliven doktor i psykologi.

Ett klimat av anställningsotrygghet innebär att det finns en otrygg stämning på jobbet, att människor är oroliga för att de antingen ska förlora jobbet, eller för att de kommer att få försämrade arbetsvillkor och karriärmöjligheter. Dessa känslor är någonting som kan delas och som pratas om på arbetsplatsen. Tidigare studier har frågat anställda om deras egen otrygghet och gjort medelvärden för gruppen, nytt för den här studien är att forskarna har frågat om hur klimatet upplevs.

– Det som är stressande för de anställda är ovissheten och hur man ska förhålla sig till den, säger Lena Låstad.

Ytterligare information: Lena Låstad, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, tfn: 08-16 39 06, e-post: lena.lastad@psychology.su.se

Avhandlingen finns tillgänglig här: http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A844327&dswid=-1467

Stockholms universitet är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. Hos oss är fler än 60 000 studenter, 1800 doktorander och 5000 medarbetare verksamma inom det naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga området. En relation med Stockholms universitet är meriterande oavsett om du är student, forskare eller intressent. Hos oss ger utbildning och forskning resultat. www.su.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy