Skip to main content

Pris för artikel om dödlighet bland fåglar

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2010 09:07 CET

I somras publicerade forskare vid Institutionen för tillämpad miljövetenskap en artikel där de påvisade att brist på tiamin (vitamin B1) kunde förklara en ökad dödlighet bland fåglar i Östersjöområdet. Artikeln har nu fått ett internationellt pris som en av årets främsta artiklar.

Vilda fåglar av många arter dör i stora antal i en förlamningssjukdom med hittills okänd orsak i Östersjöområdet. En forskargrupp, ledd av Lennart Balk vid Institutionen för tillämpad miljövetenskap, vid Stockholms universitet kunde i somras i en artikel i den välrenommerade tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences, USA (PNAS) visa nya forskningsresultat på detta område. Forskarna visade på starka samband mellan denna sjukdom, misslyckad häckning och brist på tiamin (vitamin B1) i ägg, ungar och vuxna individer.

Förlamning botad med tiamin
Tiamin är livsnödvändigt för fåglar och andra ryggradsdjur. Tiaminbrist påvisades i ägg, lever och hjärna. Dessutom visade forskarna att förlamade individer kunde botas genom behandling med tiamin.

Överdödligheten och den höga förekomsten av misslyckad häckning är delar i ett tiaminbristsyndrom, som högst sannolikt har bidragit starkt till minskningarna hos många fågelpopulationer under de senaste decennierna. Författarna påpekar också att även måttlig tiaminbrist ger upphov till allvarliga effekter, såsom svält, avvikande beteende, sänkt immunförsvar, och fortplantningsproblem. Det faktum att tiaminbrist förekommer hos många olika fågelarter ökar sannolikheten att även andra djurklasser kan vara drabbade på motsvarande vis.

Cozzarellipriset för artikeln
Artikeln ”Wild birds of declining European species are dying from a thiamine deficiency syndrome” får nu ett av de mest prestigefyllda priser PNAS delar ut. Lennart Balk och hans kolleger får Cozzarellipriset som delas ut till ett ”exceptional paper published in 2009”.

Pressmeddelande från juli 2009 om forskningsresultaten: http://www.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=426&a=65757

Mer information om priset: http://www.scienceblog.com/cms/pnas-announces-6-2009-cozzarelli-prize-recipients.html

Vid Stockholms universitet pågår utbildning och forskning på högsta nivå. Universitetet deltar i regionala, nationella och internationella samarbeten, i debatt och i samhällsutveckling. Här är mer än 50 000 studenter och 6 000 medarbetare verksamma inom humaniora, juridik, naturvetenskap, samhällsvetenskap och lärarutbildning i en miljö där öppna sinnen möts och utvecklas.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy